کشف محموله بزرگ شمش آهن

سردار احمدعلی گودرزی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر اینکه چند دستگاه کامیون قصد خروج از کشور را داشتند، مرزبانان هنگ مرزی نگور بلافاصله به محل اعزام و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سردار گودرزی افزود: مرزبانان پس از گذشت چند ساعت از اجرای گشت و کمین هدفمند، موفق به کشف ۳۸۳ تن ورق آهن شدند که در این رابطه ضمن توقیف ۱۵ دستگاه کامیون  ۱۵ نفر به هویت های معلوم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شدند.

فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: کارشناسان ارزش ورق های آهن کشف شده را بیش از ۱۹۱ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از مرزها و مقابله با قاچاقچیان اولویت مهم مرزبانی کشور بوده و مرزبانان مجاهد و نیروهای مسلح با متخلفان و سودجویان به شدت برخورد خواهند کرد.