فیلم| واکنش دیدنی یک پرنده به نوازش

در ادامه ویدئوی زیر را مشاهده نمائید.

{$sepehr_media_1341326_700_300}