کد خبر: ۶۳۶۴۶۱
تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۵
اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخاباتی استان اصفهان اعلام شد.
آفتاب‌‌نیوز :

تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات مجلس از امروز پنجشنبه، ۲۴ بهمن آغاز شده و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه خواهد داشت.

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان و برخی از شهرستان های استان اصفهان به این شرح است:

آغاز تبلیغات انتخاباتی انتخابات مجلس/ اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس استان اصفهان

حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان:

۱- سید محمد علی آبدار اصفهانی فرزند سید جلال کد نامزد ۱۱۲۴
۲- فریبا ابوطالبی جوزدانی فرزند اصغرمشهور به زینب نیا کد نامزد ۱۱۲۸
۳ - مجید اجل لوئیان فرزند حسن کد نامزد ۱۱۴۲
۴ - نیره اخوان بیطرف فرزند جواد مشهور به خانم اخوان خانم کامران خانم بی طرف کد نامزد ۱۱۴۸
۵ - محمد آذربایجانی فرزند مصطفی مشهور به دکتر آذربایجانی کد نامزد ۱۱۵۱
۶ - مرتضی استکی فرزند علی کد نامزد ۱۱۵۴
۷ - محمدرضا اسماعیلی فرزند احمد کد نامزد ۱۱۵۸
۸ - مرتضی اشرفی فرزند احمد کد نامزد ۱۱۵۹
۹ - بدری آقاجانی فشارکی فرزند اصغر کد نامزد ۱۱۶۹
۱۰ - محمودرضا آقاخالوئی فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۱۷۲
۱۱ - امید اقبالی فرزند محمود کد نامزد ۱۱۷۴
۱۲ - رحمان آماده جونقانی فرزند طهماسب کد نامزد ۱۱۸۱
۱۳ - محمد امامی کوپائی فرزند حسین کد نامزد ۱۱۸۴
۱۴ - علیرضا امامی میبدی فرزند رسول کد نامزد ۱۱۸۵
۱۵ - مجتبی امینی اسفیدواجانی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۱۹۵
۱۶ - جلال امینی فرد فرزند محمد مشهور به مهندس امینی کد نامزد ۱۱۹۶
۱۷ - علی انصاری طادی فرزند فضل علی کد نامزد ۱۱۹۸
۱۸ - حسین ایزدی گارماسه فرزند نصراله کد نامزد ۱۲۱۵
۱۹ - مهدی بابائی باغبادرانی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۱۶
۲۰ - منصور باقرصاد رنانی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۲۱
۲۱ - حسن باقری فرزند فضل الله کد نامزد ۱۲۲۴
۲۲ - امیرحسین بانکی پور فرد فرزند اسماعیل مشهور به بانکی کد نامزد ۱۲۲۹
۲۳ - رسول بخشی دستجردی فرزند رضا کد نامزد ۱۲۴۴
۲۴ - محمدرضا بکرانی بالانی فرزند حسن مشهور به بالانی کد نامزد ۱۲۴۸
۲۵ - ابوالحسن بهرام پوری فرزند علی مشهور به بهرامپور کد نامزد ۱۲۵۴
۲۶ - حسین بهرامی فرزند احمد مشهور به داوود کد نامزد ۱۲۵۵
۲۷ - امیرحسین پیش خوان فرزند محمود کد نامزد ۱۲۷۱
۲۸ - ناهید تاج الدین فرزند محمد مشهور به تاج الدین کد نامزد ۱۲۷۸
۲۹ - رسول ترکش اصفهانی فرزند جواد کد نامزد ۱۲۸۴
۳۰ - حسین ترکی افارانی فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۲۸۶
۳۱ - حبیب اله جان نثاری لادانی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۹۴
۳۲ - شهریار جبل عاملی فرزند علی کد نامزد ۱۲۹۵
۳۳ - مهشید چنگیز فرزند رضا کد نامزد ۱۴۱۹
۳۴ - زهرا حاتمی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۲۴
۳۵ - احسان حجت پناه فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۴۵
۳۶ - امین حسن زاده فرزند حسن کد نامزد ۱۴۴۸
۳۷ - علیرضا حیدریان دولت آبادی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۶۶
۳۸ - جعفر خاوری فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶۸
۳۹ - علی اکبر داستانپورحسین آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۴۸۱
۴۰ - حسن داوری دولت آبادی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۴۸۲
۴۱ - ناصر دهقانی پوده فرزند نورالله کد نامزد ۱۴۸۶
۴۲ - صدیقه ربیعی فرزند قاسم کد نامزد ۱۴۹۶
۴۳ - امیرحسین ربیعی طرئی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۹۷
۴۴ - غلامرضا رحیمی طالخونچه فرزند بهرام کد نامزد ۱۵۱۴
۴۵ - محمدتقی رفیعی فرزند مرحوم اکبر کد نامزد ۱۵۲۴
۴۶ - علیرضا ریاحی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۵۴۵
۴۷ - علیرضا زمانی فرزند جانقلی کد نامزد ۱۵۴۹
۴۸ - علیرضا زمانی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۵۱
۴۹ - مصطفی زمانی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۵۵۲
۵۰ - امیرحسین زندی آتشبار فرزند محمد کد نامزد ۱۵۵۴
۵۱ - علیرضا ساکیانی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۱۵۶۱
۵۲ - مجتبی ستوده نیک فرزند عبدالرحیم مشهور به صوفیان کد نامزد ۱۵۶۸
۵۳ - سیداحمد سجادی جزی فرزند سید مرتضی مشهور به سجادی کد نامزد ۱۵۶۹
۵۴ - نصرالله سخاوتی لادانی فرزند قاسم علی مشهور به سخاوتی کد نامزد ۱۵۷۲
۵۵ - رضا سعادت نیا فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۸۲
۵۶ - زهرا سعیدی مبارکه فرزند سهراب مشهور به زهرا مبارکه کد نامزد ۱۵۸۵
۵۷ - سیدعلیرضا سمائی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۱۵۸۶
۵۸ - الهه سادات شاه برخوردار فرزند سیدرضا کد نامزد ۱۵۹۴
۵۹ - ماشاءاله شاه نوش فروشانی فرزند عبدالرسول کد نامزد ۱۵۹۸
۶۰ - عباس شریبی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۱۲
۶۱ - احسان شریعتی فرانی فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۶۱۴
۶۲ - احمد شریعتی کمال آبادی فرزند محمد مشهور به دکتر شریعتی کد نامزد ۱۶۱۵
۶۳ - علی شریفی فرزند حمزه کد نامزد ۱۶۱۷
۶۴ - نرگس خاتون شریفی بوگری فرزند کیومرث کد نامزد ۱۶۲۱
۶۵ - مجید شریفی قورتانی فرزند مسیب کد نامزد ۱۶۲۴
۶۶ - احمدرضا شفیعی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۶۲۵
۶۷ - محمدرسول شمس فرزند حسن کد نامزد ۱۶۲۸
۶۸ - محمدعلی شمس فرزند حسین کد نامزد ۱۶۲۹
۶۹ - علی شیخ ابومسعودی فرزند عباس کد نامزد ۱۶۴۴
۷۰ - زهرا شیخی مبارکه فرزند اسدالله کد نامزد ۱۶۴۶
۷۱ - رضا شیرانی بیدآبادی فرزند نادعلی کد نامزد ۱۶۴۷
۷۲ - غلامحسین صادقیان رنانی فرزند حسین مشهور به دکتر صادقیان کد نامزد ۱۶۶۲
۷۳ - نعمت اله صفاهانی عمروآبادی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۶۶۵
۷۴ - هاشم صفائی فرزند کریم مشهور به دکتر صفائی کد نامزد ۱۶۶۸
۷۵ - محمدحسین صفری قهساره فرزند حیدر کد نامزد ۱۶۷۴
۷۶ - محمد ضیائی فرزند شکراله مشهور به ضیاء کد نامزد ۱۶۷۷
۷۷ - سیدحمیدرضا طالقانی اصفهانی فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۶۸۱
۷۸ - مهدی طغیانی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۶۸۶
۷۹ - علیرضا طغیانی خوراسگانی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۸۷
۸۰ - وحید عباسی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۶۹۸
۸۱ - روح اله عباسیان جزی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۱۱
۸۲ - محمد عسگری فرزند سرافرازخان مشهور به ضرغام کد نامزد ۱۷۱۴
۸۳ - مهدی غلامی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۷۲۵
۸۴ - محمدرضا فلاح فرزند علی کد نامزد ۱۷۴۲
۸۵ - سیدمصطفی فتحی شیرازانی فرزند سیدمهدی کد نامزد ۱۷۴۴
۸۶ - محمد قادری فرزند رمضان کد نامزد ۱۷۵۲
۸۷ - مهدی قاسمی علی آبادی فرزند محمد مشهور به قاسمی کد نامزد ۱۷۵۹
۸۸ - ابوالفضل قربانی فرزند مرتضی مشهور به مهندس قربانی کد نامزد ۱۷۶۵
۸۹ - رحمت اله قنبری شیخ شبانی فرزند اسدالله کد نامزد ۱۷۶۸
۹۰ - محمدمهدی کاظمی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۷۷۴
۹۱ - سیده سمیه کاظمی شیخ شبانی فرزند سیدمحمدرضا کد نامزد ۱۷۷۵
۹۲ - حسن کامران دستجردی فرزند محمد علی مشهور به دکتر کامران کد نامزد ۱۷۷۶
۹۳ - علیرضا کرباس چی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۷۹
۹۴ - مصطفی کشانی فرزند حسن کد نامزد ۱۷۸۷
۹۵ - اکبر کشکولی فرزند اصغر کد نامزد ۱۷۸۸
۹۶ - علیرضا کمالیان فرزند سیاه بخش کد نامزد ۱۷۹۱
۹۷ - علیرضا کوچکی ایده فرزند برزو کد نامزد ۱۷۹۲
۹۸ - نرجس گلشن فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۷۹۷
۹۹ - مرتضی گلشنی منش فرزند حسن کد نامزد ۱۷۹۸
۱۰۰- فریبا گودرزی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۷۹۹
۱۰۱ - محسن محمدمیرزائی بافران فرزند محمد کد نامزد ۱۸۲۱
۱۰۲ - بهمن محمدی فرزند اصغر کد نامزد ۱۸۲۲
۱۰۳ - خدایار مختاری کرچگانی فرزند عبدالحسین مشهور به دکتر مختاری - دکترخدایار کد نامزد ۱۸۴۲
۱۰۴ - حمزه مصیب زاده فرزند حسین کد نامزد ۱۸۵۱
۱۰۵ - عباس مظاهری فرزند یداله کد نامزد ۱۸۵۴
۱۰۶ - رحیم معززی حاجی لاری فرزند عباس کد نامزد ۱۸۵۶
۱۰۷ - محمود معلمی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۸۵۷
۱۰۸ - عباس مقتدایی خوراسگانی فرزند ابوالقاسم مشهور به دکتر مقتدایی کد نامزد ۱۸۶۲
۱۰۹ - مهدی منتظری قهجاورستانی فرزند رضا کد نامزد ۱۸۶۹
۱۱۰ - مجتبی مهرپرور فرزند حسن کد نامزد ۱۸۸۱
۱۱۱ - منوچهر مهروی پور فرزند میرزا آقا مشهور به محوری کد نامزد ۱۸۸۴
۱۱۲ - سیدمرتضی موسوی احمدآبادی فرزند سید گلاب کد نامزد ۱۸۹۱
۱۱۳ - سیدمجید موسویان احمدابادی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۸۹۴
۱۱۴ - حسین میرزائی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۱۸۹۷
۱۱۵ - سیداحسان میرمحمدصادقی فرزند سیدکمال کد نامزد ۱۸۹۹
۱۱۶ - سیدحسین میرمهدی فرزند سید اسد الله کد نامزد ۱۹۱۱
۱۱۷ - مجید نادرالاصلی فرزند احمد کد نامزد ۱۹۱۲
۱۱۸ - همت علی نادری دره شوری فرزند نادر کد نامزد ۱۹۱۶
۱۱۹ - حسن ناصح فرزند محمود کد نامزد ۱۹۱۹
۱۲۰ - مصطفی ناصری سفتجانی فرزند آقا میرزا کد نامزد ۱۹۲۱
۱۲۱ - زهره نریمانی فرزند عباس کد نامزد ۱۹۲۴
۱۲۲ - مصطفی نصراصفهانی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۷
۱۲۳ - محسن نصری فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۸
۱۲۴ - رضاعلی نوروزی فرزند محمدعلی مشهور به دکتر نوروزی کد نامزد ۱۹۴۴
۱۲۵ - حسن نیک آئین فرزند مجید کد نامزد ۱۹۴۶
۱۲۶ - مسعود نیک دستی فرزند محمود کد نامزد ۱۹۴۷
۱۲۷ - مهدی نیک نهاد فرزند محمود کد نامزد ۱۹۴۸
۱۲۸ - حسن نیلی احمدآبادی فرزند محمدحسین مشهور به دکتر نیلی کد نامزد ۱۹۵۲
۱۲۹ - مرتضی هاشمی فرزند علی کد نامزد ۱۹۵۴
۱۳۰ - علی اکبر وندائی باصری فرزند عبداله مشهور به دکتر وندائی کد نامزد ۱۹۵۹
۱۳۱ - مالک یبلوئی خمسلوئی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۶۵
۱۳۲ - محمد یزدانیان فرزند علی کد نامزد ۱۹۶۶
۱۳۳ - علی یزدانی کڃوئی فرزند امیرقلی کد نامزد ۱۹۶۸۳
۱۳۴ - علی یوسف پور فرزند سلطانعلی مشهور به مهندس یوسف پور کد نامزد ۱۹۶۹

حوزه انتخابابیه شهرستان اردستان :

۱- پیمان آقائی فرزند جمشید کد ۱۷
۲- محمود باقری فرزند حسین کد ۱۸
۳- احمد بخشایش اردستانی فرزند حسین مشهور به دکتر بخشایش اردستانی کد ۲۱
۴- علی خادم مرتضوی فرزند اسماعیل کد ۲۸
۵- سید صادق طباطبایی نژاد فرزند سید یوسف مشهور به سیدصادق کد ۴۸
۶- محمدحسن فروزان فر فرزند سیف‌الله کد ۵۱
۷-محمد علی محمودی قهساره فرزند نوروز کد۵۴

حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه و برخوار:

۱-جهانشاه جهانگیری پور فرزند رضا مشهور به نبی کد نامزد ۱۴۹
۲- حسین علی حاجی دلیگانی فرزند رضا مشهور به حاجی کد نامزد ۱۵۲
۳- سید علی حسینی فرزند سید حسن کد نامزد ۱۵۶
۴- باقر حیدری فرزند جعفر کد نامزد ۱۵۷
۵- بهنام خدا دوست فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۵۸
۶- سید میلاد سید شمالی فرزند میر مجید مشهور به سید کد نامزد ۱۶۹
۷- علی شانظری گرگابی فرزند حسین مشهور به حاج علی کد نامزد ۱۷۱
۸- اسماعیل شاه نظری فرزند حسن مشهور به استاد کد نامزد ۱۷۲
۹- احمد رضا شیرانی بیدآبادی فرزند خلیل الله کد نامزد ۱۷۵
۱۰- امینه سادات طباطبایی سید محمد حسین کد نامزد ۱۸۱
۱۱- علیرضا عبدالهی نجف آبادی فرزند محمود کد نامزد ۱۸۲
۱۲- مهدی نیرومند فرزند علیرضا کد نامزد ۲۱۷

حوزه انتخابیه فریدن، چادگان ، فریدونشهر،بوئین و میاندشت:

۱- کمال احمدی فرزند عزت الله کد نامزد ۱۲۴
۲- محسن عبدالهی فرزند عبدالله کد ۱۲۵
۳- تقی اسدی فرزند صفر کد نامزد ۱۲۷
۴- سکینه بابایی چیگانی فرزند حیدر علی کد نامزد ۱۴۵
۵- اکبر ترکی فرزند اسدا... مشهور به دکتر ترکی کد نامزد ۱۵۱
۶- علی خسروی فرزند خسرو کد نامزد ۱۶۱
۷- محمد علی زرگرزاده اصفهانی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۹
۸- محمد علی سواد کوهی موگویی فرزند ولی مشهور به سواد کوهی کد نامزد ۱۷۲
۹- رسول سواری فرزند بخش علی کد نامزد ۱۷۴
۱۰- محسن صالحی فرزند مرتضی قلی کد نامزد ۱۷۹
۱۱- اعظم صالحی رزوه فرزند علیرضا کد ۱۸۱
۱۲- جمشید صفری فرزند علی اکبر کد ۱۸۲
۱۳- حسین عابدی مدیسه فرزند عبدالحمید مشهور به دکتر عابدی ۱۸۴
۱۴- محمد عرب چادگانی فرزند احمد کد ۱۸۶
۱۵- علیرضا علیمحمدی فرزند ابراهیم کد ۱۸۷
۱۶- غلامرضا کریمی فرزند باقر کد ۱۹۱
۱۷- حسین محمد صالحی دارانی فرزند فتح ا... مشهور به دکتر صالحی کد ۱۹۶
۱۸- عیسی محمود صالح فرزند نامدار مشهور به صالحی کد ۱۹۷
۱۹- رضا علی معصومی خلجی فرزند علی اصغر ۱۹۸
۲۰- مجتبی مومنی فرزند حسن کد ۱۹۵

حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل:

۱- مهدی انصاری فرزند عقیل ۱۴۱
۲- حسین علی پورمدنی فرزند عباس مشهور به مدنی ۱۴۶
۳- افسانه جباری فرزند حسین کد ۱۴۹
۴- محسن چتری بیدگلی فرزند حسن مشهور به چتری ۱۵۲
۵- حمیدر ضا حاج عباسی فرزند رحمت ا... کد ۱۵۴
۶- محمد حسین پور فرزند علی اکبر کد ۱۵۷
۷- حسین حنطه فرزند محمد مشهور به حنطه ای کد ۱۶۱
۸- محبوبه خدادادی زاده مهابادی فرزند رضا کد ۱۶۲
۹- سید علی خوارزمی فرزند سید جواد کد ۱۶۴
۱۰- حمید رضا دهقانی فرزند علی کد ۱۶۸
۱۱- مهدی رزاق زاده فرزند محمد ۱۶۹
۱۲- علی رضازاده فرزند خیر ا... کد ۱۷۱
۱۳- زهرا روحی نوش آبادی فرزند ماشاء ا... کد ۱۷۵
۱۴- حسن زاهدی بیدگلی فرزند ماشاء ا... کد ۱۷۶
۱۵- سید جواد ساداتی نژاد فرزند حسن مشهور به ساداتی و سادات نژاد کد ۱۷۸
۱۶- امید سبحانی مفرد فرزند حیدر کد ۱۸۱
۱۷- محمد حسین سلیمانی تبار فرزند مهدی مشهور به سلیمانی اردهالی کد ۱۸۶
۱۸- سعید شیخ ارانی فرزند عباس کد ۱۹۱
۱۹- ابوالفضل عباسی دری فرزند حسین کد ۲۱۵
۲۰- عباس عسلی فرزند خلیل کد ۲۱۷
۲۱- زهرا فخاریان کاشانی فرزند حسین کد ۲۴۲
۲۲- حسین فخره فرزند اسماعیل مشهور به فخره ای کد ۲۴۵
۲۳- علی قنبری کاشانی فرزند علی اکبر کد ۲۴۸
۲۴- ابراهیم کشاورز فرزند محمد کد ۲۴۹
۲۵- ماشاء ا... مشکینی فرزند یوسف کد ۲۵۱
۲۶- سید احمد مصطفوی کاشانی فرزند سید ابوالقاسم مشهور به کاشانی کد ۲۵۲
۲۷- محسن نبوتی فرزند حسین کد ۲۵۹
۲۸- محمد رضا نجفی فرزند میرزا آقا کد ۲۶۱
۲۹- حسین یزدی جوشقانی فرزند ماشاء ا... مشهور به یزدی کد ۲۶۳

حوزه انتخابیه نجف آباد ، تیران و کرون:

۱- ابوالفضل ابوترابی فرزند اسماعیل کد نامزدی ۱۲۴
۲- حسین ایمانیان فرزند نصرا... کد ۱۴۷
۳- قدرت ا... خسرو شاهی فرزند اسد ا... کد ۱۵۸
۴- محسن خسروی نجف آبادی فرزند احمد کد ۱۶۱
۵- علی اکبر دادخواه فرزند حسن کد ۱۶۴
۶- احمد زمانی قراقوشی فرزند محمد کد ۱۷۵
۷- علیرضا عباسی فرزند اکبر کد ۱۸۶
۸- یحیی کیانی فرزند ملا قلی کد ۲۱۷
۹- ابراهیم کلیشادی قلعه شاهی فرزند غلامعلی مشهور به گلشاهی کد ۲۱۸
۱۰- رسول محمدی فرزند اصغر کد ۲۱۹
۱۱- سید ابوالحسن مطلبی فرزند سید کاظم کد ۲۴۲
۱۲- سید میثم معنوی فرزند سید ضیاء الدین کد ۲۴۵
۱۳- علی ناظمی آشتی فرزند محمود کد ۲۵۶

حوزه انتخابیه مبارکه:

۱- سعید خلیلیان فرزند احمد کد ۱۵۷
۲- مهدی رجبی وینجی فرزند خدابخش کد ۱۵۸
۳- منصور رحیمی فرزند امامقلی کد۱۵۹
۴- تورج رمضانی فرزند علی کد ۱۶۲
۵- علی شهریاری طالخونچه فرزند قاسم علی کد ۱۷۱
۶- مجید شیخی مبارکه فرزند اسد ا... کد ۱۷۲
۷- پروین صالحی مبارکه فرزند رجبعلی کد ۱۷۵
۸- مهدی عطایی فرزند رجبعلی کد ۱۷۸
۹- مصطفی علیرضایی دیزیچه فرزند عبدالعلی کد ۱۷۹
۱۰- علی فخری فخرآبادی فرزند محمد علی کد ۱۸۱
۱۱- اصغر کامران فرزند مهدی کد ۱۸۶
۱۲- ارشاد کاویانی مبارکه فرزند قدرت کد۱۸۷
۱۳- علی اکبر مالکی فرزند نجف قلی کد ۱۹۴
۱۴- باقر محمد زاده شاه کوچکی فرزند حیدر مشهور به حسین کد ۱۹۶
۱۵- رمضان نادری فرزند ابوالقاسم کد ۲۱۴

نامزدهای حوزه انتخابابیه شهرضا و دهاقان:

۱- محمدرضا آقایی فرزند حسن مشهور به دکتر آقائی کد ۱۴۲
۲- محمدرضا آقاجانیان فرزند محمد اسماعیل کد ۱۲۷
۳-سعید آقاسی مشهور به دکتر آقاسی فرزند مرتضی کد ۱۲۹
۴-باقر ابراهیمی فرزند قربانعلی کد ۱۲۴
۵- مهدی احمدی فرزند احمد کد ۱۲۵
۶-علی اصغر آقالر فرزند عوضعلی کد ۱۲۸
۷-حبیب الله بهرامی فرزند حسن کد ۱۵۲
۸-محمد جباری فرزند دوستعلی کد ۱۵۶
۹-سید علی حجازی دهقانی فرزند سید محمود کد ۱۵۷
۱۰-یعقوب حمیدی مشهور به حاجی یعقوب فرزند سعدون کد ۱۶۱
۱۱-مسعود رحمتی فرزند قدرت‌الله کد ۱۶۸
۱۲-علی شمسبگی فرزند ارسلان کد ۱۸۵
۱۳-محمد حسین صادقی فرزند غلامحسین کد ۱۸۹
۱۴-محمد علی ضیایی فرزند محمد جواد کد ۱۹۲
۱۵-مصطفی کافی فرزند محمد کد ۲۱۸
۱۶-سمیه کریمی فرزند سیف‌الله کد ۲۱۹
۱۷-فضل الله کفیل مشهور به حمید فرزند حبیب کد ۲۴۵
۱۸-سمیه محمودی فرزند غلامرضا کد ۲۴۹
۱۹-سید محسن میر بد فرزند نعمت الله ۲۵۷
۲۰-سید محمد حسین نواب فرزند سید ابوالحسن کد ۲۶۲

نامزدهای حوزه انتخابیه شهرستان نطنز و بخش قمصر:

۱-جواد ابراهیمی فرزند ماندعلی کد ۱۲۴
۲-علیرضا احمدی فرزند محمد جواد کد ۱۲۶
۳-علیرضا ادائی خضری فرزند صدرالله کد ۱۲۸
۴-داود امینی فرزند عباسعلی کد ۱۲۹
۵-اسماعیل تکیه سادات فرزند نورالله کد ۱۴۶
۶- یاسر خالدی فرزند حسن کد ۱۵۱
۷-مسعود رضا خالقی فرزند حبیب مشهور به خالقی طرقی کد ۱۵۲
۸-مجید دادرس خالدی فرزند رحمت الله کد ۱۵۶
۹-محمدرضا ربیعی طرئی فرزند عباس کد ۱۵۷
۱۰- غلامعلی رسولی مشهور به رسولی فرزند غلامرضا کد ۱۵۹
۱۱-علی رضا روحی علیائی فرزند حسین کد ۱۶۲
۱۲-شمسی سعیدی فرزنده حسن کد ۱۶۵
۱۳-علی اصغر طیبی رهنی فرزند رحمت الله ۱۷۸
۱۴-رسول عسگریانی فرزند محمد مشهور به رسول عسگری کد ۱۸۱
۱۵-سید مهدی علیزاده طباطبایی فرزند سید جلال کد ۱۸۲
۱۶-حمیدرضا غلامزاده نطنزی فرزند غلامرضا کد ۱۸۴
۱۷-رضا غفاری مقدم قمصری فرزند حسین مشهور به قمصری کد ۱۸۵
۱۸- محمود رضا فقیهی سرشکی محمد فرزند محمد علی کد ۱۸۶
۱۹-رحمت الله فیروزی پوربادی فرزند نورالله کد ۱۸۹
۲۰- عباس قربیان فرزند علیرضا کد ۱۹۱
۲۱-ابوالفضل کلثومی بادی فرزند عباس مشهور بع محسن کلثومی کد ۱۹۴
۲۲-محمد گیوه چیان فرزند عباس کد ۱۹۷
۲۳-غلامرضا محمدی سده فرزند رمضا کد ۲۱۶
۲۴-مهدی نوروزعلیائی فرزند محمود کد ۲۴۵

نامزدهای حوزه انتخابابیه شهرستان گلپایگان و خوانسار:

۱- مهدی باسمچی فرزند تیمور کد ۱۴۵
۲- علی بختیار فرزند مصطفی مشهور به بختیارگلپایگانی کد ۱۴۶
۳ - سید مسعود خاتمی فرزند سید میرزا کد ۱۴۶
۴- عباس داودوندی فرزند سیف الله کد ۱۴۷
۵- محمدرضا زالی فرزند محمد حسن مشهور به فاضل گلپایگانی کد ۱۵۲
۶- امیر هوشنگ علایی فرزند قاسم کد ۱۶۴
۷- تورج غیاثی فرزند ایراج کد ۱۶۵
۸-ایوب فصاحت فرزند قاسم کد ۱۶۷
۹- علی فیروزی فرزند نادعلی کد ۱۶۹
۱۰- روح الله مرجانی فرزند محمد قربان کد ۱۷۹
۱۱- احمد مشایخی فرزند ابوالفضل کد ۱۸۱
۱۲- محمد معینی فر فرزند عباس کد ۱۸۴
۱۳- مهدی منعمی فرزند رضا کد ۱۸۶
۱۴- سید تقی میر اسماعیلی فرزند آقامهدی کد ۱۸۷
۱۵- سید مسعود میرصانع فرزند سید علی کد ۱۹۱
۱۶- سید محمد حسین میرمحمدی فرزند سید رضا مشهور به سعید کد ۱۹۴
۱۷- راضیه وثوقی فرزند مرتضی کد ۲۱۲
۱۸- سید عباس یازاج فرزند سید رضا کد۱۹۶

حوزه انتخابیه لنجان:

۱-یونس احمدی فرزند قدرت الله کد نامزد ۱۲۴
۲-محمد علی باتوانی فرزند نصر الله مشهور به دکتر باتوانی کد نامزد ۱۴۵
۳-اکبر پولادی باغبادرانی فرزند حیدر مشهور به فولادی کد نامزد ۱۵۱
۴-محمد جمالی فرزند علی مشهور به یاسین کد نامزد ۱۵۴
۵-سیاوش حسنی فرزند راج علی کد نامزد ۱۵۸
۶-سلمان ذبیحی ریزی فرزند اکبر کد نامزد ۱۶۹
۷-حسین رجایی ریزیز فرزند محمد مهدی کد نامزد ۱۷۱
۸-برومند شهبازی فرزند علی ویس کد نامزد ۱۸۵
۹-سید ولی ا... شهیدی ریزی فرزند سید احمد کد نامزد ۱۸۷
۱۰-حسن صالحی فرزند حسین علی کد نامزد ۱۸۹
۱۱-علی صادقی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۱
۱۲-مهدی طاهری سده فرزند یوسف کد نامزد ۱۹۵
۱۳-سید مسعود عبدالهی موسوی فرزند سیدغلامعباس مشهور به دکترموسوی کد ۲۱۲
۱۴-سید محمد نبی فاطمی فرزند سید علی مراد کد نامزد ۲۱۷
۱۵-الیاس قربانی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۱۹
۱۶-عیار کریمی فرزند شاکرم کد نامزد ۲۴۶
۱۷-عبد الرسول کریمی ریزی فرزند علی مشهور به رسول ، کریمی مداح، رسول شیخ صفر کد نامزد ۲۴۹
۱۸-بهمن محمدی زرد خشویی فرزند رحمت الله کد نامزد ۲۵۴
۱۹-طیبه مظفری بوحمیدی فرزند سلطان کد نامزد ۲۶۱
۲۰-میثم مهدی یار فرزند نصر ا... مشهور فوقیانی ریزی کد ۲۶۸
۲۱-روح ا... نقدی پور بیرگانی فرزند موسی کد نامزد ۲۷۱
۲۲- رحیم هدایتی چرمهینی فرزند حبیب الله مشهور به سرهنگ هدایتی کد نامزد ۲۷۴
۲۳- محمد یزدانی کچویی فرزند محمود کد نامزد ۲۷۵

نامزدهای حوزه انتخابابیه خمینی شهر:

۱- حمیدرضا ابراهیمی خوزانی فرزند احمد کد ۱۲۴
۲- سید محمد ابطحی فروشانی فرزند سید محمد جواد کد ۱۲۶
۳- علیرضا اسدی فرزند محمد علی کلی ۱۲۷
۴- حمیدرضا حقیقی امین آبادی فرزند عبدالرضا کد ۱۵۱
۵- سید محمد خلیلی فرزند سید حسین کد ۱۵۶
۶- محسن رضایی آدریانی فرزند عبدالرحیم کد ۱۶۱
۷-علیرضا دینانی فرزند رمضان کد ۱۶۵
۸-مرتضی سالمی خوزانی فرزند محمد کد ۱۷۱
۹- عباس سرمست فرزند رضا کد ۱۷۲
۱۰- محمد صابر شاه نوش فروشانی فرزند نصرالله کد ۲۵۷
۱۱- مجید صادقی فرزند رضا کد ۱۷۹
۱۲- محمد طاهری اندانی فرزند عبدالکریم کد ۱۸۵
۱۳- امید عموشاهی فروشانی فرزند محمد حسن کد ۱۹۱
۱۴- سید حسین مجیدی درچه فرزند سید احمد کد ۲۱۷
۱۵- محمدهادی ملاکریمی خوزانی فرزنده حفیظ‌الله کد ۲۱۶
۱۶-سید محمد موسوی اندانی فرزند سید ابوالفضل کد ۲۴۸
۱۷- عبدالرحیم مهرابی فرزند عباس کد ۲۴۶
۱۸- محمدتقی نقدعلی فرزند عبدالکریم کد۲۵۱

نامزدهای حوزه انتخابیه نایین و خورو بیابانک:

۱-الهام آزاد فرزند حسن مشهور به دکتر آزاد کد ۱۵
۲- محمود اشکستانی فرزند علی کد ۱۶
۳- مجتبی اقبال فرزند محمد مشهور به دکتر اقبال کد ۱۷
۴- قدمعلی بافرانی فرزند حیدر کد ۱۹
۵-سیدحمید جوشقانی نایینی فرزند سید محمد مشهور به مجتبی کد ۲۷
۶-حسین حسنی بافرانی فرزنده داوود مشهور به دکتر حسنی کد ۲۸
۷-غلامرضا رضایی فرزند امین الله کد ۴۲
۸-حبیب الله عرب بافرانی فرزند حسین مشهور به کوثری -عرب دارایی کد ۵۲
۹- کوکب فائز فرزند عبدالرحیم کد ۵۴
۱۰- محمد رضا فردین فرزند حسین کد ۵۶
۱۱- محمدرضا فیروزی فرزند رمضانعلی مشغول به پسر علی میرزایی کد ۵۸
۱۲-سید مصطفی قاضوی فرزند سید مسعود کد ۵۹
۱۳-سید علی مرتضوی نصیری فرزند سید جواد کد ۶۴
۱۴-محمدرضا مفیدیان نایینی مشهور به احسان مفیدی فرزند علی کد ۶۵
۱۵-سید جعفر موسوی نیستانکی فرزند سید جلال کد ۶۷

 

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین