عکس| تغییر چهره بازیگر «خانه به دوش» بعد از ۲۰ سال در آلمان

فلور نظری که اکنون ساکن آلمان است، اخیرا تصاویری منتشر شده که تغییر ظاهرش در آن‌ها مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

نظری که در سال ۸۳ نقش نسرین زن اصلان و خواهر ناهید را در سریال خانه به دوش بازی می‌کرد، اکنون ساکن آلمان است.

او اخیرا تصاویری منتشر شده که تغییر ظاهرش در آن‌ها مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

عکس| تغییر چهره بازیگر «خانه به دوش» بعد از ۲۰ سال در آلمان