کد خبر: ۱۶۷۸۱۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۷:۴۹
آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: از مجموع اسامي 214 قرباني زلزله استان آذربايجان شرقي، 54 تن بيش از 60 سال و 30 تن كمتر از ده سال سن داشته‌اند. 

اداره كل پزشكي استان آذربايجان شرقي اسامي و مشخصات 214 نفر از كشته‌شدگان زلزله اخير اين استان را به شرح زير اعلام كرد:

1- فرمان آذرنيا، فرزند حسن، 42 ساله

2- زينب آذري، فرزند علي، 45 ساله

3- طيبه آقازاده، فرزند حسين، 70 ساله

4- زيبا اسكندري، فرزند نورالله، 75 ساله

5- كفايت احمديان، فرزند منبرعلي، 60 ساله

6- تابنده اماني، فرزند حمدالله، 55 ساله

7- عباد اماني، فرزند علي، 7 ساله

8- نيم‌تاج آذرپور، فرزند جعفر، 60 ساله

9- قدير احمدي، فرزند حسين، 75 ساله

10- اسرا اسماعيلي، فرزند سلمان، 2 ماهه

11- نرگس اسماعيلي، فرزند جليل، 50 ساله

12- زهرا اسماعيلي، فرزند نادر، 5 ساله

13- پري اسدزاده، فرزند حمدالله، 75 ساله

14- هاجر احمدي، فرزند لطيف، 45 ساله

15- رقيه اسدي، فرزند حمدالله، 20 ساله

16- صابر اسدي، فرزند محمد، 10 ساله

17- ليلا اسدي، فرزند حسين، 87 ساله

18- صمدالدين افكاري، فرزند باقر، 70 ساله

19- عين‌الدين افكاري، فرزند باقر، 74 ساله

20- ايمان اماني، فرزند امن، 80 ساله

21- زينب امامي، فرزند امن، 75 ساله

22- مهدي امامي، فرزند امام‌ علي، 8 ساله

23- قربان امامي، فرزند علي، 80 ساله

24- سعيده امامي، فرزند اسرافيل، 22 ساله

25- صابر اسدي، 9 ساله

26- صغرا اميني، فرزند محمد، 55 ساله

27- فاطمه اسدياري

28- مشكناز بابايي، فرزند اسماعيل

29- امير باباپور، فرزند فرامرز، 5 ساله

30- فرامرز باباپور، فرزند پناه‌علي، 30 ساله

31- پناه باباپور، فرزند ضربعلي، 85 ساله

32- غلامرضا باقري اقدم، فرزند بيت‌الله، 23 ساله

33- نرگس باقري، فرزند علي‌اصغر، 70 ساله

34- زهرا بياني، فرزند حسين، 70 ساله

35- رقيه بياني، فرزند علي، 16 ساله

36- عاطفه بياني، فرزند علي، 7 ساله

37- الهه بياني، فرزند علي، 4 ساله

38- قربانعلي بابايي، فرزند قوچ علي، 72 ساله

39- عاليه پورحسن علي، فرزند محمد، 58 ساله

40- حبيب پورحسين، فرزند بايرامعلي، 44 ساله

41- جليل پورعلي اكبر، فرزند نعمت، 60 ساله

42- خديجه پورعلي، فرزند اژدر، 23 ساله

43- فاطمه پورباجه باج، فرزند باقر، 70 ساله

44- بهلول پوراكبري، فرزند عوض

45- محمود پوراكبري، فرزند عوض، 74 ساله

46- آذر پرتوي، فرزند قاسم، 14 ساله

47- مهدي پريوش، فرزند حسن، 8 ساله

48- اميرمحمد پورعلي، فرزند فريدون، 1 ساله

49- پروانه تيموري، فرزند رحيم، 30 ساله

50- گوزل تقي‌پور، فرزند حسين، 63 ساله

51- عزيز جنگي، فرزند عباسعلي، 45 ساله

52- سكينه جباري، فرزند اصغر، 55 ساله

53- گل‌آرا جمالي، فرزند خانكيشي، 65 ساله

54- عوض جعفري، فرزند عبدل

55- كبري جعفرپور، فرزند حمزه

56- كوثر جواني، فرزند مرسل، 10 ساله

57- آرمان حضرتيان، فرزند علي، 12 ساله

58- علي حسينيان، فرزند زين‌الله، 22 ساله

59- رضا حسين‌زاده، فرزند صفر، 4 ساله

60- كيميا حسين‌زاده، فرزند علي، 1 ساله

61- اشرف خرمي، فرزند رضا

62- اصغر خرمي، فرزند رضا، 70 ساله

63- اكرم خرمي، فرزند رضا، 60 ساله

64- حميده چرابنده، فرزند رحمان

65- راحله چرابنده، فرزند رحمان، 32 ساله

66- رقيه چمني چايكندي، فرزند احمد، 35 ساله

67- جنين دختر چمني چايكندي

68- اسماعيل دولتي، فرزند محمد، 28 ساله

69- شكر دولتي، فرزند امن، 45 ساله

70- ربابه دانش‌آموزي، فرزند قدير، 29 ساله

71- فاطمه دژباني، فرزند سلطانعلي، 50 ساله

72- پروين داداش‌پور، فرزند علي، 7 ساله

73- مريم دهقان، 60 ساله

74- فاطمه دهقان، فرزند غريب، 27 ساله

75- ليلا ذاكري، فرزند ذكرعلي

76- صمد رضايي، فرزند محرم، 29 ساله

77- محمد رضايي، فرزند محرم، 22 ساله

78- پروين ريحاني، فرزند محرم، 22 ساله

79- مريم رنجبر، فرزند اسماعيل، 12 ساله

80- علي رسول‌پور، فرزند قادر، 7 ساله

81- مرضيه رايزن، فرزند حسين، 40 ساله

82- ظريفه زارعيان، فرزند كريم، 55 ساله

83- خديجه زيادپور، فرزند بهرام، 23 ساله

84- ابراهيم زيادي، فرزند محمد، 75 ساله

85- علي زبان‌دار، فرزند مدد

86- خانم زلفي، 85 ساله

87- سمانه سلماني، فرزند غلام، 66 ساله

88- فاطمه سربازي، فرزند بيت‌الله، 28 ساله

89- محدثه سلماني، فرزند عوض، 5 ساله

90- فريده سلماني، فرزند عوض، 22 ساله

91- حسن سلماني، فرزند فريدون، 65 ساله

92- كريم سلماني، فرزند فريدون، 58 ساله

93- مه‌لقا سلماني، فرزند كريم، 25 ساله

94- حسين سهراب‌زاده، فرزند محرم‌علي، 60 ساله

95- حسين سهرابي، 65 ساله

96- ابوالفضل سهرابيان، فرزند اسلام، 27 ساله

97- احد شيري، فرزند محمد آقا، 30 ساله

98- فريده شكري، فرزند علي، 55 ساله

99- زينب شريفي، فرزند عزت، 23 ساله

100- فرزانه شكري، فرزند فرضعلي، 20 ساله

101- سولماز شكري، فرزند فرضعلي، 18 ساله

102- عاطفه شاداني، فرزند عيوب، 12 ساله

103- امن شرقي

104- اصغر شريفي، فرزند شريف، 80 ساله

105- ريحانه صابري، فرزند ابوالفضل، 4 ساله

106- ابوالفضل صابري، فرزند اميرخان، 60 ساله

107- علي صمدي، فرزند رحيم، 10 ساله

108- رقيه ضيايي، فرزند محمد، 16 ساله

109- نيما طالبي، فرزند مصطفي، 3 ساله

110- مصطفي عبدالله‌زاده، فرزند رسول، 33 ساله

111- صفيه عباسيان، فرزند نصرت، 22 ساله

112- مهدي عابديني، فرزند الله‌وردي، 20 ساله

113- اميرمحمد عابديني، فرزند الله‌وردي، 7 ساله

114- زهرا عباسيان، فرزند بهروز، 3 ساله

115- فريده عبداللهي، فرزند عين‌الله، 23 ساله

116- صفيه عباسپور، فرزند عزت

117- سيم‌زر عبدي، فرزند محسن

118- عنايت‌الله عبدي، فرزند هاشم

119- بهار عبدي، فرزند محسن، 77 ساله

120- فاطمه عبادي، فرزند عباد، 70 ساله

121- اميرحسين عابدپور، فرزند علي، 3 ساله

122- داوود عباسي، فرزند يوسف، 45 ساله

123- معصومه عباسي، فرزند داوود، 16 ساله

124- خانم عباسي، فرزند علي، 80 ساله

125- معصومه عزيزميداني، فرزند عزيز، 72 ساله

126- فرناز عزيز، فرزند اصغر، 7 ساله

127- سكينه غضنفري، فرزند محمد، 73 ساله

128- معصومه عليزاده، فرزند يوسف، 23 ساله

129- صاحبعلي عبدي، فرزند قربان

130- زهرا غفارزاده، فرزند قربان، 1 ساله

131- زين‌الله غفارزاده، فرزند غفار، 65 ساله

132- زهرا غيوري، فرزند حسين، 75 ساله

133- علي فيله شرمي، فرزند بهلول، 5 ساله

134- زكيه فرامرزي، فرزند صاحبعلي

135- حليمه فولادي، فرزند حسن آقا

136- نرگس فرجي، فرزند خليل، 70 ساله

137- طاهره فلكي، فرزند جعفر، 55 ساله

138- نرگس فعلي شرمي، فرزند حسين، 71 ساله

139- ايپكناز فتحي، فرزند حسين، 45 ساله

140- ياسمن قوچي، فرزند قوچعلي، 57 ساله

141- الناز قاسمي، فرزند جعفر، 40 ساله

142- صاحب قويدل، فرزند زينال، 65 ساله

143- فاطمه قديمي، فرزند علي، 55 ساله

144- فاطمه كارگري، فرزند قدير، 25 ساله

145- حميد كارگري، فرزند قدير، 20 ساله

146- سكينه كريمي، فرزند حافظعلي، 77 ساله

147- نصرت كريمي، فرزند رحيم، 75 ساله

148- زهرا كريم‌پور، فرزند نصرت، 32 ساله

149- مهناز كريم‌پور، فرزند توكل

150- زينب لطفي، فرزند يدالله، 60 ساله

151- حديثه لطفي، فرزند عوض، 2 ساله

152- رقيه لطفي، فرزند عوض، 14 ساله

153- زهرا لاله‌زاري زنگباد، فرزند علي، 60 ساله

154- ثريا لطف‌الله‌پور، فرزند سواد

155- آرزو لطفي، فرزند بيوك آقا

156- مليحه لطف‌الله‌زاده، فرزند قدرت، 28 ساله

157- مريم معرفت، فرزند قربان، 12 ساله

158- بهار مولايي مولاري، فرزند عليرضا، 25 ساله

159- قيمت محمدپور

160- نساء ميرزاييان، فرزند عزت، 80 ساله

161- ناهيده موسايي، فرزند عوض، 29 ساله

162- خديجه محمدي، فرزند محمد، 35 ساله

163- بالاخانم موسوي اقدم، فرزند ميرمحسن، 82 ساله

164- محمد موحدي، فرزند الله‌وردي، 77 ساله

165- خانم نساء محمدي، 70 ساله

166- بيوك خانم ممي‌پور، فرزند محمدعلي

167- علي مرادي، فرزند عبدالله، 55 ساله

168- خاتون مهيني، فرزند قربان

169- مريم محبوبي، فرزند محمد

170- اميرمحمد محوي، فرزند بيت‌الله

171- نگار محمدي، فرزند قادر

172- بهار مالالاري، فرزند عليرضا

173- سودابه محرم‌زاده، فرزند محبت

174- فضه متقي، فرزند تقي، 55 ساله

175- ياخچي خانم محرمي، فرزند نريمان، 32 ساله

176- نوزاد محمدپور، فرزند ابراهيم، 3 ماهه

177- هدايت مردمي‌پور، فرزند قربان، 75 ساله

178- مهري محوي، فرزند قدرت، 4 ساله

179- طيبه منافي، فرزند علي، 40 ساله

180- محمد محرمي، فرزند بشير، 24 ساله

181- پري ممي‌پور، فرزند اسماعيل، 85 ساله

182- محرم ممي‌پور، فرزند حسنعلي، 65 ساله

183- علي مفرحي، فرزند حسن، 7 ساله

184- فاطمه مفرحي، فرزند علي اشرف، 40 ساله

185- ليلا نعمتي، فرزند گل ميرزا، 22 ساله

186- فرج نجف‌پور، فرزند عيسي

187- بيوك آقا نويدي تازه‌ كند، فرزند اسماعيل

188- رضا نويدي، فرزند حسين

189- رقيه نجف‌پور، فرزند بهلول

190- هانيه ناصري، فرزند مختار، 30 ساله

191- المان ناصري، فرزند حسين، 8 ساله

192- زهرا نامور، فرزند باباكيشي، 75 ساله

193- فاطمه نجفي، فرزند ابراهيم، 70 ساله

194- الله‌وردي نامور، فرزند الله‌وردي، 74 ساله

195- ليلا نجف‌پور، فرزند بيوك آقا، 24 ساله

196- بيوك آقا نويدي، فرزند اسمعلي، 65 ساله

197- رضا نويدي، فرزند حسين، 9 ساله

198- عصمت نوري، فرزند عبدالله، 70 ساله

199- مهدي ناصري، فرزند حسين، 7 ساله

200- المناز نايبي، فرزند نقي

201- عصمت واحدي، فرزند ستار، 43 ساله

202- فاطمه وكيلي، فرزند فرهاد، 6 ساله

203- ستايش همت‌جو، فرزند عباسقلي، 5 ماهه

204- فهيمه هادي، فرزند محمود، 27 ساله

205- ناهيده هاشم‌نژاد، فرزند اكبر، 19 ساله

206- سميه يگانه، فرزند قربانعلي، 14 ساله

207- صفيه يوسفي، فرزند عبدالله، 50 ساله

208- علي ياري، فرزند ابراهيم، 2 ساله

209- ابراهيم ياري، فرزند علي، 70 ساله

210- معصومه 12 ساله

211- مهري 25 ساله

212- هاجر 42 ساله

213- فرزان 60 ساله

214- پروين 8 ساله

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
0
0
نفر 22 رو اسم پدر رو فکر می کنم اشتباه نوشتید
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین