کلیات برنامه زمان‌بندی انتخابات ریاست جمهوری

کلیات برنامه زمان بندی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطابق با اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - اخذ رای در کلیه شعب داخل و خارج از کشور به مدت یک روز و در تاریخ هشتم تیرماه 1403 انجام می شود.

کلیات برنامه زمان‌بندی انتخابات ریاست جمهوری