نتایج آخرین نظرسنجی کشوری؛ پیروزی قطعی میرحسین موسوی

آفتاب: نتایج آخرین نظرسنجی کشوری که توسط یک نهاد معتبر در روزهای 18 و 19 خردادماه انجام شده، نشان می‌دهد که اگر امدادهای غیبی نباشد پیروزی میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست ‌جمهوری قطعی است. 

بر اساس این نظرسنجی که دو روز قبل با حجم نمونه 36,400 نفر در 14 استان کشور (هر استان شامل مرکز استان، یک شهر اصلی، یک شهرستان و 3 روستا) انجام شده؛ میرحسین موسوی با 50.3 درصد آرا بر رقیب اصلی خود یعنی محمود احمدی‌نژاد با 34.6 درصد آرا پیروز خواهد شد. مهدی کروبی و محسن رضایی نیز به ترتیب 8.2 و 6.9 درصد آرا را به دست خواهند آورد. 

نتایج آخرین نظرسنجی کشوری 18 و 19 خرداد 88
کاندیدادرصد
میرحسین موسوی50.3
محمود احمدی‌نژاد34.6
مهدی کروبی8.2
محسن رضایی6.9

نتایج تفکیکی این نظرسنجی در پایتخت نشان می‌دهد که میرحسین موسوی در تهران با فاصله بسیار بیشتری از محمود احمدی‌نژاد پیروز خواهد شد. آرای مهندس موسوی در تهران از متوسط کشوری آرای وی بیشتر و آرای آقای احمدی‌نژاد نیز در تهران از متوسط کشوری آرای او کمتر است. 

نتایج آخرین نظرسنجی در پایتخت 18 و 19 خرداد 88
کاندیدادرصد
میرحسین موسوی54.6
محمود احمدی‌نژاد27.3
مهدی کروبی10.4
محسن رضایی7.7

نتایج تفکیکی این نظرسنجی در استان‌های مختلف به شرح زیر است: 

نتایج تفکیکی آخرین نظرسنجی کشوری 18 و 19 خرداد 88
استان 
 
 احمدی‌نژاد رضایی 
 
 کروبی موسوی
تهران27.37.7 10.4 54.6
 اصفهان  37.4 7.1 10.1 45.4
 آذربایجان غربی 22.5 3.4 4.9 69.2
 آذربایجان شرقی        19.7 3.8 4.2 72.3
 خراسان رضوی 40.2 5.2 8.6 46
 یزد 25.1 5.0 9.2 60.7
 اردبیل 26.6 3.9 7.3 62.2
 زنجان 27.4  3.1 6.9 62.6
 فارس 30.2 8.4 8.8 52.6
 سمنان 64.8 7.2 5.1 22.9
 گیلان 26.5 5.6 11.0 56.9
 مازندران 43.1 8.210.4  38.3
 هرمزگان 30.210.4  12.9 46.5
 خوزستان 29.8 22.5 10.5 37.2

  توضیح: اسامی نامزدها در این جدول بر اساس حروف الفبا آمده است

ملاحظات:
ـ این نظرسنجی در فاصله 3 و 4 روز مانده به انتخابات انجام شده و با توجه به این که ساعات منتهی به روز رای‌گیری شاهد تحولات سریع در افکار عمومی است و موج سبز در دو روز گذشته فراگیری بیشتری پیدا کرده است؛ به نظر می‌رسد که آرای نهایی میرحسین موسوی در روز انتخابات به میزان قابل توجهی بیشتر از نتایج این نظرسنجی خواهد بود. 

ـ نتایج فوق مربوط به کسانی است که گفته‌اند حتماً در انتخابات شرکت می‌کنند. 

ـ بر اساس آنالیز آماری و نتایج تفکیکی این پیمایش، در مقطع انجام نظرسنجی (سه روز مانده به انتخابات) همچنان 8.2 درصد تصمیم قطعی خود را برای این که به چه کسی رای دهند، نگرفته بودند (صفحه 16 بولتن نتایج نظرسنجی). 

ـ سطح خطای این نظرسنجی 3 درصد اعلام شده است.