عکس| جواد عزتی در پشت‌صحنه «زخم کاری ۳»

اکنون تازه ترین تصویر از جواد عزتی در پشت صحنه زخم کاری۳ که روزهای پایانی سال ۱۴۰۲-رامسر ثبت شده است ببینید.

عکس| جواد عزتی در پشت‌صحنه «زخم کاری ۳»