سوال انتخاباتی حسام الدین آشنا از سرداران سپاه

حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در دولت دوازدهم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

چرا سردارانی مانند جعفری، حقانیان، آبرومند، حاجی‌زاده، ذوالقدر، وحیدی، طائب، دهقان، مجاهد و ... که دستی بر آتش سیاست دارند وارد کارزار ریاست جمهوری نمی‌شوند؟

او این توئیت را پیش از کاندیداتوری حقانیان منتشر کرده بود.

او در توئیتی دیگر نوشت:

رئیس جمهور که نشدند حالا می‌خواهند رئیس جمهورساز شوند.

سوال انتخاباتی حسام الدین آشنا از سرداران سپاه

سوال انتخاباتی حسام الدین آشنا از سرداران سپاه