سازمان بازرسی کل کشور: مراتب ارتقا و اخذ مدرک زهرا رهنورد قانونی است
آفتاب: سازمان بازرسی کل کشور با بررسی پرونده تحصیلی دکتر زهرا رهنورد، مراتب ارتقا و اخذ مدرک تحصیلی وی را مطابق روال قانونی اعلام کرد.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب، در پاسخ به درخواست زهرا رهنورد درخصوص بررسی کارشناسی نحوه اخذ مدرک تحصیلی و مراتب علمی وی، ادره کل نظارت و بازرسی امور آموزشی و پژوهشی سازمان بازرسی، موضوع را بررسی و اعلام کرد که این موضوع قبلا در سال 1382 مورد بررسی قرار گرفته و مراتب ارتقا و اخذ مدرک تحصیلی نامبرده مطابق روال قانونی و منطبق بر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جاری و ساری صورت گرفته است.