عکس| ناصرالدین‌شاه در کنار اولین مجسمه تهران

ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر فرنگ سخت شیفته شهر‌ها و مردمان فرنگ شده بود، دوست داشت به شیوه آن‌ها مجسمه‌ای از او بسازند و در یکی از میادین اصلی شهر آن را نصب کنند.

ابتدا قصد داشتند مجسمه را در سر میدان توپخانه بگذارند، اما به صلاحدید شاه و از آنجا که احتمال مخالفت‌های عمومی دستور داده شد تا آن را به قورخانه ببرند تا دو سال بعد آن را به باغشاه منتقل کنند.

عکس| ناصرالدین‌شاه در کنار اولین مجسمه تهران