کاهش ۲۵ درصدی ازدواج طی ۷ سال در ایران

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که آمار ازدواج در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۵ درصد کاهش و آمار طلاق نیز بیش از ۱۲ درصد افزایش داشت.

سال ۱۴۰۱، بیش از ۵۲۴ هزار مورد ازدواج و بیش ز ۲۰۴ هزار مورد طلاق ثبت رسمی شد.

کاهش ۲۵ درصدی ازدواج طی ۷ سال در ایران