زاینده‌رود به اصفهان رسید

 خروجی سد زاینده‌رود از بامداد جمعه سوم فروردین با هدف توزیع بخشی از حقابه کشاورزی شرق اصفهان افزایش یافت.

عصر امروز جریان زاینده‌رود با استقبال گسترده مردم به اصفهان رسید و در شهر جاری شد.