سفر یک مقام باکو به تهران

پرویز شهبازاف وزیر انرژی جمهوری آذربایجان عصر امروز در صدر هیاتی و به دعوت همتای ایرانی خود به منظور گفت و گو و تبادل نظر در خصوص توسعه همکاری های دو کشور در حوزه انرژی وارد تهران شد.