عکس| فرزندان سردار سلیمانی در تشییع رئیس جمهور

عکس منتشر شده حاکی از آن است که زینب سلیمانی و برادرش در مراسم تشییع پیکر شهدای خدمت حاضر شدند.

عکس| دختر و پسر سردار سلیمانی در تشییع رئیسی