ابعاد جدید و خبرساز از ماجرای آیت‌الله صدیقی

روزنامه اعتماد گزارشی از ماجرای زمین خواری حوزه علمیه ازگل متعلق به کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران داد. 

موضوع، اما زمانی ابعاد وسیع‌تری پیدا کرد که نام کاظم صدیقی در لیست امامت جمعه روز جمعه شهر تهران گنجانده شد. بسیاری از چهره‌های سیاسی کشور و کارشناسان با انتقاد از چنین تصمیمی، آن را نشانه بی‌توجهی تصمیم‌سازان به حساسیت‌های عمومی تفسیر کردند. مطابق اطلاعات افشا شده، مدرسه علمیه «امام خمینی» نخست در اُزگل «مکان‌یابی» شد و «کم‌کم با خرید زمین‌های اطراف» از «شهرداری تهران، سازمان اوقاف و برخی خیرین مانند تاجر پرحاشیه و نزدیک به جریان روحانیت سیاسی یعنی مطلبی‌کاشانی» و «توسعه زیربنایی، اکنون یک ملک حدودا ۲۳ هزار متری» است. یاشار سلطانی در این گزارش یادآوری کرده است: «مطلبی‌کاشانی همان کسی است که کاظم صدیقی مدعی شده بود مصباح‌یزدی را در خانه خودش غسل داده و بعد از روایت این خاطره عذرخواهی کرد که نشان از رابطه نزدیک میان این دو شخص دارد.»