کد خبر: ۲۹۰۵۵۲
تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۹
توصيه ها و تأکيدات مهم رهبري در حمايت از دولت هم در قالب گفتار و هم در قالب رفتار به واقع از ايجاد فرصت ويژه براي دولت دکتر روحاني حکايت مي کند و نشان مي دهد که رهبر انقلاب نه تنها مثل همه دولت ها از دولت روحاني به جا و به موقع حمايت کرده و مي کنند بلکه در اين برهه زماني صريح تر و روشن تر از هر زماني آحاد مردم را به حمايت و همدلي و هم زباني با دولت توصيه مي کنند.
آفتاب‌‌نیوز : کورش شجاعي در یادداشت روز خراسان نوشت:

بسيار ساده انگارانه است که انتخاب شعار سال توسط رهبري را در آغاز هر بهار و سال نو طي اين سال هاي متمادي، تنها شعاري بدون پشتوانه مهم و استراتژيک در تعيين و تبيين راهبردهاي ضروري کشور بدانيم. قطعاً حتي تأمل و دقتي اجمالي در اين نام گذاري هر صاحب خرد سياسي و فرهيخته و نخبه فرهنگي اجتماعي و حتي مردم عادي را به اين نتيجه مي رساند که اين شعارها و نام گذاري ها، هم راهبردهاي اساسي براي اداره کشور، هم ضرورت هاي تحول و توسعه و پيشرفت و هم نيازها و لوازم حرکت به سمت تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامي را در دل و بطن خود دارد؛ اگر چه طي اين سال ها چه آن زمان که به خاطر مسائل خاص و اهانت نابکارترين و پلشت ترين موجودات روي زمين به ساحت پيامبر عزيز اسلام در يکي از کشورهاي اروپايي، رهبر انقلاب با هوشياري آن سال را به نام «پيامبر اعظم(ص)» مزين کردند و چه سال هايي که در شعار سال بنا بر ضرورت ها بر «حرکت مردم و مسئولين به سوي اصلاح الگوي مصرف»، «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني»، «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» و «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» تأکيد کردند همه نام گذاري ها بر تعيين و تبيين راهبردها و ضرورت هاي اساسي کشور مبتني بوده اما به نظر مي رسد که نام گذاري سال ۹۴ به نوعي کاملاً منحصر به فرد و متمايز از تمامي نام گذاري سال هاي گذشته است.

نگارنده شعار امسال که «دولت و ملت، همدلي و هم زباني» انتخاب شده را نه تنها عميقاً مبتني بر راهبرد اساسي و نياز و ضرورت امروز کشور از نگاه رهبري مي دانم بلکه مجموعه سخنان ايشان در کنار مضجع منور رضوي در آغاز سال نو و همچنين نام گذاري امسال را فرصتي ممتاز از سوي رهبري براي دکتر روحاني و دولت وي ارزيابي مي کنم - چنانچه رئيس جمهور محترم نيز ديروز نام گذاري امسال را بهترين هديه براي دولت قلمداد کرد - چرا که اگر چه هميشه رهبر انقلاب بر اساس عملکرد دولت ها، حمايت هاي موثر و پيش برنده از آن ها داشته اند و البته هر جا لازم بوده گاه به صورت نصيحت و بعضي اوقات به صورت توصيه و گاه به صورت تذکر در خلوت و گاه هم حتي تذکرهايي در سخنراني هاي عمومي به دولت هاي گوناگون داده اند و اگر چه روح بسياري از بيانات و رهنمودهاي ايشان به روشني از ضرورت حمايت و همدلي و همراهي مردم با تمامي دولت ها حکايت مي کرده - که همگي آنجا بر اساس رأي مردم و در چارچوب شرع و قانون اساسي، مسئوليت رياست جمهوري و تشکيل دولت و اداره کشور را بر عهده داشته اند - اما انتخاب شعار «دولت و ملت، همدلي و هم زباني» در اين برهه زماني بي گمان از ايجاد فرصتي بس ويژه براي دولتي حکايت مي کند که شعار پرمفهوم و زيباي تدبير و اميد را براي خود انتخاب کرده است دقت در اين فراز بيان رهبري در حرم رضوي شايد موضوع اين فرصت مغتنم براي دولت را روشن تر کند.

«در جامعه ما، در کشور عزيز و پهناور ما، اسلام با هر منشاء اجتماعي افراد و با هر سليقه اجتماعي، از همه ما انسجام را، هم افزايي را، به يکديگر کمک کردن را مي خواهد. دولت ها در نظام اسلامي بايد مورد حمايت مردم قرار بگيرند؛ حتي از سوي آن کساني که به اين شخص خاص در دولت رأي ندادند هم بايد مورد پشتيباني و حمايت قرار بگيرند؛ اين حرف حقيقي و لبّ معناي انسجام اجتماعي و ملي در کشور اسلامي ما است. همه بايد به عنوان يک واحد، با دولتي که مسئول کار و بر سر کار است اتحاد کلمه نشان بدهند و به آن کمک کنند؛ مخصوصاً در آن مواردي که کشور با مسائل مهم و چالش هاي مهمي روبه رو است.»

دقت نظر در اين فراز بيان رهبري و ديگر نکات بيان شده توسط ايشان خصوصاً آنجا که درباره انتقاد از دولت گفتند: «تذکر دادن هيچ اشکالي ندارد اما اين تذکر بايستي جوري باشد که اعتماد عمومي را از کساني که مسئولند و مشغول کارند، سلب نکند؛ تذکر دادن بايد جوري باشد که موجب بي اعتمادي عمومي نشود، اهانت وجود نداشته باشد و روش هاي خشم آلود وجود نداشته باشد؛ همه با برادري اسلامي به مسئله ارتباط ميان دولت و ملت نگاه کنند و با آن شيوه رفتار بکنند.» به خوبي نشان مي دهد که رهبر انقلاب نه تنها بر حمايت از دولت تأکيد ويژه دارند بلکه نقد دولت را نيز مشروط و مقيد به رعايت آداب نقد اسلامي و خدشه وارد نکردن به اعتماد عمومي مي کنند.

اين نکات، توصيه ها و تأکيدات مهم رهبري در حمايت از دولت هم در قالب گفتار و هم در قالب رفتار به واقع از ايجاد فرصت ويژه براي دولت دکتر روحاني حکايت مي کند و نشان مي دهد که رهبر انقلاب نه تنها مثل همه دولت ها از دولت روحاني به جا و به موقع حمايت کرده و مي کنند بلکه در اين برهه زماني صريح تر و روشن تر از هر زماني آحاد مردم را به حمايت و همدلي و هم زباني با دولت توصيه مي کنند و حالا اين شخص دکتر روحاني رئيس جمهور محترم و هيئت دولت به تعبير رهبري «دولت خدمتگزار» است که بايد به بهترين شکل از اين فرصت ويژه و حمايت هاي رهبري و مردم استفاده کنند و کشور را از نظر معنوي، فرهنگي، علمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي با سرعت به پيش ببرند و پر واضح است که يکي از لوازم بهره جستن از اين فرصت ها، استفاده از ظرفيت نخبگان و فرهيختگان و خصوصاً جوانان و فرزندان اين کشور براي نيل به اهداف والاي انقلاب است و قدر مسلم که تکيه هر چه بيشتر به ظرفيت هاي داخلي و تلاش هر چه بيشتر براي تحقق اقتصاد مقاومتي و تقويت بنيه توليد و صادرات از يک سو و کاهش حجم واردات از ديگر سو، هم به حل مشکلات اقتصادي جامعه و هم به اشتغال زايي پايدار کمک شاياني مي کند و البته که هر دولتي و دولت دکتر روحاني و ديگر قوا بايد دغدغه ها، نگراني ها و انتقادهاي آگاهانه، دلسوزانه و منصفانه را سرمايه اي بزرگ براي برطرف کردن نقص ها و هر چه کارآمدتر کردن دولت و پيشرفت کشور بدانند و به خاطر داشته باشند که رهبر انقلاب در سخنان نوروزي خود در کنار آن نام گذاري منحصر به فرد و ايجاد آن فرصت ويژه براي دولت و دعوت ملت به همدلي و هم زباني با دولت به صراحت گفتند: «البته اين طرفيني است. من، هم به مردم اين توصيه را عرض مي کنم که با دولت بايستي مهربانانه و با نگاه همراهي و همدلي سخن گفت، هم به مسئولان کشور - در سه قوه - اين را تأکيد مي کنم که آن ها هم بايد با منتقدين خود و با کساني که از آن ها انتقاد مي کنند رفتار مناسبي داشته باشند، آن ها را تحقير نکنند، به آن ها اهانت نکنند؛ تحقير مخالفان از سوي مسئولان، خلاف تدبير و خلاف حکمت است.

من مردم عزيزمان را به بي تفاوتي دعوت نمي کنم، به نظارت نکردن دعوت نمي کنم؛ آن ها را به اهتمام در مسائل اساسي کشور دعوت مي کنم؛ اما اصرار مي کنم که برخوردها نه از سوي مردم نسبت به مسئولين و نه از سوي مسئولين نسبت به منتقدين، تخريبي نبايد باشد؛ نه تحقير باشد، نه اهانت باشد».
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین