محکومیت صاحب کبابی با گوشت خوک در ایلام

مدیرکل دامپزشکی ایلام: عاملان استفاده از گوشت‌های حرام توسط مراجع قضایی استان به حبس، ممنوعیت از کار و جزای نقدی محکوم شدند.

ناظران طی بازید از یک‌ کبابی با لاشه گوشت مشکوک مواجه شدند.

بعد از آزمایش‌های تخصصی متعدد، مشخص شد گوشت واحد صنفی کبابی از نوع خوک‌سانان بوده است.