هوای تهران پاک شد

در ششمین روز از فصل بهار و به دنبال بارش باران کیفیت هوای تهران با قرار گرفتن روی عدد ۳۸ در وضعیت پاک است.

این در حالی است که تهران از ابتدای شروع سال نو، هوای پاک را تجربه کرده بود.