فیلم| نجات اسب سقوط کرده در گودال

آتش نشانان با موفقیت نالا را پس از آرام کردن نجات دادند.

پرسنل دامپزشکی پس از عملیات نجات اعلام کردند این حیوان سالم بوده و آسیبی ندیده است.

{$sepehr_media_1299294_700_300}