کد خبر: ۱۱۳۰۳۸
تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۸۹ - ۰۱:۵۷
انحلال دانشگاه پزشکی ایران پیشنهاد چه کسی بود؟
معاون رئیس‌جمهوری: با پیشنهاد وزیر بهداشت ادغام کردیم
آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: دانشگاه علوم پزشکی ایران چهارمین دانشگاه بزرگ علوم پزشکی کشور بود که هفته گذشته با حکم شامگاه روز جمعه وزیر بهداشت، در دانشگاه‌های دیگر تهران، ادغام شد. گفته می‌شود عده‌ای از اعضای هیأت علمی و دانشجویان، هنوز این تغییر را نپذیرفته‌اند و مجلس نیز آن را غیرقانونی و فراتر از اختیارات وزیر بهداشت و دولت می‌داند.

در حالی که وزیر بهداشت طی اظهاراتی گفته بود که این حکم با پیشنهاد معاون رئیس‌جمهوری بود اما معاون رئیس‌جمهوری گفت با پیشنهاد مرضیه دستجردی، وزیر بهداشت، نامه ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران را داده است. 

در زیر گفت‌و های وزیر بهداشت و معاون رئیس‌جمهوری در این خصوص را می‌‌خوانید:

وزیر بهداشت: تغییر در دانشگاه علوم پزشکی ایران، پیشنهاد معاون رئیس‌جمهوری بود 

ما از فرصتی که پیشنهاد معاون ریاست جمهوری بری انتقال دانشگاه ایران داده شد، برای ساماندهی خدمات و توسعه علم در دانشگاه‌های تهران استفاده کردیم. 

"پیشنهاد انتقال دانشگاه علوم پزشکی به کرج از سوی آقای فروزنده مطرح شده و باید این پیشنهاد اصلاح می شد." مرضیه دستجردی با اعلام این موضوع در گفت‌و گوی ویژه خبری شبکه 2سیما افزود: "نظر ما این بود که دانشگاه ایران به کرج منتقل نشود و تنها آن قسمت از کارکنان استان البرز در دانشکده علوم پزشکی کرج همانجا باقی بمانند، منتهی ما از فرصت برای ساماندهی خدمات و توسعه علم در دانشگاه‌های تهران استفاده کردیم."

وزیر بهداشت در قسمت دیگری از گفت‌و گوی خود درباره اختیارات قانونی در انحلال و ادغام دانشگاه‌ها گفت: "شورای گسترش آموزش عالی تصویب کرد که این دانشگاه تصویب شود. ما هم در وزارت بهداشت، پیشنهاد آقای دکتر فروزنده را در این شورا بردیم و مصوب کردیم. از اختیارات شورای گسترش است که اختیار انحلال و ادغام دانشگاه های کشور را داشته باشد."

وی همچنین در پاسخ به سئوال مجری درباره ضرورت این ادغام گفت: "از دو منظر به این ادغام نگاه می کنیم، ابتدا از منظر پاسخگویی به سلامت مردم در استانهای البرز و تهران و دوم از منظر توسعه علم و فناوری. به هر جهت با تصمیم دولت و مجلس، استان البرز ایجاد شده و شبکه بهداشت و درمان خود را دارد و نیاز به بیمارستانهای حوزه این استان داشت. از سوی دیگر سامان دهی در نظام خدمات بهداشت و درمانی به استان تهران با توجه به ساماندهی انجام شده، کاملا امکان پذیر است."

وی درباره گذشته تاریخی این تصمیم اضافه کرد: "شبکه تهران در سال 72 بین سه دانشگاه توزیع شد. ما در شرایط گذشته، امکان چندانی برای سامان بخشی در ارجاعات، اورژانس و نظارتها نداشتیم. با ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران، شبکه تهران اکثرا به دانشگاه شهید بهشتی واگذار شده و کلانشهر تهران، ساماندهی خوبی پیدا کرده و ما توانستیم شبکه بهداشت و درمان را در تهران ارتقاء دهیم."

وی در خصوص واگذاری کلیه بیمارستان به دانشگاه شهید بهشتی و عدم اختصاص دانشجویان و هیات علمی دانشگاه ایران به دانشگاه شهید بهشتی توضیح داد: " در مورد ندادن بخشهای آموزش و پژوهش به دانشگاه شهید بهشتی هم علت این بود که این دانشگاه خود را وارد سیستم اصلاح در نظام آموزشی کرد به طوری که دانشگاه شهید بهشتی تافته جدابافته است و آنها کاملا با سایر دانشگاه های کشور متفاوت هستند."

به گفته دستجردی، اگر دانشجویی در دانشگاه های عادی علوم پزشکی، شروع به خواندن درس کند، بخش به بخش درس خواهد خواند، ولی در دانشگاه شهید بهشتی، از چندین سال پیش شروع کرده اند موضع به موضع، آموزش پزشکی را پیش ببرند. "دانشگاه شهید بهشتی به همین خاطر هیچ دانشجویی را نمی تواند بپذیرد. ما اجبار داشتیم آموزش و پژوهش را به دانشگاه تهران بدهیم. در عین حال چون دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه خوب است، تمام درمان به آنجا داده شده. به عبارت دیگر در دو دانشگاه، قسمتهای پولدار و گوشتدار تقسیم شده است."

وی در شرح ادغام دانشگاه افزود: "فعلا همه تثبیت شده اند و مقامهای مدیریتی دانشگاه ایران به عنوان قائم مقام دانشگاه تهران حکم دریافت کرده اند."

معاون رئیس‌جمهوری: با پیشنهاد وزیر بهداشت، دانشگاه را ادغام کردیم 

 معاون رئیس‌جمهوری گفت با پیشنهاد مرضیه دستجردی، وزیر بهداشت، نامه ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران را داده است. 

لطف‌اله فروزنده دهکردی، معاون توسعه نیروی انسانی رئیس‌جمهوری گفت با پیشنهاد مرضیه دستجردی، وزیر بهداشت، نامه ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران را داده است.

معاون رئیس‌جمهوری در گفت‌و گوی ویژه خود با بخش 22 و 30 شبکه 2 سیما افزود: "پیشنهاد دکتر دستجردی این بود که دانشگاه علوم پزشکی ایران را به خاطر اینکه سه چهارم در استان البرز قرار دارد، به استان البرز منتقل کنیم. بعد از بررسی گفتیم هر پیشنهاد را وزارت بهداشت بدهد، ما قبول کنیم. پیشنهاد وزارت بهداشت بود که بخشهای واقع در استان البرز در این استان قرار گیرد و الباقی در دانشگاه های تهران و شهید بهشتی ادغام شود."

وی در قسمت دیگری از سخنانش گفت: "طبق قانون توسعه برنامه چهارم، هیات امنا می تواند ساختار را تغییر دهد. آنها میتوانند این کار را انجام دهند. وزارت بهداشت، قانونا دارای اختیارات کامل در این مورد است. از جمله در ماده 115 قانون مدیریت شورای عالی اداری،دولت نیز اختیارات مفصلی از جمله ادغام دارد. فقط مصوبات مجلس را نمی تواند ادغام کند، به همین دلیل، ما ادغام را غیر قانونی نمی دانیم."

وی با اشاره به اینکه بحث‌هایی در شورای اداری است که کلیه موسسات پژوهشی و آموزشی را از تهران خارج کند، افزود: "اگر ما بخواهیم مصوبه مجلس را اجرا کنیم، چه باید بکنیم؟ ما باید بررسی کنیم فعالیتهای موازی، هزینه بر، قابل ادغام و کوچکسازی و واگذاری را دنبال کنیم. راه نجات کشور در این است."

فروزنده در قسمت دیگری از سخنانش گفت: "چرا ما در بحث انتقال کارکنان از پایتخت، سرعت را کم کردیم؟ چون مباحث نیروی انسانی را توجه می کنیم. هیچ مشکلی برای کارکنان به وجود نخواهد آمد. انتقال نیروی انسانی از این دستگاه به آن دستگاه رایج است. مجموعه ای که از تهران به کرج منتقل می شوند، امتیازی را دریافت می کنند. رفت و آمد آنها حذف می شود و از امتیاز ویژه استفاده خواهند کرد. استادان و هیات علمی نیز رتبه و جایگاه علمی خود را حفظ خواهند کرد."

وی درباره سرنوشت کارکنان این دانشگاه ادغام شده گفت: "اگر نیاز به تعریف پست جدید اداری باشد، ما پست تعریف می کنیم. در صورت لزوم، سطح معاونتها را ارتقا می دهیم و اصلاح ساختار را انجام خواهیم داد. تمام دستگاه ها ملزم شده اند تا از ظرفیتهای استان تهران، مسئله کرج را حل کنند. یک راه حل، استخدام کردن است، ولی راه حل دیگر، آوردن نیرو و تامین تجهیزات از استان تهران است. بخش اعظم از سازمانهای استان البرز راه اندازی شده و با تعیین ضرب الاجل، کارها پیش می رود."

فروزنده در قسمت دیگری از سخنانش اظهار امیدواری کرد تعامل بین دو دانشگاه باعث ارتقای افراد شود. 

به گفته وی دانشجویان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌توانند کار خود را در دانشگاه تهران، دنبال کنند.

وی در توضیح "عدم تمایل دانشجویان دانشگاه ایران به انحلال این دانشگاه" از واژه "اینرسی مقاومت" استفاده کرد و افزود: "دلیل این اینرسی مقاومت، برداشتهای مختلفی است که از این طرح شده است، در اجرا عموما مسایل و عواملی به وجود می آید که باید فی الجمله شناسایی و حل کرد."

وی در ادامه افزود: "بعد از روشن‌گری، ابهام‌ها حل می‌شود و همراهی به وجود می‌آید. طبیعی است مقاومت به نقطه نزول برسد و بعد منجمد شود و پس از توجیه ها، احساس نشود که برتری برای کسی وجود دارد. امیدواریم این تلاشها ادامه پیدا کند. همه به دنبال بهبود کار وکیفیت بالاتر هستیم."

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین