علت تکراری شدن شعار‌های سال از سوی رهبری به روایت یک موتلفه‌ای

وی ادامه داد: لذا رهبری سال گذشته را، سال رشد تولید اعلام کردند و سال ۱۴۰۱ را سال حمایت از تولید نام گذاری کردند، در واقع گام به گام کشور را در جهش تولید قرار می دهد که رشد تولید موردنظر را تامین کنند. بر همین اساس، نقش مردم در این زمینه مهم است. سال گذشته که رهبری روی مشارکت مردم تاکید کردند، متذکر شدند که مشارکت مردم در عرصه راهپیمایی‌ها و ... نیست و باید در همه زمینه ها مانند سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... مشارکت کنند.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه علت تاکیدات رهبری بر مسائل اقتصادی به دلیل عمکرد دستگاه‌های اجرایی است، گفت اگر رضایتمندی کامل رهبری در شعارهایی که اعلام کردند تحقق پیدا کرده بود ایشان تکرار نمی‌کنند. تحقق این شعارها به زمان و فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌هایی نیاز دارد که ظرف یکسال نمی‌توان این زیرساخت‌ها را فراهم کرد. خیلی از موارد هم به کم‌کاری‌ها و قصور در دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود که تحقق این شعارها را به تاخیر می‌اندازد.