بارش برف و ترافیک سنگین در جاده کرج چالوس

رییس پلیس راه استان البرز، از بارش برف درجاده چالوس و ترافیک سنگین در آزادراه تهران -شمال خبر داد.

رییس پلیس راه البرز با تاکید بر لغزندگی معابر و لزوم رعایت جوانب احتیاطی از سوی مسافران، اضافه کرد:️ ترافیک در آزادراه تهران -شمال ازمحدوده شهرستانک تا تونل البرز و انتهای آزادراه سنگین است.

این بار ترافیکی در خط جنوبی آزادراه تهران - شمال از محدوده تونل ۱۸ تا انتهای تونل البرز سنگین است.

وی اضافه کرد: اکنون وضعیت ترافیک در خط شمالی جاده کرج - چالوس در محدوده دیزین نیمه سنگین است.

کرمی گفت: همچنین ترافیک در خط جنوبی آزادراه کرج -قزوین محدوده ترمینال شهید کلا نتری و پل فردیس نیمه سنگین گزارش شده است.