فیلم| ‏از بندر مرگ چه می‌دانید؟

صحبت‌های تکان دهند «سارا ویلکینسون» فعال سیاسی انگلیسی را گوش کنید.

{$sepehr_media_1307642_700_300}