اختلاف خانوادگی در خراسان رضوی ۲ قربانی گرفت

مجتبی بزم آرا شامگاه یکشنبه افزود: در این درگیری خانوادگی که عصر امروز یکشنبه ۱۲فروردین رخ داد مادر و یکی از فرزندان این خانواده فوت کردند.

وی گفت: علت اصلی این درگیری خانوادگی اختلافات زن با همسرش ذکر شده و گزارش‌ها هم حاکی است که حال فرزند پسر خانواده نیز نامساعد است.

شهرستان کوهستانی و مرزی درگز با ۷۵ هزار نفر جمعیت در ۲۵۴ کیلومتری شمال مشهد و در جوار مرز ایران و ترکمنستان واقع است، این شهرستان علاوه بر چهار شهر درگز، لطف‌آباد، نوخندان و "چاپشلو"، ۱۳۶ روستا دارد که ۱۱۰ پارچه آن جمعیتی بیش از ۲۰ خانوار دارند.