هجوم هواداران پرسپولیس به سکو‌های ممنوعه

در حالی که تعداد زیادی از هواداران پرسپولیس بدون تهیه بلیت راهی ورزشگاه شده‌اند، سرانجام آن‌ها موفق شدند وارد استادیوم شوند.

در شرایطی که قرار بود قسمت غربی ورزشگاه در اختیار هواداران قرار نگیرد، در یک لحظه آن‌ها از گیت‌ها عبور کردند و چندین هزار هوادار در این قسمت مستقر شدند.

بر اساس گزارش‌ها ماموران قصد بیرون راندن هواداران را داشتند، اما موفق به این کار نشدند.