کد خبر: ۶۰۱۵۸۵
تاریخ انتشار : ۰۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۴
سيدپرويز فتاح كه ظهر سه‌شنبه و در مراسم تحويل رياست كميته امداد به سيدمرتضي بختياري، با جملاتي از سر دلتنگي با اين نهاد حمايتي خداحافظي كرد، ديروز و در مراسم آغاز رياست بر بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، رودررو با مديران دومين موسسه بزرگ اقتصادي كشور، در جايگاه رييسي قرار گرفت كه بازپس‌گيري اموال بنياد از افراد مترصد رانت، پايان دادن به پروژه‌هاي رسوبي 15 ساله و 20 ساله، اصلاحات ساختاري به منظور شفاف‌سازي و بازگرداندان اعتماد عمومي از دست رفته به دليل تعدد رگه‌هاي فساد در فعاليت‌هاي اقتصادي بنياد مستضعفان را هدف‌گذاري كرده است.
آفتاب‌‌نیوز :

فتاح، ديروز و پس از قرائت تاكيدات رهبري درباره وظايف محوله به رييس جديد بنياد مستضعفان، ضمن تعهدسپاري به اجراي اين تاكيدات براي هدايت و اصلاحات ساختاري در اين نهاد غيرانتفاعي با تقدير از حسن اعتماد رهبري براي واگذاري اين مسووليت گفت: «ما نمك خورده امام هستيم و هرچه داريم از امام است و دين ما به امام، تا آخر عمر باقي است. ياد شهدا را هم حفظ كنيم كه سر سفره آنها نشسته‌ايم؛ بزرگاني كه امروز امنيت نظام مرهون خون پاك آنهاست. ما سرباز نظام هستيم و عادت كرديم در هر سنگري سربازي كنيم. سنگرها عوض مي‌شود ولي مرام سربازي عوض نمي‌شود.»

در حالي كه اوايل تيرماه، معاون توسعه و اشتغال كميته امداد، اولين خبر قطعي درباره انتخاب فتاح به عنوان رييس جديد بنياد مستضعفان را منتشر كرد و در صفحات مجازي، اشاره‌اي به پيشنهادهاي فتاح براي اصلاح اساسنامه بنياد مستضعفان و بازنويسي وظايف اقتصادي اين نهاد غيرانتفاعي داشت، ديروز، فتاح در اتمام حجت با بخش دولتي و خصوصي همكار با اين نهاد غيرانتفاعي 41 ساله، خلاصه‌اي از آنچه بايد در طول 60 ماه رياست فتاح در بنياد مستضعفان اتفاق بيفتد و تغيير كند و حذف و اصلاح شود را با مديران حاضر در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد بنياد مستضعفان در ميان گذاشت و البته همچون دوران حضور در مسند وزير نيروي دولت نهم و همچون دوران حضور در مسند رييس كميته امداد، همان روحيه مدارا و تعامل را حفظ كرد و ضمن تقدير از روساي پيشين بنياد مستضعفان - محسن رفيق دوست و محمد فروزنده - و به تعبير فتاح دوستان و همرزمان قديمي و صميمي، اقدامات محمد سعيدي‌كيا، رييس پيشين بنياد مستضعفان كه از ديروز و با حكم رهبري به عنوان رييس هيات امناي اين نهاد غيرانتفاعي منصوب شد را هم ارج نهاد و با حفظ شأن و حرمت سني وزير مسكن دولت نهم گفت: «من با بنياد ناآشنا نيستم اما اندوخته‌هايم به اندازه آقاي سعيدي‌كيا نيست ولي حكم آقا، امانتي بر دوش من است كه بايد بند به بند اجرا كنم. يافته‌هايم در اين سه هفته نشان مي‌دهد كه عملكرد بنياد طبق اساسنامه بوده اما اگر دفتر معظم، چيزي فراتر از اين مي‌خواهد بايد در متن اساسنامه گنجانده شود چون اساس براي هر سازماني، اساسنامه است كه هيات امنا هم بر اجراي اساسنامه مراقبت داشته‌اند. بايد از عرصه‌هاي زيان‌ده بيرون بياييم و سياست‌هاي ابلاغي هم به طور كامل اجرا شود. چابك‌سازي در بنياد صورت گرفته كه صرفا مربوط به كاهش هلدينگ‌ها از 22 به 10 نبوده اما لازم است سود و زيان در عرصه بنياد تعريف شود. علاوه بر اين، بايد در نظر داشت كه همه‌ چيز عدد و رقم نيست. پس، سود اجتماعي قابل تبديل به درآمد نيست و سرمايه‌گذاري اجتماعي هم تبديل به ضرر نمي‌شود.»

فتاح كه چندي قبل، برآورد نگران‌كننده وجود 20 ميليون نفر جمعيت زير خط فقر را مطرح كرد و در دوران رياست بر مهم‌ترين نهاد حمايتي كشور هم بارها تاكيد داشت كه فقر پايدار محرومان و نيازمندان فقير در كشور، مولود سياست‌هاي اقتصادي اشتباه دولت‌ها بوده، ديروز براي رفع هرگونه ابهام و سوءتعبير از تغييرات مديريتي در بنياد مستضعفان و براي جلوگيري از شكل گرفتن تلقي واگذاري صفر تا صد مسووليت رفع فقر و محروميت بر عهده بنياد مستضعفان، وظايف و تكاليف دولت در رفع فقر را از جايگاه رييس بنياد مستضعفان گوشزد كرد و گفت: «ما نمي‌خواهيم جاي دولت را بگيريم. ما نمي‌خواهيم با دولت رقابت كنيم و هماهنگ با دولت، دولت فعلي و دولت آينده، عمل خواهيم كرد. دولت، دولت است. همه بنياد را هم در كفه ترازو بگذاريم، يك درصد دولت را پوشش نمي‌دهد. شايد تنوع فعاليت‌هاي بنياد اين تعبير را ايجاد كرده اما لازم است به نسبت وزن ما از ما توقع داشته باشند. آيا همه محروميت را ما بايد رفع كنيم؟ جاي بخش خصوصي را هم نبايد بگيريم بلكه برعكس، بايد مردمداري كنيم. بنياد در خدمت محرومان و ضعفا است، هست و خواهد بود. سودآوري بنياد بايد افزايش پيدا كند. اما آيا همه اين سود بايد براي محروميت‌زدايي صرف شود؟ آيا همه اين سود بايد بابت توسعه صرف شود؟ بايد براي اين سود تدبير شود اما بنياد هم صرفا يك نهاد موظف به فعاليت‌هاي اقتصادي نيست بلكه مجموعه‌اي براي فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.»

در حالي كه شنيده مي‌شود شائبه‌ها و انعكاس رسمي و غيررسمي سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها به نفع برخي چهره‌هاي حقيقي يا حقوقي همكار با بنياد مستضعفان طي سال‌هاي گذشته، از جمله دلايل كاهش اعتماد عمومي نسبت به اين نهاد غيرانتفاعي تحت نظارت رهبري بوده و انتخاب سيدپرويز فتاح براي رياست بر اين موسسه عظيم درآمدزا و سودساز، دقيقا با هدف پايان اين ابهامات و مسدود كردن مسيرهاي احتمالي رانت‌خواري و گريز اموال عمومي صورت گرفته تا رفع محروميت از اين طريق، شتاب بيشتري پيدا كند، فتاح هم در سخنان خود چهره‌هاي حقيقي و حقوقي كه در اين سال‌ها، از روابط خود با برخي مديران بنياد مستضعفان به نفع سرمايه‌هاي شخصي، سوءاستفاده كرده‌اند را خطاب قرار داد و گفت: «تمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام تكميل مي‌شود و تصميمات آقاي سعيدي‌كيا، همان تصميم ما است. پروژه‌اي هم تعطيل نخواهد شد ولو من مخالف ادامه آن پروژه باشم. اما براي پروژه جديد، هيات امنا تصميم‌گيري خواهد كرد. تسريع در تكميل پروژه‌ها مدنظر است چون تاخير 20 ساله و 15 ساله در تكميل پروژه‌ها، هنر نيست و حتي به ضرر ما است.

از اموال و دارايي‌هاي بنياد با جديت حفاظت خواهد شد. تخفيف هم خبري نيست و نه‌تنها از دفتر آقا چنين اختياري را درخواست نمي‌كنم، ديگران هم فكر نكنند حالا كه فتاح به بنياد آمده، مي‌توانند بابت پروژه‌ها تخفيف بگيرند. رسانه ملي زير چتر آقاست. ما هم همين طور. رسانه ملي بداند اگر من در كميته امداد بودم و به آنها پول ندادم، فكر نكنند اينجا آمده‌ام و مي‌توانند از من پول بگيرند. اموال بنياد، مال ما نيست. مال مستضعفان است. كساني هم كه اموال بنياد را در دست دارند، اين پيام را مي‌گيرند و بايد اين اموال را پس بدهند و اميدوارم با زبان خوش پس بگيريم و ناچار به توسل به زبان ناخوش نباشيم. برنامه هيات امنا را هم ديده‌ام و همان اجرا خواهد شد و شايد فقط چند جزو به آن اضافه شود اما برنامه جديدي ايجاد نمي‌كنيم. بايد ذهنيت مردم را به سمت بنياد جلب كنيم و افزايش اعتماد عمومي اصلي‌ترين كار ما خواهد بود. مستضعفان بايد وارث اين سرزمين شوند و سركار بيايند. اتفاقات و دوران 40 سال قبل، تمام شده و حالا ما هستيم و قله‌هاي قبلي نبايد شكل بگيرد. امام اين نظام را شكل داد و چشم محرومان به اين اموال دوخته شده و بايد اين اموال را به آنها پس بدهيم.»

وعده فتاح در جمع خبرنگاران

رييس بنياد مستضعفان، پس از پايان مراسم رسمي توديع و معارفه روساي قديم و جديد اين نهاد غيرانتفاعي، در جمع خبرنگاران حاضر شد و در توضيح تكاليف محول شده با حكم رهبري گفت: «در حكم مقام معظم رهبري مشهود است كه تفكر صرف اقتصادي بودن بنياد مستضعفان بايد عوض شود. بنياد مستضعفان، يك نهاد اقتصادي است اما در كنار آن، بايد اجتماعي و فرهنگي و انقلابي هم باشد. افزايش اعتماد عمومي به بنياد يكي از اهداف ماست. بايد نگاه مردم به بنياد مستضعفان تغيير كرده و مثبت شود. شايد ابهامات و سوالاتي، به هر دليلي وجود دارد و بنده موظفم با همكاري همكارانم در بنياد مستضعفان، به نحوي عمل كنيم كه به‌طور شفاف، رفع ابهام شده و سوالات پاسخ داده شود. اگر نتوانستيم افكار عمومي را قانع كنيم، ايراد متوجه ماست. به دنبال اين اتفاق، همكاري دولت و مجلس و همه نهادها و همه مردم را طلب مي‌كنيم چون قطعا بنياد به تنهايي قادر به رفع محروميت از كل كشور نيست. توان اين نهاد هم چنين اجازه‌اي نمي‌دهد. در حالي كه با همسويي، اتفاقي كه در كميته امداد افتاد (افزايش مشاركت مردمي و اقبال قواي سه‌گانه) اينجا هم رخ مي‌دهد تا بتوانيم محروميت‌زدايي را به‌گونه‌اي افزايش دهيم كه محرومان و مستضعفان، نتيجه اقدامات ما را احساس كرده و اين دريافت را داشته باشند كه بنياد، تا چه حد رسيدگي به آنها را در هدف‌گذاري خود قرار داده است. اين هدف الان هم در حال اجراست، اما شايد بيان اين هدف چندان واضح نبوده يا شايد هم اشكالات اجرايي در دستيابي به اين هدف وجود داشته كه حتما درصدد رفع آنها هستيم.»

خبرنگار «اعتماد» هم ضمن اشاره به موفقيت فتاح در اجرايي كردن تاكيد مغفول برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه درباره افزايش مستمري مددجويان كميته امداد، درباره تاكيدات مغفول در بنياد مستضعفان سوال كرد و فتاح در پاسخ گفت: «افزايش 2.5 برابري مستمري مددجويان امداد، نتيجه همكاري دولت و مجلس بود. شما مثال خوبي زديد ولي اگر دولت و مجلس موافقت نمي‌كردند، چه اتفاقي مي‌افتاد؟ اين موارد در بنياد هم وجود دارد. روز جمعه با آقاي نوبخت قرار گذاشتيم و اولين بازديد من، از آزادراه تهران- شمال خواهد بود كه از آقاي نوبخت هم براي اين همراهي تشكر مي‌كنم. قدم ما خير بوده و ايشان هم بودجه مناسبي براي كمك به راه‌اندازي آزادراه درنظر گرفته‌اند كه اعلام خواهم كرد و ما هم براي تكميل اين پروژه قول داده‌ايم. اين اتفاق، همكاري متقابل است و به نفع نظام و مردم است و نبايد به تاخير بيفتد. ما هم پاي تكميل آزادراه مي‌ايستيم و تا اين پروژه، تمام نشود سوال شما باقي است و ما مديونيم.»

فتاح همچنين در توضيح برنامه‌هاي پيش رو براي بازسازي ساختمان پلاسكو و تعيين تكليف كسبه خسارت‌ديده گفت: «600 نفر مخاطب احداث ساختمان پلاسكو هستند و در اين ساختمان غرفه دارند كه گويا 350 نفر آن قرار است ساختمان پشتي را مقاوم‌سازي و بازسازي كنند، بنابراين 250 نفر باقي مي‌ماند كه ساختمان جديد براي اين كسبه در حال ساخت است. اطمينان مي‌دهم كه تا پايان كار ساختمان پلاسكو مسوول خواهيم بود و در كنار كسبه خواهيم ماند اما در حال حاضر زمان مشخصي براي افتتاح اين ساختمان اعلام نمي‌كنم كه شرمنده مردم نشوم.»

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین