عکس| قابی ماندگار از رضا داوودنژاد و زهره فکور صبور

در سریال «پنچری» رضا داوود نژاد و زهره فکور صبور همبازی بودند، هر دو هم در سن ۴۳ سالگی درگذشتند.

عکس| قابی ماندگار از رضا داوودنژاد و زهره فکور صبور

منبع: چندثانیه