مراسم شادی و راه اندازی کارناوال در طرقبه شاندیز ممنوع شد

این طرح به پاس احترام به ساحت رئیس جمهور شهید و شهدای خدمت اجرایی شده است.

باتوجه به رزرو تالار‌ها و باغسرا‌ها در این روز‌ها صاحبان مراسم می‌توانند تاریخ برگزاری مجلس خود را به روز دیگری تغییر دهند.

با این حال متصدیان تالار‌ها و باغسرا‌ها مجاز هستند از صاحبان مراسم مبنی بر عدم راه اندازی کارناوال عروسی و ... تعهد نامه کتبی اخذ کنند.

رئیس اتحادیه تالارداران شهرستان طرقبه شاندیز گفت: درخصوص برگزاری مراسم عروسی در این شهرستان هیچ محدودیتی وجود ندارد.

افشانژاد اظهار کرد: با توجه به عزای عمومی یکسری موضوعات به مدیران باغ تالار‌ها اطلاع رسانی شده است.

سید مهدی سالم معاون فرماندار طرقبه شاندیز هم ممنوعیت برگزاری مراسم شادی و راه اندازی کارناوال در خیابان‌های طرقبه شاندیز در ایام عزای عمومی را تایید کرد.