مدیرعامل مترو تغییر کرد / مسعود درستی کجا رفت؟

شهردار تهران در حکمی رضا محمدنژاد بیدخت را به‌ سمت سرپرست شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه منصوب کرد.

در متن حکم شهردار تهران خطاب به سرپرست جدید این شرکت آمده است: نظر به تعهد، شایستگی و تجارب سرکار عالی، به‌ موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت بهره برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) منصوب می‌شوید.

امید است بر اساس اسناد بالادستی و برنامه‌های مصوب شهرداری تهران، در راستای ارتقای سطح کیفی شرکت و تسریع در انجام خدمت‌رسانی، نسبت به برنامه‌ریزی برای اطمینان از حسن اجرای امور، حفظ منافع، سرمایه و اموال شرکت و رفع موانع، همه توان و تجربه خویش را جهت تحقق چشم‌انداز «تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام» به‌ کار گیرید.

توفیقات روزافزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسألت دارم.

پیش از این انتصاب، مسعود درستی تاکنون این مسوولیت را بر عهده داشت که او نیز از امروز و با حکم شهردار تهران به عنوان سرپرست شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه منصوب شد

علیرضا زاکانی در حکم خود خطاب به درستی آورده است: نظر به تعهد، شایستگی و تجارب جناب عالی، به‌ موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) منصوب می‌شوید.

امید است بر اساس اسناد بالادستی و برنامه‌های مصوب شهرداری تهران، در راستای ارتقای سطح کیفی شرکت و تسریع در انجام خدمت‌رسانی، نسبت به برنامه‌ریزی برای اطمینان از حسن اجرای امور، حفظ منافع، سرمایه و اموال شرکت و رفع موانع، همه توان و تجربه خویش را جهت تحقق چشم‌انداز «تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام» به‌ کار گیرید.

توفیقات روزافزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسألت دارم.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تغییر کرد