واقعیت هایی در مورد جن
آفتاب‌‌نیوز :

جن يك واقعيت است يا افسانه
در ميان انسان ها بر خلقت نظام عالم دو ديدگاه كلي وجود دارد،عده اي كه همه چيز را ناشي از خلقت ذات الهي مي دانند و گروهي ديگر كه سر منشاء خلقت نظام دو عالم را در طبيعت جستجو مي كنند.اگر چه در ميان آنان اختلاف نظرها بسيار عميق واساسي است،ولي هيچ يك از اين دو گروه نتوانسته اند وجود موجودات ماوراء الطبيعه را انكار كنند.
آنهايي كه خدا باورند و به روح و معاد معتقدند(غير از مسلمانان)از آنها به عنوان ارواح خبيثه ويا ارواح شرير يا شيطان ياد مي كنند،برخي هم آنها را موجودات فضايي قلمداد مي كنند،ماديون هم اعتقادي به ذات الهي و قدرت پروردگار ندارند،اين موجودات را همان انسان هاي اوليه اي مي دانند كه در سير تكامل بين انسان وميمون حيوان مانده وبه شكل و شمايل غريب در آمده اند و يا حتي برخي از آنها معتقدند كه اينان انسان هاي وحشي و بدوي در اعماق جنگل هستند و گاهي خود را نمايان ساخته و موجب اذيت و آزار انسان هاي متمدن ميشوند.
بنا به نص صريح قرآن،موجودات عالم به سه گروه تقسيم مي شوند:
1. جامدات
2. نباتات
حيوانات؛كه يا داراي عقلند مانند انسان،فرشتگان و جنيان و يا فاقد عقل و شعور مانند حيوانات وباز بنا به آيات نوراني قرآن كريم، بايد بدانيم كه بدون هيچ شك و ترديدي موجودي با نام«جن» در جهان آفرينش وجود دارد كه از نظر تكليف و شايستگي مورد خطاب پروردگار قرار گرفته و مشابه انسان مي باشد، چرا كه:
1. سي و چهار بار نام جن در قرآن كريم آورده شده است.
2. هفتادودومين سوره قرآن با نام اين موجود مزين گرديده است.
3. احاديث و روايات فراواني از پيامبر اكرم (ص)،حضرت علي(ع)،امامان و بزرگان علوم ديني در اين خصوص،موجود بوده ودر دسترس قرار دارد.
4. به وسيله بسياري از انسان ها رؤيت شده اند.
به آياتي از قرآن كريم كه وجود جن را مبرهن مي داند اشاره مي كنيم:
 سپاهيان سليمان از جن و آدمي و پرنده گرد آمده و به صف مي رفتند.(سوره نمل،آيه 17)
 براي خدا شريكاني از جن قرار دادند و حال آن كه جن را خدا آفريده است.(سوره انعام،آيه17)
 بگو از جن و انس گرد آيند تا همانند اين قرآن بياورند،نمي توانند،هر چند كه يكديگر را ياري دهند.(سوره اسرا،آيه8
 سخن پروردگارت بر تو مقرر شد كه جهنم را از جن و انس انباشته مي كنيم.(سوره هود،آيه119)
 اي گروه جنيان و آدميان،اگر مي توانيد از قطر آسمان و زمين بگذريد،بيرون رويد ولي بيرون نتوانيد رفت مگر با قدرتي.(سوره الرحمن،آيه33)
مرحوم شيخ مفي در كتاب «ارشاد» آورده است:
در آثاري از ابن عباس نقل شده:زماني كه پيامبر اسلام(ص) به قصد جنگ با قبيله مصطلق از مدينه خارج شد،هنگام شب به دره وحشتناك و صعب العبوري رسيد.اواخر شب جبرئيل بر آن حضرت نازل شد و خبر داد كه طايفه اي از جن در وسط دره جمع شده و قصد مكر و شر و اذيت شما و اصحابتان را دارند.(ارشاد،ص399)
از حضرت امام صادق(ع)روايت شده:
روزي حضرت رسول(ص)نشسته بود،مردي به خدمتشان رسيد كه بلندي قامتش مثل درخت خرما بود.سلام كرد،حضرت جواب داد و سپس فرمود«خودش وكلامش شبيه جن است».سپس به او فرمود كيستي؟ عرض كرد :من هام،پسر هيم،فرزند لاتيس،پسر ابليس هستم.(بحارالانوار،ص83)
بانو حكيميه دختر امام كاظم(ع) مي گويدكه برادرم رضا(ع) را ديدم كه تنها بود،عرض كردم:با چه كسي سخن مي گوييد؟ فرمودند:فردي از جن آمده تا مسائلي بپرسد و از چيزهايي شكايت كند.(اصول كافي،ص395)
علامه طباطبايي(ره)مي فرمودند:
روزي آقاي بحريني كه يكي از افراد معروف و مشهور در احضار جن و از متبحرترين در علم ابجد و حساب مربعات بود در مجلس ما حضور يافت،چادري آوردند،دو طرفش را به دست من داد و دو طرف ديگر را به دست هاي خودش گرفت.اين چادر به فاصله دو وجب از زمين فاصله داشت. در اين حال جنيان را حاضر كرد،صداي غلغله و همهمه شديدي از زير چادر برخاست.چادر به شدت تكان مي خورد چنان كه نزديك بود از دست ما خارج شود. من محكم نگه داشته بودم،آدمك هايي به قامت دو وجب در زير چادر بودند وبسيار ازدحام كرده و تكان مي خوردند و رفت و آمد داشتند،من با كمال فراست متوجه بودم اين صحنه،چشم بندي و صحنه سازي نبوده و صد در صد وقوع امر خارجي بوده است.(رجايي،تهراني،جن و شيطان،ص47)
جن چگونه موجودي است؟
به واقع جن چگونه موجودي است وآيا مي توان توسط علوم پيشرفته امروزي آن را اثبات كرد؟ جن در لغت به معناي مستور و پوشيده است،همان طور كه بچه در رحم و پنهان از چشم ما را «جنين»گويند و جنت اشاره به باغي است كه درختان آن مانع از به چشم آمدن زمينش مي گردد.
وشايد علت شك و ترديد در وجود جن نيز همان مستور و پنهان بودنش از انظار و حس بشري است،كه به علت آن در ذات خلقتش نهفته است.
قرآن كريم خلقت جن را چنين بيان مي دارد:
 و جان (كه در بعضي از متون اسلامي آمده است،جان پدر جن است همانطور كه آدم پدر انسان)را پيشتر،از آتش زهرآگين آفريديم.(سوره حجر،آيه27)
 خدا انسان راازگل خشك شده اي چون سفال آفريد و جنيان را از شعله اي بي دود.(سوره الرحمان،آيه12)
از اين آيات در مي يابيم كه جن،آتش است و انسان از جنس خاك،و اين چنين دريافت مي شود كه جنيان قبل از انسان خلق شده است،و از آنجايي كه هر دو از ماده آفريده شده اند پس مادي هستند،ولي دو تفاوت اساسي آنها را از ساير موجودات متمايز مي سازد:
1. مي توانند خود را به هر شكل و قيافه اي درآورند(آكام المرجان)(به استثناي پيامبران و ائمه معصومين وبنا به برخي روايات حتي احدي از شيعيان)
2. از چشم موجودات ديگر پنهانند.
ملاصدرا پنهان و آشكار شدن جن را با هوا قياس مي كند و اين طور عنوان مي دارد:
«بدن هاي لطيف در الطاف و نرمي متوسط بوده و از اين رو آماده جدايي و يا گرد آمدن هستند،چون گردهم آيند قوام آنها بهتر گشته و مشاهده مي گردند و چون جدا گردند قوامشان نازك و جسمشان لطيف مي شود و از ديده پنهان مي مانند.مانند هوا كه وقتي ذاتش گردهم مي آيند غليظ مي شود و به صورت ابر درمي آيد و وقتي ذرات ازهم جدا مي شوند لطيف مي شود وديده نمي شوند.»(ملاصدرا،مفاتيح الغيب)
همين ذات وجودي جنيان به آنها اين امكان را مي دهد كه خود را به هر شكلي و با هر حجمي درآورند.چه به اندازه سرسوزن و چه در اندازه اتاقي بزرگ.آنها به واسطه همين ويژگي،بُعد زمان برايشان معنا ندارد،و مسافتي را كه بشر مدت ها بايد آن را طي كند.در لحظه اي مي پيمايند و اعمالي را كه از توان انسان خارج است آنها به راحتي قادر به انجامش هستند عمده ترين علت شكست و ترديد در وجود آنان هم همين پنهان بودن از چشم انسان هاست. كه البته از نظر علمي هم توجيه پذير است.چرا كه در جهان هستي چيزهاي زياذي وجود دارد كه به چشم انسان قابل رؤيت نيستند ولي قدرتشان از نظر جسمي از انسان به مراتب بيشتر است.مثل الكترون ها،امواج الكتريسيته،نورهاي ماوراي بنفش،اشعه ايكس،باكتري ها و ويروس ها،آميب ها،جانداران تك سلول و از همه مهمتر ذات اقدس الهي كه ديده نمي شود ولي كدام عقل سليمي مي تواند آن را انكار كند؟
بنابراين صرف اين كه با حواس خود قادر نيستيم آنان را درك كنيم،دليل بر نبودن آنها نيست.
آيا جن ها برتر از انسان ها هستند؟
همه ما واژه «از ما بهتران»را به كرات شنيده ايم.اين واژه در فرهنگ عاميانه ما اغلب براي جن به كار مي رود ولي آيا واقعاً اين چنين است؟ آيا جن موجودي برتر از انسان است؟ خداوند در قرآن كريم مي فرمايد«وما فرزندان آدم را بر بسياري مخلوقات خود برتري و فضيلت كامل بخشيديم.»(سوره اسراء،آيه70)و همچنين واجب شدن سجده شيطان و فرشتگان بر انسان نيز،خود دليلي براي برتر بودن نوع انسان است در پيشگاه خداوند.يك انسان كامل بر همه موجدات برتري دارد وحتي بعضي از انسان ها كه راه برقراري ارتباط با جنيان را مي دانند(مديوم ها)مي توانندبرآنهاتسلط يابند.
باز به قرآن كريم استناد مي كنيم كه مي گويد«از پريان بودند كه به فرمان پروردگارش برايش كار مي كردند و هر كه از آنان از فرمان سر مي پيچد به او عذاب آتش سوزان را مي چشانديم.براي وي هرچه مي خواست ازبناهاي بلندوتنديس ها وكاسه هايي چون حوض وديگ هاي محكم مي ساختند.»(سوره سباء،آيه12و13)
اگرچه قرآن كريم در مورد تسلط بر جن فقط از حضرت سليمان ياد كرده است ولي در بسياري از كشورها وحتي در كشور خودمان هم نمونه هاي زيادي ديده شده كه اشخاصي با عنوان جن گير و يا احضار كنندگان ارواح توانسته اند از آنها بهره گيرند.
در هر حال بايد دانست كه در پيشگاه خداوند انسان اشرف مخلوقات است و يك انسان كامل و مؤمن بر همه خلايق برتري دارد.
حيات وزيستن جن
بنابر آيه كريمه قرآن:
 اين موجود عجيب پيش از آفرينش انسان،خلق شده است.(سوره حجر،آيه27)
 جنيان از شعله هاي آتش آفريده شده اند.(سوره الرحمان،آيه14)
 جنيان چون انسان ها دسته دسته به دنيا آمده اند،تا زمان مرگ زندگي كرده و بعد به جهان آخرت خواهند رفت.(سوره فصلت،آيه25)
 آنها نيز نرو ماده دارند.(سوره جن،آيه6)
 آنها نيز تمايلات نفساني دارند.(سوره الرحمن،آيه56)
 تعداد جنيان بيش از آدميان است.(سوره انعام،آيه128)
همان طور كه پيش از اين گفته شد،جن موجودي است مادي كه از آتش خلق شده است از آنجايي كه داراي حيات است و طبق آيات الهي زاد و ولد مي كند پس نرو ماده دارد،خواب و خوراك داردوپايان زندگي اش با مرگ توام است وباز بنابر آيات كريمه،زندگي پس از مرگ نيز خواهد داشت.
تغذيه جنيان
از آنجا كه هر موجودي براي ادامه حيات خود احتياج به تغذيه و خوراك دارد جنيان نيز به طور قطع از چيزهايي تغذيه مي كنند.چنانكه«ابن بابويه»نقل كرده است:«گروهي از طايفه جنيان خدمت پيامبراكرم(ص) شرفياب شدند وعرض كردند:اي رسول خدا چيزي براي خوردن به ما عطا فرما،حضرت هم استخوان و بازمانده غذا را به آنها عطا كرد.»(وسايل الشيعه،جلد1،ص252)
ونيز امام صادق(ع)مي فرمايد:استخوان و ضايعات غذاي جنيان است.(وسايل الشيعه)
سخن گفتن جنيان
فطرت انسان به گونه اي است كه احتياج به سخن گفتن و ارتباط برقرار كردن با همنوعان خود ساخته است.از طرفي اصوات در حيوانات هم به طريق علمي و هم تجربي ثابت شده و همچنين در قرآن و روايات ذكر شده است كه بعضي از پيامبران(مانند حضرت نوح و سليمان)زبان حيوانات را دانسته و مي توانستند با آنها سخن گويند.در جنيان نيز به همين گونه است.از آنجايي كه جنيان نيز مادي هستند وزندگي اجتماعي آنها ايجاب مي كند كه با يكديگر سخن بگويند،پس به طور قطع و يقين آنها اصواتي براي انتقال مفاهيم به يكديگر دارند ولي در فهم ما نيست.البته كساني مي توانند به طريقي حرف هاي آنها را دريابند وبا آنها سخن گويند؛چنانكه حضرت رسول و برخي از امامان با آنها صحبت مي كردند و افرادي بنابر توانايي هاي خاصي مي توانند با آنها ارتباط برقرار كنند(ارتباط دهندگان يا جن گيران)
از امام صادق(ع)نقل شده است:
«روزي اميرالمؤمنين(ع)د ركوفه بر فراز نبر مشغول خطبه بود كه ناگهان اژدهايي در حالي كه به شدت به طرف مردم مي دويد و آنها از او مي گريختند پديدار شد.حضرت فرمود: «راه را براي او باز كنيد».
مار بزرگي جلو آمد واز منبر بالا رفت و پاهاي حضرت را بوسيد و خود را به پاهاي مبارك حضرت ماليد وسه بار دميد.سپس پايين آمدورفت وحضرت خطبه را ادامه داد. وقتي مردم توضيح خواستند ايشان فرمود:او مردي از جن بود كه مي گفت:فرزندش را يكي از انصار به نام جابر بن سميع،بدون اينكه به او آزاري رسانده باشد با سنگ كشته است و اكنون خون فرزندش را مي طلبيد.»(بحارالانوار،ص172)قابل ذكر است،دري كه مار از آن وارد و خارج شده بود به «باب الثعبان»(درب مار)مشهور شد. پس از شهادت اميرالمؤمنين(ع)،معاويه كه نمي خواست ذكري از فضايل آن حضرت گفته شود دستور دادفيلي آوردند و به آن در بستند. آنقدر فيل را در آنجا نگه داشت تا به باب الفيل مشهور شد.و هم اكنون نيز،«باب الفيل»(درب فيل)ناميده مي شود.(بحارالانوار،ص171)
نزول جنيان
از آنجايي كه نوع خلقت جنيان با انسان ها متفاوت است واضح است كه مكان زندگي آنها متناسب با نوع خلقت آنها باشد ولي آن مكان ها كجاست؟ در بين عوام شايع است كه زير زمين ها جاهاي تاريك و مرطوب مانند حمام ها،چاه ها و عمق جنگل ها جايگاه جنيان است. اما بررسي ها حاكي از آن است كه قطعاً آنها در جايي زندگي مي كنند كه از انسان ها به دور باشند.
در روايتي از امام صادق(ع) نقل شده كه:در وادي شقره(بياباني كه رنگ خاكش سرخ مايل به زرد است)نماز نخوان زيرا در آنجا منازل جن است.(وسايل الشيعه،ص452)
قابل ذكر است يكي از معروفترين مساجد مكه به نام(مسجدالجن)در غرب شهر مكه محل نزول جنيان در مكه است و مستحب است حاجيان درآن مسجد رفته و دو ركعت نماز به جا آورند.
توليد مثل جنيان
آنچه مسلم است اين است كه بنابر ذات وجودي جنيان آنها نيز مانند انسان داراي غريزه جنسي بوده وتولد و تناسل دارند و لازمه ادامه و بقاي نسلشان آميزش جنسي مؤنث و مذكر است.اما اين سؤال كه آيا آنها مانند انسان ها و ساير جانداران با عمل لقاح و تشكيل نطفه تولد مي يابند چيزي نيست كه ازكلام خداوند بتوان استنباط كردولي ابن عربي در فتوحات گفته است تناسل بشر به القاي آب نطفه در رحم است و تناسل جن به القاي هوا در رحم اثني(جنس ماده)مي باشد(جن الشيطان،ص57)
روايتي است از بخشي از وصيت حضرت رسول به اميرالمؤمنين كه فرمود:
اي علي در شب اول و وسط و آخر ماه آميزش مكن همانا جنيان در اين سه شب به پيش زنان خويش(براي مقاومت)مي روند.(وسايل الشيعه،ص91)
ودر آيه اي براي وصف حوريان بهشتي آمده است:حوريان بهشتي را قبل از شوهرانشان نه آدمي و نه جن دست زده است.(سوره الرحمن،آيه56و74)
خواب جنيان
الله خدايي است كه هيچ خدايي جز او نيست زنده و پاينده است.نه خواب سبك اورا دربرمي گيردونه خواب سنگين(سوره بقره،آيه255)
واز حضرت صادق روايت است كه مي فرمايند:به غير از خداوند متعال همه خواب دارند حتي فرشتگان(ميزان الحمه،ص25)و حديثي است از رسول خدا كه مي فرمايند :خواب به چهار گونه است پيامبران به پشت مي خوابند ،مؤمنين به دست راست،كافرين ومنافقين به دست چپ و شياطين به رو مي خوابند(شيخ حر عاملي ص1067)
آنچه از اين مطالب مي توان در يافت اين است كه به غير از ذات اقدس الهي همه موجودات داراي خواب هستند.
مرگ جنيان
جنيان نيز مانند هر موجود جانداري همان طور كه داراي حيات هستند مرگ هم شامل حالشان مي شود چنان كه در قرآن كريم آمده:وبر آنها (خطاكاران)نيز همانند پيشينيان از جن و انس عذاب مقرر شد.(سوره فصلت،آيه25)
به امت هايي كه پيش از شما بوده اند از جن و انس در آتش داخل شويد.(سوره اعراف آيه 3
ازاين آيات چنين برمي آيد كه نه تنها آنها هم مانند انسان مرگ دارند بلكه مانند انسان از عقوبت خدا بر حذر نيستند.
تكاليف جنيان در مقابل ذات پروردگار
همان طور كه در مباحث قبل گفتيم انسان، فرشته و جن سه موجودي هستند كه بنابر مصلحت خداوند خلق شده اند و هدف از آفرينش آنها نيز عبادت پروردگار است.
چنانكه در قرآن كريم آمده است:جن و انس را جز براي پرستش خود نيافريده ام.(سوره ذازيان،آيه56)
جن نيز مانند انسان مختار است و حق انتخاب دارد و مانند ما در اجراي قوانين ديني مكلف است چگونگي عبادت و اجراي احكام در ميان آنها مشخص نيست ولي آنچه مسلم است اين است كه پيامبراني كه براي هدايت مخلوق برگزيده شده اند جنيان را نيز هدايت گرند.
چنانكه علامه طباطبايي فرمودند:اتفاقاًدر اين باره از خود جنيان هم سؤال شده كه آيا پيغمبر شما از جنس خود شماست در پاسخ گفته اند:پيامبران ماانسانند و اينك ما به رسالت ختمي مرتبت ايمان آورده ايم و او را آخرين پيامبر مي دانيم.(جن و شيطان)
از بسياري از آيات روايت و احاديث نيز اين طور استنباط مي شود كه در بعضي از جنيان كافرو بعضي مسلمانند و حتي قبل از ظهور اسلام برخي از آنها يهودي بودند كه بعد از اسلام به پيشگاه حضرت محمد(ص)آمده و مسلمان شده اند و براي آنها عقوبتي همانند عقوبت انسان ها در نظر گرفته مي شود در قرآن آمده است:بعضي از ما مسلمانند و بعضي از دور.آنان كه اسلام آورده اند در جست وجوي راه درست بودند ،اما آنان كه از حق دور ند هيزم جهنم خواهند بود واگر بر طريق راست پايداري كند ازآبي فراوان سيرابشان كنيم(سوره جن آيه14و15و16) از اين آيه چنين برمي آيد كه جن ها همانند انسان به گونه اي مختلفند بعضي كافر و بعضي فاسق و ظالم البته برخي نيز نيكوكار و صالح بوده و داراي عقايد مختلف و اديان مختلف هستند.
در سوره احقاف آمده است كه:حضرت رسول پس از آنكه از مكه به طايف رفت تا مردم را به سوي اسلام دعوت كند كسي به دعوت او پاسخ مثبت نداد در بازگشت به محلي رسيد كه آن را وادي جن شب را درآنجا ماند و به تلاوت آيات الهي مشغول شد در آن هنگام گروهي از جنيان صداي صوت آن حضرت را شنيدند پس از آنكه رسول اكرم از تلاوت فراغت يافت جنيان به سوي قوم برگشتند و اين طور مشاهدات خود را بازگو كردند:اي قوم كتابي را شنيديم كه بعد از موسي نازل شده و تصديق كننده مطالب آن است و به حق و راستي هدايت مي كند.(سوره احقاف،آيه29و30)
وروايت است كه حتي برخي از جنيان از گروه شيعيان مي باشند از آن جمله روايتي است كه از ابوحمزه ثمالي نقل شده:روزي جهت شرف يابي به حضور امام باقر اجازه خواستم گفتند كه عده اي خدمت آن حضرت هستند لذا اندكي صبر كردم تا آنها خارج شوند پس كساني خارج شدند كه آنها را نمي شناختم و غريب به نظرم آمدند چون اجازه شرفيابي گرفتم داخل شدم و به حضرت عرض كردم فدايت شوم الان زمان حكومت بني اميه است و شمشيرهاي آنها خونريز مي باشد.امام فرمود اي ابا حمزه اينان گروهي از شيعيان از طايفه جن بودند تا از مسايل ديني خود سؤال كنند.(جن و شيطان،ص56)
آيا فرشتگان و شياطين از تبار جنيانند؟
همان طور كه گفته شد بنابر قرآن كريم سه موجود انسان، فرشته و جن داراي عقل و شعورند و بنابر مصلحت خداوند در صحنه گيتي ظاهر شدند و نامي از شيطان به طور مستقل به ميان آورده نشده است.بنابراين شيطان يا بايد از جنس فرشته باشد و يا از جنس جن بهتر است باز از قرآن كريم مدد بگيريم:آنگاه كه به فرشتگان گفتيم تا آدم را سجده كنيد همه جز ابليس كه از جن بود و از فرمان پروردگارش سربرتاخت سجده كردند(سوره كهف،آيه50)
همچنين خداوند در قرآن كريم فرشتگان را معصوم و مبرا از خطا دانسته:فرشتگان هرگز نافرماني خدا را نمي كنند و همان كاري را مي كنند كه به آن ما‏مور شده اند.(سوره تحريم،آيه6)
وبنابر روايتي از زسول خدا :فرشتگان از نور آفريده شده اند بنابراين ابليس كه بزرگترين خطا را در درگاه خدا وند مرتكب شده هرگز نمي تواند از جنس فرشته باشد اگرچه با همه اين مستندات هنوز در بين علماي اسلامي در نوع خلقت ذاتي شيطان اختلاف نظر وجود دارد.
ارواح شرير كدامند و چه تفاوتي با جن دارند؟
مطالعات بر روي آثار بشر بدوي از قبيل نقاشي ها و كنده كاري هاي غارها نشان مي دهد كه انسان از ابتداي آفرينش وجود موجوداتي غير از خود را در محيط پيرامونش حس كرده است موجوداتي كه ترس و وحشت و حتي نوعي پرستش و كرنش را در آنها ايجاد مي كرده است پس از اختراع زبان و خط هر قوم و قبيله اي نامي بر آنان گذاردند و براي ارتباط يا دفع آنان آدابي را براي خود قائل شدند و اين آداب نسل به نسل تداوم يافت چنانكه امروز هنوز در آفريقا رسومي با همان روش سنتي براي ارتباط با اين موجودات ويا دفع آنان صورت مي گيرد به عنوان مثال در آيين مسيحيت جن گيري يك سابقه ديرينه دارد كه اغلب كشيش ها اقدام به آن مي كنند و در واقع معتقدند كه شيطان در قالب جسم فردي رسوخ مي كند البته تقريباً به غير از مسلمانان همگي اين موجودات را ارواح شرير مي نامند وبراي دفع شر آنان اعتقادات مخصوص به خود دارند.
مثلاًبرخي از اروپاييان امروزي بر مبناي يك تفكر سنتي وقتي در خيابان راه مي روند دست هاي خود را تكان مي دهند تا از ارواح شرير دور بمانند ويا در روز معين از سال مراسمي برپا مي كنند كه در آن عده اي بسيار از مردم لباس شبيه به لباس اتاق عمل مي پوشند،بوقي در دست مي گيرند ودر آن مي دمند.اما بنابراعتقادات مسلمانان تنها موجودات ماواء الطبيعه فرشته ها و جن ها هستند و روح انسان وقتي كاملاًاز بدن انسان خارج شود نه تنها قدرتي ندارد بلكه انسان هم نمي تواند هيچ گونه تسلطي بر آن داشته باشد مگر به خواست خداوند.
در كتاب ارتباط با ارواح اين طور آمده :تسلط ارواح عقب مانده بر انسان ها را در اصطلاح جن زدگي مي گويند كه در واقع به همان مفهوم افسون وتسخير است ما استفاده از اين اصطلاحات را به دو علت صلاح نمي دانيم اول اين كه جن واژه اي است مخصوص موجودات هوشمند كه بر طبق روايتي عاميانه معمولاًبراي ايجاد شر خلق گشته اند و همواره محكوم به بدي كردن مي باشند حال آنكه هيچ موجودي به خاطر بدي كردن آفريده نمي شود معشيت پروردگار چنان است كه راه تكامل و تعالي همواره به روي تمام موجودات هوشمند باز باشد دوم اين كه اصطلاح جن زدگي غالباًبدين معني به كار مي رود كه جسم شخص جن زده را يك جن ديگر و يا روح تصرف شود بعضي در واقع دو نوع سكونت درقالب يك بدن و اين فقط يك نوع استثناست نه يك تصرف يا دشمن و آزار بدين جهت واژه جن زدگي به مفهوم عاميانه براي ما قابل قبول نيست آنچه از اين متون و بسياري از متون ديگر برمي آيد اين است كه واژه جن در فرهنگ هاي ديگر نيز وجود دارد ولي عموماً آن را شيطان ويا ارواح شرير مي نامند در حالي كه ما مسلمانان معتقديم كه در ميان جنيان جن صالح و نيكوكار نيز وجود دارد.
اسماعيل حسين زاده سرابي در كتاب سيماي جن اين طور مي نويسد: سال ها پيش در مشهد مسئله احضار روح غوغايي عجيب به راه انداخته بود تا اين كه دو نفر از علماي معتبر مشهد خواستار شركت در آن مجلس شدند و پس از حضور از نزديك جريان حركت ميز را مشاهده كردند در جلسه ديگر يكي از دو درخواست كرد كه ميز مقصود ،ميز مخصوص احضار روح است كه روي آن همه حرف ها نوشته شده و جن ها توسط اشاره اي ميز را تكان مي دهند تا روي حرف مورد نظر بايستند را بگردانند اين عالم چون داراي علوم و معنويت خاصي بود و راه مكالمه صحيح با موجودات نامرئي را بلد بود گرداننده ميز را به اسمايي كه حضرت سليمان مي دانست و با آن اسما جنيان را مسخره كرده بود،قسم داده و پرسيده بود شما روح انسان هستيد يا موجودي ديگر و شروع به خواندن حروف الفبا كرده كه در نهايت اين جمله ها حاصل شد«من جن هستم».
زمرديان نيز در كتاب شيطان كيست مي گويد:مدت هاست ارتباط گيرندگان با روح به وسيله هاي گوناگون با جن تماس مي گيرند البته جن خود را بانام روح يكي از افراد معرفي مي كند وآنها بر اين باورند كه با روح آدمي تماس گرفته اند در حالي كه اغلب تماس آنها با جن و شيطان است.
آيا جن علم غيب دارد؟
قابليت هاي موجود در جن كه ناشي از نوع خلقتش مي باشد مانند پنهان بودن از چشم طي كردن مسافت و غيره اين تصور را در ذهن انسان ها اجاد مي كند كه اين موجودات از عالم غيب آگاهند البته بسياري از ارتباط برقرارگنندگان آگاهانه به قصد سوء استفاده و فريب مردم ويا نا آگاهانه به اين باورها دامن زده اند ولي حقيقت آن است كه تنها خداوند است كه آگاه به غيب مي باشد ولاغير.چنانچه مي فرمايد:خداوند داناي غيب است وغيب خود را بر هيچ كس آشكار نمي سازد مگر برآن پيامبري كه از او خشنود باشد.
والبته بسيار ديده شده در جريان همين احضار روح كه ما آن را احضار جن مي دانيم.جنيان توانسته اند پاسخ هاي درست و مناسبي ارائه دهند كه آن را نبايد ناشي از علم غيب آنان دانست زيرا جن ها از آن جايي كه براحتي مي توانند طي چند لحظه مسافت طولاني راطي كنند مي توانند از همنوعان خود كه در جريان ماجرا قراردارند پاسخ را جويا شده و به شخص رابط اطلاع دهند ويا از امكانات ديگري استفاده كنند كه ما از آن بي خبريم به هر حال علم غيب چه براي انسان و چه براي جن منتفي است مگر براي عده اي كه از طرف خداوند اين توانايي برايشان ممكن مي شود.
ترس از جنس
آيا بايد از جن ها ترسيد براي در امان ماندن از آنها چه بايد كرد ظرفيت ها و عكس العمل هاي انسان ها در ارتباط با موجودات ناشناخته بسيار متفاوت است و غير قابل پيش بيني است بنابراعتقاداتي كه سينه به سينه و نسل به نسل منتقل شده همواره جن ها موجوداتي آزار دهنده و موجب شر و فساد بوده اند و هرگاه بيماري لاعلاجي پيش آمده و يا اتفاق غير قابل توجيهي روي داده به جن و شيطان نسبت داده شده است موارد زيادي از بيماران روان پريش ديده شده اند كه بيماري خود را ناشي از ديدن اين موجودات مي دانند و از سوي اطرافيان جن زده لقب گرفته اند.
مسلم است كه وحشت ،ترس و اضطراب بيش از حد موجب بسياري از اختلالات روحي ورواني خواهد شد.به راستي كدام انسان است كه در برخورد با اين موجودات بيم در دلش راه نيابد.ولي آيا مي توان همه اين بيماري ها را منسوب به جن و شيطان دانست.
به طور حتم شما هم عارضه آل زدگي را به كرات از سالخوردگان شنيده ايد عارضه اي كه مردم در قديم در برخي از روستاها ومناطق دور افتاده آنرا باور داشته و معتقدند كه اين موجودات جان زن زائووطفلش را به خطر مي اندازد چنانكه چند پياز پوست كنده را در بالاي سر زائو مي گداشتند تاآل و جن از بوي بد پياز فرار كند.
در حالي كه امروزه از طريق علمي ثابت شده است عامل بسياري از بيماري ها،ميكروب زدايي پياز عامل سلامت و محافظت بوده و نه بوي بد آن.ويا عوام بيماري بسياري از كساني كه به بيماري صرع گرفتارند را به جن نسبت مي دهند حال اين ها تا چه حد واقعيت دارد سؤالي است كه مي توان با استناد بر اين آيه آن را پاسخ گفت:آنان كه ربا مي خورند در قيامت چون كساني از قبر بر مي خيزند كه به افسون شيطان ديوانه شده اند.(سوره جن،آيه26و27)
بنابراين بسياري از اعمال نادرست كه جنبه شيطاني دارند و در واقع در اثر نفوذ شيطان در روح انسان اعمال مي شوند موجب اختلالات روحي.رواني گشته و در واقع يك جنون شيطاني در فرد ايجاد مي كند علامه طباطبايي(ره)مي گويد:تشبيهي كه در اين آيه شده كه ربا خوار را به كسي تشبيه كرده كه از طريق تماسي با شيطان ديوانه شده خالي از اين معنا نيست كه چنين چيزي (يعني ديوانه شدن)امري است ممكن چون هر چند آيه شريفه دلالت ندارد كه همه ديوانگان در اثر مس شيطان ديوانه شده اند ولي اين قدر دلالت دارد كه بعضي از جنون ها در اثر مس شيطان رخ مي دهد.(سوره بقره،آيه275)
شايد بهترين راه براي در امان ماندن از آزار جنيان بالا بردن دانش و آگاهي نسبت به آنهاست.چرا كه جنيان نيز مانند انسان خوب وبد دارند و از آنجايي كه در ميان انسان ها زندگي مي كنند و تعدادشان نيز بسيار زيادتر از انسانهاست ديدار با آنها براي هيچ كس غير ممكن نيست ولي چه بسا بسياري از اختلالات روحي،رواني كه به جسم هم آسيب جدي وارد مي سازد ناشي از ديدار با يك جن خوب و نيكوكار بوده و تنها ترس از ديدار با اين موجود فرد را دچار عارضه ساخته و هيچ قصد و عمدي از سوي جنيان در كار نبوده است.


کد خبر: ۳۴۲۱۸
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۸۴ - ۰۰:۱۲
تعداد نظرات: ۹۴ نظر
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۹۴
ناشناس
|
-
|
۱۲:۳۹ - ۱۳۸۴/۱۰/۰۷
13
31
از اطلاعات بسيار مفيد شما در خصوص جن و جنيان بسيار متشكرم راستش با توجه به آنكه خوشبختانه كل مشكل مردم مرتفع گرديده و سمت و سوي تفكرات مردم از فيزيك به متافيزيك معطوف گرديده است اين اطلاع رساني به موقع واقعا جاي تشكر فراوان دارد در خصوص ترسيدن از جن و ديو هم مولانا چه خوش سروده است كه
ديو با مردم در نياميزد مترس
بل بترس از از مردمان ديو سار
به اميد روزي كه اول ايران و سپس كل جهان از انسانهاي ديوسار پاك شود
ناشناس
|
-
|
۱۰:۲۲ - ۱۳۸۷/۰۱/۰۶
14
36
ديو با مردم در نياميزد مترس
بل بترس از از مردمان ديو سار
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۱ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸
14
19
ازاطلاعاتي كه داديد بسيار متشكرم تاحدودي خوب بود . اما من هميشه ميل زيادي به دانستن درمورد جن ازقبيل زندگي . فرهنگ .مكان زندگي. پيشرفت هاي علمي و.... يا آيا بجاي اين كه ديگران دركرات ديگر دنبال موجودات ذي شعور مي گردن . ما بعنوان مسلمان باتوجه به اين كه قرآنجن راتائيد كرده براي ارتباط با آنان چه كرده ايم ؟ با توجه به اين كه خدايمان مشترك است . پيامبرمان مشترك است وحتي گروهي ازآنان شيعه هم هستندودهمين زمين هم هستند ؟؟؟؟ براي ارتباط چه كاركرديم وچه كار مي شود كرد.؟؟؟؟
ناشناس
|
Thailand
|
۰۷:۴۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۲۷
19
11
az ettelat dade shode besiyr sepasgozaram. be omid shenachet v darc har cha bishter g_oran . be omid shenachet har cha bishter nemathay parvardegar boz_org v mehrabaneman be omid rozi ca hamaya enshanhay roy zamin har roz be camal v ensaniyet v hag shenasi nazdicter shavaned. ya ali
ناشناس
|
United States
|
۲۳:۳۱ - ۱۳۸۸/۱۱/۰۵
33
15
بسیار عالی بود. من لذت بردم از این دریای علم که ما داریم و غربی های بی ایمان از آن بویی نبرده اند. در اینجا فرصت های فراواان برای کارهای شگرف موجود است که ان شاءالله باید از آنها استفاده کنیم و به جهانیان نشان دهیم که فقه شیعه چقدر قدرتمند و عمیق است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۹ - ۱۳۸۹/۰۱/۰۷
35
45
به نظر من شما در تروج خرافات عالی عمل میکنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۰ - ۱۳۸۹/۰۲/۱۵
35
19
بسيار بسيار بسيار عالي بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۳
28
25
لطفابگوییدجن چه شکلی است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۳
31
16
واقعا عالی بود من و تمام دوستانم از شما بسیار متشکریم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۴
14
33
اگه میشه یکم بیشتر در مورد جن بگین در مورد شکل ظاهریش
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۵۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
15
27
جن بين جنها وجود دارد ولى بين انسانها موجود نيست
نیایش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۳
17
24
ایا روه وجود دارد
پاسخ ها
یه نفر.
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
نمیدونم اما سود وجود داره.
heidar
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۱
5
2
بسیار عالی اگه میشه چیزی هم در مورد احضار جن بگید....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۹
2
4
خیلی ممنون از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتین
صابر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۰
1
2
ممنون از مطالب ومعلوماتی که در اختیار ما گذاشتین. اگر میشود از شکل و ظاهری و چگونگی پوشش طرز لباس هاشون و مکان زندگیشون بیشتر توضیح بدین ...
در ضمن ایا جن ها مثل انسانها و حیوانات ظاهر بخصوصی دارند یا همانند شکل انسانند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۹
3
3
ممنون ممنون
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۲
6
1
تشکرازاطلاعات مفیدتان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
2
6
نظر علم در این زمینه چیست؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
0
3
به نظر من متن خوبی بود ولی احساس میکنم درج منابع خیلی کم بود و به نظر من از منابع قویتری در برخی از پاراگرافها میشد بهتر بود و موثقتر
نسترن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
0
1
من از داستان جن یا ارواح خیلی خوشم میاد من همه چیز درمورد جن میدونم
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۱
0
1
متن خوبی بود
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
2
1
جن وجود نداره
nadia
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۷
0
1
واقعا جن وجود داره .به نظر من ک اصلا بین مردم ظاهر نمیشه .چه طور ک ما به دنیای اونا نمیتونیم بریم اونا هم نمیتونن به دنیای ما بیان
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
1
1
باید محل زندگی کشاورزی و یا نشانه هایی از آنها هم وجود می داشت ولی تاکنون هیچ کس کوچکترین نشانه ای از وجود جن ندیده است!
ناشناس
|
Sweden
|
۰۵:۳۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
5
1
اعتقاد به وجود جن جهات و حماقت محض است زيرا هيچ علم دانشي این را نمي پذيرد عقيده به موهومات ناشئ از بي دانشي است.
هاله
|
Australia
|
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
3
2
وجود نداره... باور نميكنم
پاسخ ها
ابليس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۴
وقتي تو قران درمورد وجودشون نوشتن توباور نمي كني
سجاد
|
United States
|
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
0
1
قابل توجه اون دسته از ادمایی که میگن این موجودات افسانه و خرافه هستند باید بگم الان تو این عصر مدرن اجنه هم رفتن تو دره و دشت و بیابون زندگی میکنن من ی جایی خوندم اون موجودات قابلیت مخفی ماندن از چشم انسانو ندارن بلکه سرعت حرکت و عکس العملشون انقد زیاده که از چشم انسان به دور میمونن
دیانا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۹
1
1
به نظر من جن ها راستی نیست
پاسخ ها
راضیه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
به نظر من جن ها وجود خارجی دارن چو من به خیلی سایتا رفتم وعکس جن رو دیدم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
1
0
جن کجاست
کریستیانو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۲
1
1
به نظر من جن واقعیت دارد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
0
2
سلام من یه هفته در میان جن یا همان رو را دیدم خیلی وحشتناک بوده باکلی بغض و ایة الکرسی ازم دور شده خیلی سخته دیدنش اونم تو خونه تنها فقط ایة االکرسی
سبحان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
0
1
سلام واقعاجن وجودداشته وداره چون خودم احساسشون کردم ویکماه گرفتاربیماری بودم وبادعاوکلی طلسم ازم دورشدند.
ایلیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
0
2
میشه در مورد اظهار جن بگید؟
ایسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۷
0
1
ووجود داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۱
0
2
غربیها هر روز یه اکتشاف میکنن
اشنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
3
0
مسئولین سایت بدونند که جن همونیه که شما می پرستید
انقدر پنهانش نکنید شما که کامل میشناسیدش!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شما نسبت به جن کافرید
کفر یعنی پنهان کردن و پوشاندن و نهان کردن و انکار کردن
و شما نسبت به این موضوع کافرید
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1
0
جن وجود داره و هیچ ترسی نداره این عکس ها که هستند اون ها همه الکی اندر باور نکنید جن وجود داره وهیچ ازاری نداری
ه
م ه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
1
2
خیلی از حرفاتون درسته ولی بجای گیر بودن دراین مساعل بفکر پیشرفت باشیم تا سی سال عقب تر از همان کفار نباشیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
1
1
افرین.مشکل.مملکت.حل.شد.
سورنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۶
0
2
از همتون خواهش میکنم در مورد جن زیاد کنجکاو نشین بلایی که سره من اومد دوس ندارم سره هیچ احدی بیا
مهسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
0
0
من خیلی کنجکاوم بدونم وجود‌دارن یا اینکه چی هستن
مگه چی سرت اومد؟؟
جهانگیر جعفری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
1
2
نمیدونم چرا هر چی فقیر و استرسی و روانی بی دانش و مفلوک و بعضی حقه باز ها جن را میبینند چرا پزشکان مغز و اعصاب دانشمندان ناسا جن نمیبینند چرا فیزیک دانها تو کوانتوم دنبال رد پای جن نیستند . جن یه توهمه برای کسانی که باور کردن برای کسانی که اسکیزو فرنی دارن
الف میم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
1
2
جهل، جهل و باز هم جهل... آری در قرآن خیلی مطالب هست که بهشون اشاره شده و وجود نداره،... قرآن یکسری مسائل رو برای ادراک بشر آن هم در هزار و اندی سال پیش سخت بود و قسمتهایی از آن به صورت افسانه یا داستان برای بشر نازل شده که از طریق مثالها قابل درک و هدایت انسانها باشه... اما متاسفانه در بین ایرانی ها و اعراب این جهل و افسانه ها باعث کاسبی شده و برای حقانیت آن دلیل می آورند.
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
3
0
جن وجود دارد مثل روح در بدن انسان است علائم های زیادی باخود دارد که نشانگر می سازد خود را می توان دید ان را خیلی زیبا هستن خوشکل..من یک نمونه دارم .فقط با دانشمندانی که در این رابطه تحقیقات می کنند مصاحبه می کنم..و تمایل دارم خارج از کشور بروم به خاطر این موضوع......
مهدی هستم مجرد چهل سال دارم..
زهرا میره ای
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
3
0
ایا اجنه خون دارن.خیلی از مردم لای ملحفه هایی ک کنار دارن خون میبینن و میگن که برای زایمان و شب زفاف اجنه هست.خود من از این موردا زیاد داشتم.یکیش همین چند ماه پیش که یک ملحفه تمیز دوختم.چند روز پیش رفتم واسه انجام کاری بیارمش داخلش کلی خون بود.دقیقا عین خون حیض.خیلی ترسیدم.ایا این درسته.وایا خوبه تو خونه ادم این چیزا باشه.ممنون.
مسعود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
1
1
شاید و صد شاید جن وجود داشته باشه ... ولی بیشتر چیزایی ک اینجا نوشتی چرتی بیش نبود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
2
0
سلام من واقا جن رو دیدم و جن وجود داره چیزی که من دیدم دوستان من هم دیده اند دختی با موهای نارنجی مایل به قرمز و با بدنی تمام اسکلتی و قد کوتاه من الان 1 سال هسته که این دختر رو میبینم و چندین بار او میخواست مرا بکشو او پسر عموی من را کشت.
فوضول خان هستم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
1
1
عجب ... داره جالب میشه .... پایه ی علمی نداره ولی از چند نفر شنیدم که گفتند دیدیم .... خدا همه ی ما رو از بلا دور نگه دارد انشاء الله
مهران sp
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
1
1
در دیدگاه من جن تو خونه هایی وجودداره که نمازوقران خونده نمیشه
عباس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
2
1
باسلام
تحقیقات و مطالب شما بسیا کامل بوده و کاملا علمی و عاقلانست
چرا که چندین سال است در مورد جن تحقیق کردم و حتی در مراسمهای جن گیری حضور داشتم
لذا در نتیجه سال ۱۳۹۰ به پاسخ سوالاتم رسیدم
همانند مطالب شما بود
سپاسگزارم
sadaf
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
2
1
من اعتقاد دارم ...
حرف شما متینِ
فرشید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
3
0
جن وجود داره اما نه در زمین بلکه خداوند برای انها جا ومکانی رو غیر از زمین که از اتش است در نظر گرفته
مهرداد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
1
0
بله شما به نکات خوبی اشاره کردید من گاهی اوقات چیزهایی حس میکنم حتی یک بار دردوران خدمت سر پست نگهبانی دربالای برجک چیزی دیدم ه سالهاست فکرم رو درگیر خوشکرده
حامد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
0
1
خودتون به نفهمی نزنید , ساخته های دست بشر که الان هم نمیشه به این تمیزی ساختش کار کی بوده , کار برده با قلم سنگ تراشی , یا کار ادم فضایی ها ,
اجدادمون به جای نفی کردن این قضایا ازش استفاده میکردند , کاش میشد به جای استفاده خاله زنکی از این جور مسایل , برای پیشبرد تمدن استفاده میکردیم ,
طرف مدیومه , میره بخت دختره مردم میبنده , خب نادون ازش بپرس عناصر خالی جدول چیه , چه طوری میتونیم انرژی جدید جایگزین کنیم , ...
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۸
2
0
ای بابا اونا که از مابهترونن پس این عکسا چیه به خدا ادمهایی هستند که به جرات قسم می خورم جن ها ازشون می ترسن وقتی هم می بیننشون بسم الله میگند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
0
0
وجود داره؟؟
کیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
1
0
سلام..میخواهید باور کنید میخواهید باور نکنید ولی به خود خدا قسم من هم جن دیده ام و هم صدایشان را شنیده ام به وضوح تقریبی 70 درصد خودشان را و به وضوح تقریبی 60 درصد صدایشان راشنیده ام مدتها فکر میکردم متوهم شده ام در حالیکه نه اعتیاد دارم و نه قرص و دارو مصرف میکنم به پزشک مراجعه کردم گفت نمیتوانم بگویم توهم بوده به دفتر آیات اعظام مراجعه کردم فقط یک موردشان گفت ممکن است توهم مقطعی بوده باشد ولی وقتی ماجراها را شرح دادم گفتند آیت الکرسی و چهارقل و سوره جن بخوان صلوات بفرست و قرآن زیاد بخوان سعی کن شبها جائی تنها نروی خصوصا قبرستان.واینکه متفق القول بودند که قصد آزارت را نداشته اند والا مریض شدنت حتمی بود.هر وقت هم دیده ام شب بود و کاملا بیدار و هوشیار بودم.با اینحال بسیار ترسیده بودم به جز آخرین بار.چون بسیار کریه المنظر و زشت هستند.درضمن هیچ علاقه و تمایلی به دیدنشان ندارم از انسانها چه خیری دیدم که حالا از این موجودات حقیر ببینم خداوند انسان را اشرف مخلوقات آفرید و کرامت انسانی بخشید.واما بنعمت ربک فحدث
یه نفری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
0
0
سلام وجدانی نمیدونم راست میگی یانه ولی تو خونه ی روستای ما نه که مال یه دویست سال پیشه چه روز چه شب یهو صدای پا یا اب یا صدای شکستن شیشه میاد وقتی میری دنبال صدا میبینی هچی نیست بعضی وقت‌ها هم البته خیلی کم اتفاق افتاده صدای چند نفر از دور ولی توی خونه میاد که باهم صحبت میکنم چند وقت بود که فکردم توهم زدم وقتی چند تا دوستامو بردم دیدم که ن اونا هم مثل من صداهارو میشنیدن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۳
0
1
جن وجود نداره خودتون به حماقت نزنید
هادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
0
0
راستی دیروز در روستای بارویه اردبیل یک آل آروادی پیدا شده نمیدانم حقیقن دارع یا نه ولی در همه جای اردبیل پیچیده میشه بهم اطلاعاتی بیشتر برسانید با تشکر.
مهدیه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
0
1
من میگم دروغه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
0
1
تمام مطالب بالا خرافه ای بیش نیست... کی میخایین دست از این جهل و نادانی و خرافه پرستی دست بردارین...
بکبکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
0
1
خرافات
مبینا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
0
0
من میدونم که جن وجود دارد ولی در زمان های قدیم در روستا ها و تو دنیای الان همه ی اینا خرافاته. ولی اگر زیاد فکر کنید به این موجودات حتما فکر میکنید که در کنار شما هستند.
تازه اون هایی که میگن واقعیت داره تا به حال کسی اومده ثابتش کنه؟
اگر نظر من را بخواهید همچین چیزی الان وجود نداره ولی قبلا داشته.
مهسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
0
0
ممنونم بابت توضیحاتتون
ولی من خیلی میترسم
وقتی شوهرم خونه نیست احساس میکنم کلی توی خونمون صدا هست مخصوصا وقتی میخوابم.
تو رو خدا کمکم کنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
0
0
اونایی که میگن دیدنو می ترسن یه جن گیر گفته اگر سوره ناد علی را داشته باشید و همیشه کنار خود نگه داریرد هیچ جن و................ پیش شما نمی اید
شادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
0
0
عالی بود
شادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
0
0
عالی بود
شادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
0
0
عالی بود
نیکلا تسلا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
0
0
اقا یا خانوم محترم این پپسی باز کردن برای اعتقادات را تمام کنید این حرفا چیه عزیز من شما به جای اثبات جن برداشتی از متون و ونقل قولها استفاده میکنی نه علم و منطق خواهش میکنم خرافه را ترویج نکنید
پریسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
0
1
سلام..
منم باور دارم به جن چون به قران اعتقاد دارم.سوره ی جن نازل شده
من فک میکنم زیر زمین زندگی میکنن چون موقعی که اب داغ روزمین میریزن بسم الله میگن این از قدیم رسمه..چیزی که نباشه رو نمیگن..
بنظرم اونی که اعتقاد نداره خودشه به نفهمی زده اخه چرا باید خرافات باشه
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
0
0
جن وجود داره من هم ی پیرزن و هم ی دختر خوشگل ازشون دیدم دختره ازم میخواست باهاش دوست باشم وقتی دید دیگه قبول نمیکنم ی شب گفت ما ب شما کاری نداریم ب شرطی ک شما هم احترام مارو نگهدارین اینو ک گفت از تو حیاط صدای گرگ میومد با تبر هم میزدن ب درخت منم گفتم باشه و رفت بعدش دوسال ی پیرزنه خواب خوراک واسم نزاشت حتی ظهر هم نمیزاشت بخوابم از وقتی شروع شد ک ی کتاب خیلی قدیمی احظار جن خوندم بعد ک تحقیق کردم فهمیدم اونارو میتونن اذیت کنن ک اجازه ورود بهشون بدن کاری ک من با خوندن اون کتاب کردم الان چندساله راحت شدم چون فهمیدم نمیتون محبین اهل بیت تسخیر کنن من با بالا بردن فهم امام شناسیم و شناخت آقا امام زمان نجات پیدا کردم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
0
0
خوب بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
0
0
من هم خیلی دلم میخاد بگم که اینا تخیل و چرت هستن و وجود ندارن،اما متاسفانه نمیتونم منکرشون بشم.چون خودم شخصا به وضوح حسشون کردم.کاش میتونستم قبول کنم توهم زدم،اما توهم نبود.واقعی بود.
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
0
اون ور آب دارن هسته اتم رو میشکافن و برج هوا میکنن اینجام ی عده خرافاتی نشستن ی مشت مضخرف راجب متافیزیک میگن واقعا خنده داره
نسیم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
0
0
من خودم به شخصه اصلا اعتقاد نداشتم .. اما از وقتی تو یکی از اشناهامون به شخصه دیدم که یه دختر ۲۰ ساله رو چقد عذاب دادن ..نصف شب تلوزیون خاموش روشن میشد . وقتی به شیشه نگاه میکرد شیشه خورد میشد .در بیخود بازو بسته میشد و چند مورد دیگر .. شاید به نظر احمقانه برسه اما کلی دکتر بردن نتیجه نداد به حدی ک شبا مجبور میشدن برای دور موندن از خونه تو ایستگاه اتوبوس با مادربزرگش و باباش بمونن . و بالاخره بعد کلی تحقیقات در یکی از روستاهای همدان به اسم زاغه یکی پیدا شد که مداوا کنه ... دلیلشم گفته بود که به دلیل ریختن اب جوش رو زمین تو یه خونه قدیمی یکی از بچه های جن ها اسیب دیده و جن ها برای انتقام این دخترو اذیت میکنن .... میدونم باورش خیلی خیلی سخته اما من هنوزم وقتی میخوام بگم وجود ندارن یاد اون موقع ک میوفتم دیوونه میشم . این قضیه واسه ۱۳ ساله پیشه
ronika
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۸
0
0
درسته من ب شخصه ندیدم ولی گاهی اوقات احساس میکنم واقعا کسی توی خونمون در حال راه رفتنه.
احساس میکنم واقعا چنین موجودات ماوالطبیه ای وجود دارد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
0
0
جن وجود داره ولی تو یه بعد دیگه از جهان
ساشا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
0
0
جالبه اما واقعیت نداره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
0
0
سر مطلب ها را جدا کنید
پسربانه ایی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
0
0
آقا سلام به همگی
من وقتی که قرآن مبارک رو میخوندم خدافرموده که شیطان جزوسوسه برانسان هیچ تسلطی نداره ...خب حرف حساب...
اقا ما خواهرم رو به ده تا ازشهرهای بزرگ ایران بردیم واسه مداوا هیچ کدوم مداواش نکرد ...مشکلشم این بود که یه دفعه بیهوش میشد بعدش تا ده دقیقه زبونش میگرفت نمیتونست حرف بزنه...
حالا ازدوستان یکی پیشنهاد کرد ببریمش پیش یک اخوند گفت شاید این جن ها اینکاروباهاش میکنن دوسه جلسه رفتن باکمال ناباوری درمان شد الان 3 ماه از اینزلین قضیه میگذرد ....خودتون جواب بدید الان خودمم امشب قاطی کردم بخدا خوابم نمیبره...یکی به دادم برسه به کی باورررررکنم من به کی؟ هرکی ام میگه حرفام دروغه کامنت بزاره براش ثابت میکنم
رهام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
0
0
دوست دارم ی دلیل قانع کننده برا اثباتش بیارید
الی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
0
0
جن وجود داره
من وشوهرم یه بار تو خونه پدر شوهرم تنها بودیم دقیقا صدا ها شون رو از تو حیاط شنیدیم ولی ندیدمشون
الی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
0
0
جن وجود داره
من وشوهرم یه بار تو خونه پدر شوهرم تنها بودیم دقیقا صدا ها شون رو از تو حیاط شنیدیم ولی ندیدمشون
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
0
0
سلام دوستان جن وجود داره من با اون روبرو شدم نمیتونم براتون بگم چه حسی داشت قلبم داشت از سینه ام در میومد خیلی حس بدیه
Nia
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
0
0
ارع بنظر من وجود خارجی دارن جن ها
موسي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
0
0
سلام دوستان جن وجود داره من شخصا به چشم ديدم قدشون تقريبا يك متر با گوشهاي كشيده و صورت گرد مثل توپ بسكتبال و قيافه ترسناكي دارن شبيه گربه هستش .. من خودم ترسيدم ولي شماها كه ديدين نترسين ..
1900
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
0
0
یکم در مورد جیمز رندی و موسسه جیمز رندی تحقیق کنین تا بفهمین چرتی بیش نیست همه اینا و فقط آلتیه برای ادمای باهوش تر که باهاش ادمای کم عقل تر رو فریب بدن و به سود و اهداف خودشون برسن
Nima
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
0
0
با سلام،
جن ها 100% وجود دارند و کسانی که میگن خرافاته و دروغه بهتره یکم تحقیق کنن در مورد این
جون مسائل بعد نظر بدن. کسانیکه برونفکنی یا
پرواز رو انجام دادن جن رو حتی در فضای اتاقشان
دیدن البته جن های تو خانه اکثرا بی ازارند...
سجاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
0
0
من خیلی دوست دارم در مورد جن داستان بگم یا بشنوم
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
0
0
ازبـس حرف زدیـن دربـارشـون امشـب میـان تو خوابتـون هـمون از خُــمون بِـختَــر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
x