عکس| هواداران پرسپولیس مرد سال آسیا را به وجد آوردند

حضور پرشور هواداران پرسپولیس در تمرین روز جمعه سرخپوشان پایتخت، عبدالکریم حسن را به وجد آورد تا ستاره قطری پرسپولیس مجاب شود با انتشار تصویری از آن‌ها، به تمجید از هواداران بپردازد.

عبدالکریم حسن با به اشتراک گذاشتن تصویری از هواداران پرسپولیس، نوشت:

«از حمایت شما در هر زمان و مکان سپاسگزاریم».

عکس| هواداران پرسپولیس مرد سال آسیا را به وجد آوردند