تصاویر| جشن قهرمانی پرسپولیس

تصاویر| جشن قهرمانی پرسپولیس

طبق مصوبه سازمان لیگ، تیمی که بتواند جام قهرمانی لیگ و حذفی را به دست آورد، بدون انجام بازی سوپرجام، تبدیل به قهرمان این تک بازی هم می‌شود.