فیلم| هیکل و عضلات اوزیل یک سال پس از خداحافظی؛ ستاره تیم ملی آلمان در مسیر هادی چوپان!

تمرینات و موزیک‌های او شبیه هادی چوپان است.

{$sepehr_media_1306980_700_300}