سایت اصولگرا درباره ماجرای درمانگاه قم: آن خانم و روحانی با هم مصالحه کردند

جهان نیوز نوشت: درباره ماجرای «درمانگاه قم» نیاز بود تا زمان بیشتری برای فروکش کردن هیجانات سپری شود تا بتوان چند نکته منطقی مطرح کرد:

یک: ماجرای فرار یکی از مسئولین درمانگاه، ارسال فیلم باکیفیت همراه با صدای واضح به اینترنشنال و نوع پوشش خبری سنگین با روایت اول «حمله به یک زن در درمانگاه با حجاب اجباری» همگی موید همان گفته معاون دادستان قم بود که با انتشار این فیلم یک طراحی برای تفرقه افکنی و فتنه انگیزی در جامعه را داشتند.

دو: این نشان می‌دهد که جریان مقابل ملت ایران هنوز امید دارد تا با بحث حجاب و تقابل بین مردم و انتشار فیلم‌هایی از این دست بتواند آرامش جامعه ایرانی را دوباره متزلزل کند. همزمان با انتشار این فیلم برخی عوامل رسانه‌ای که در هدف خود ناکام مانده بودند اذعان می‌کردند که این فیلم می‌توانست باعث فوران خشم جامعه و جرقه جنگ داخلی شود.

سه: برخلاف بند یک، اتفاقا دو طرف ماجرا یعنی آن طلبه و آن زن هر دو تنها یک شهروند عادی بوده و هستند و ظاهرا ساعتی بعد از این ماجرا با یکدیگر مصالحه کرده اند. این یعنی جریان ضدایرانی مترصد هرگونه تنش و چالش بین مردم عادی برای موج سواری است.

چهار: قطعا نوع رفتار زن حاضر در فیلم اعم از فعل حرام کشف حجاب و یا هتاکی بی شرمانه و نوع برخورد پرخاشگرانه شدیدا محکوم است، اما گرفتن فیلم و عکس و یا تظاهر به این کار برای ترساندن فرد متخلف هم حداقل در این ماجرا پسندیده نیست. اساسا بحث گرفتن تصویر خود باعث واکنش خواهد شد.

پنج: مبحث گرفتن فیلم و عکس برای بار اول از سوی عوامل بیگانه نظیر مصی علینژاد مطرح شد تا مومنین را از وظیفه دینی خود بترساند در حالی که وظیفه شرعی با این بازی‌های سطحی فراموش نمی‌شود. ماجرای تصویربرداری با منطق امر به معروف سازگار نیست.

شش: اشتباه بسیاری از مومنین در بحث امر به معروف و نهی از منکر آن است که منتظر اثر می‌مانند در حالی که طبق فرموده رهبر معظم انقلاب در موضوع امر به معروف و نهی از منکر «باید گفت و رد شد و منتظر اثر نماند». آن چیز که مهم است تکرار این موضوع یعنی تذکر از سوی سایرین است. با این تفسیر بحث چند بار تذکر و در مرحله بعد فیلم گرفتن و یا تظاهر به آن قطعا مورد تائید نیست.

هفت: اساسا برای تذکر می‌توان شرایط هم سنجید؛ فضای درمانگاه، خستگی، نگرانی، نوزاد در آغوش و... شاید قابلیت اغماض برای تذکر و یا استفاده از روش‌های دیگر هم داشته باشد.

هشت: تعلل مسئولین در وضع و اجرای قوانین مرتبط با عفاف و حجاب هم بحث دیگری است و اینگونه چالش‌ها را قطعا به حداقل خواهد رساند. دشمن در فتنه زن زندگی آزادی با برنامه وارد شد و قطعا از این سمت هم باید با برنامه مقابله شود؛ امری که مسئولان ما در آن همت ویژه‌ای نگذاشتند.