کریمی قدوسی: تعطیلی شنبه‌ها مبتنی بر رسوخ و نفوذ فرهنگی دشمن در کشور صاحب الزمان است

یک نماینده مجلس مدعی شد که تعطیلی شنبه‌ها در مصوبه اخیر مجلس مبتنی بر رسوخ و نفوذ فرهنگی دشمن درکشور صاحب الزمان است.

جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس در حساب شخصی خود در ایکس درباره تعطیلی روز شنبه نوشت: تعطیلی شنبه‌ها درمصوبه اخیر مجلس مبتنی بر رسوخ و نفوذ فرهنگی دشمن درکشور صاحب الزمان است بنده مخالف بودم و به آن رای ندادم.

کریمی قدوسی: تعطیلی شنبه‌ها مبتنی بر رسوخ و نفوذ فرهنگی دشمن در کشور صاحب الزمان است