عکس| تغییر چهره «سلطان سلیمان» سریال حریم سلطان بعد ۱۳ سال

در ادامه تصاویری از تیپ و چهره او را بعد ۱۳ سال از ایفای نقش سلطان سلیمان را مشاهده خواهید کرد.

عکس| تغییر چهره «سلطان سلیمان» سریال حریم سلطان بعد ۱۳ سال