عکس| پرسپولیسی‌ها با سنگ سر هافبک استقلال را شکستند

ادعای باشگاه استقلال: هواداران پرسپولیس با سنگ سر زبیر نیک نفس را شکستند.

عکس| پرسپولیسی‌ها با سنگ سر هافبک استقلال را شکستند