فیلم| ابعاد عجیب یک کشتی کروز

این کشتی‌ها قابلیت ماندن در اقیانوس‌ها تا ماه‌ها را دارند.

{$sepehr_media_1312171_700_300}