فیلم| فوران زیباترین آتشفشان جهان

در ادامه ویدئوی زیر را مشاهده نمائید.

{$sepehr_media_1313335_700_300}

منبع: حادثه نیوز