آقای معین! حواست باشد اینجا نمایش ساز و تار هم ممنوع

یک فعال حوزه هنری نوشت:

هنوز توی این مملکت پخش تصاویر ادوات ‎موسیقی از تلویزیون ممنوعه.

بعد مسئولان وزارت ارشاد از بازگشت احتمالی ‎بهروز وثوقی و ‎معین به کشور میگن!

سیستمی که طی ۱۸ ماه اخیر گازانبری به جون خبرنگاران و اهالی ‎#رسانه افتاده و داره لوله می‌کنه؛ فاز روشنفکری و آزادی بیان گرفته...