تصاویر| خانه میرزا کوچک خان جنگلی در رشت

تصاویر| خانه میرزا کوچک خان جنگلی در رشت

خانه میرزا کوچک خان جنگلی واقع در محله استادسرا، یکی از خانه های تاریخی استان گیلان و شهر رشت است که معماری بومی شمال کشور به خوبی در آن نمایان است؛ یونس استادسرایی (میرزا کوچک خان جنگلی) از رهبران و مبارزان نهضت جنگل است.