عکس| پیرترین کوهنورد ایران با ۱۰۱ سال سن را ببینید

نیم‌قرن پیش و به مناسبت تولد ۱۰۱ سالگی پیرترین کوهنورد ایران، مراسمی در استان اصفهان برگزار شد.

روزنامه اطلاعات ۲۰ اسفند ۱۳۵۲ گزارشی از اسماعیل هواکشیان منتشر کرده بود.

بخش‌هایی از این گزارش و عکس‌های این مرد کوهنورد که در ۵ فروردین ۵۰ سال پیش به ۱۰۱ سالگی رسید را می‌بینید.

عکس| پیرترین کوهنورد ایران با ۱۰۱ سال سن را ببینید