بیانیه مشترک ۴ گروه فلسطینی درباره جنگ غزه

حماس، جهاد اسلامی، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و جنبش ابتکار ملی فلسطین در بیانیه مشترک تاکید کردند: مهمترین اولویت ملی در حال حاضر، مقابله با تجاوزات اشغالگران و جنگ نسل کشی و گرسنه نگه داشتن ملت است.

این بیانیه در واکنش به مکلف شدن محمد مصطفی برای تشکیل دولت جدید تشکیلات خودگردان خاطر نشان کرد که تصمیمات فردی و سرگرم شدن به گام‌های صوری مانند تشکیل دولت جدید بدون توافق ملی، تقویت سیاست تکروی و تعمیق شکاف است.

این بیانیه افزود در سایه اصرار تشکیلات خودگردان بر ادامه سیاست تکروی و یکجانبه گرایی، ما بر مخالفت خود با این رویکرد تاکید می‌کنیم.

حماس، جهاد اسلامی، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و جنبش ابتکار ملی فلسطین در این بیانیه تاکید کردند همه گروه‌های ملی و به ویژه برادران در جنبش فتح را به تحرک موثر برای توافق درباره اداره این مرحله سرنوشت ساز دعوت می‌کنیم.