نظر عباس عبدی درباره پاسخ صدیقی به ماجرای جعل سند

عباس عبدی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به نامه صدیقی به قوه قضائیه درمورد ادعای زمین‌خواری‌اش نوشت: چای دبش ضربه نهایی به شعار‌های مبارزه با فساد بود و این به نماز جمعه.

عباس عبدی نوشت: صدیقی گفته زمین را یک جاعل به نام ما زده؟! اگر راست بگوید یک فاجعه تمام عیار از بی‌اطلاعی وی و داشتن اطرافیان جاعل است. اگر دروغ باشد که صد بار بدتر. شاید فساد تحمل شود، ولی با دروغ چه می‌توان کرد؟

عبدی در ادامه نوشت: چای دبش ضربه نهایی به شعار‌های مبارزه با فساد بود و این به نماز جمعه. تمامی گفتار‌ها و کردار‌های ‎کاظم صدیقی، در ذیل اسناد اخیر، معنای حقیقی خود را نشان داده است. مواضع مشابه از سوی افراد مشابه نیز کمابیش همین معنا را دارند.