عکس| این زن جیب‌بر تجریش بود و بازداشت شد

نیم قرن پیش در بازار شب عید تجریش و محله شلوغ دربند زنی با مهارت به جیب بری می‌پرداخت.

روزنامه اطلاعات ۱۰ فروردین ۱۳۵۳ خبر دستگیری این سارق را منتشر کرد.

عکس| این زن جیب‌بر تجریش بود و بازداشت شد