هشدار جمهوری اسلامی نسبت به غارت دارایی معنوی شیعیان توسط طالبان

روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که طالبان به دنبال غارت دارایی معنوی شیعیان است.

بخش‌هایی از این مطلب را که به قلم سیداحمد موسوی مبلغ است می‌خوانید.

دست‌اندازی این روز‌های طالبان به مجمتع خاتم‌النبیین صلی‌الله علیه وآله وسلم و شبکه تلویزیونی تمدن هم در راستای غارت دارایی معنوی شیعیان در حال انجام است.

طالبان اگر از اساس با مراکز فرهنگی و دینی که منفعت آن برای عموم مردم است مشکل دارند که هیچ، و الا با چه منطقی یک سرمایه عمومی را غارت می‌کنند؟

به نظر من، اساساً مطالبه‌گری از طالب از ریشه خطاست. ما حتی اگر ذیحق هم باشیم، طالب به آن تمکین نخواهد کرد، چون در پی غارت است.

پیشنهاد من این است که به جای اینکه از طالب بخواهیم تا اسناد و سوابق وزارت عدلیه را بررسی کند، مردم را به عنوان صاحبان اصلی این مراکز به صحنه بیاوریم.

ایام عید سعید غدیر و نیز ماه محرم نزدیک است. پیش‌نشست‌های برگزاری این مناسبت‌ها اگر در خاتم‌النبیین و با حضور هزاران نفر از شیعیان برگزار شود، بهترین پاسخ به غارتگری طالبان خواهد بود.

ناگفته نماند که اگر خاتم‌النبیین غارت شود، هیچ سرمایه دیگری، بر فرض اصرار بر بیعت و سبقت گرفتن در چاپلوسی، ایمن نخواهد ماند و یکی پس از دیگری غارت خواهد شد.