کد خبر: ۷۱۴۵۷۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۲
۴۸ درصد مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند
در انتخابات ۱۴۰۰، ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر واجد شرایط رأی دادن در کشور بودند که از این تعداد ۲۹ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۳۸ نفر مرد و ۲۹ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۲۶۹ نفر زن و یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۴۸ نفر را رأی اولی شامل می‌شد.
آفتاب‌‌نیوز :

آمار انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، میزان کل آرای اخذ شده و آرای ۴ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک استانی اعلام شد.

در جداول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰، میزان کل آرای اخذ شده و آرای ۴ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک هر استان ذکر شده‌است:

درصد مشارکت در استان ها
نام استان تعداد واجدین شرایط رای دادن تعداد رای دهندگان یا آرای ماخوذه درصد مشارکت انتخابات شوراهای اسلامی درصد مشارکت انتخابات ریاست جمهوری
آذربایجان شرقی  سه میلیون و ۴۳ هزار نفر یک‌میلیون و ۳۳۸ هزار رای ماخوذه ۴۴ ۴۴
آذربایجان غربی دو میلیون و ۴۲۷ هزار و۷۷۲ نفر یک  میلیون و ۱۲۲ هزار و ۶۵۲   ۴۶.۳ ۴۶.۳
اصفهان  سه میلیون و ۶۳۴ هزار و ۱۱۴ نفر یک میلیون و ۵۹۲ هزار  ۴۱.۲ ۴۳.۸
اردبیل  یک میلیون و  یک هزار و ۴۷۰ نفر ۵۴۲ هزار و ۹۲۶ رای ۵۴.۳ ۵۴.۳
البرز یک میلیون و ۷۸۰ هزار نفر ۷۳۳ هزار و ۱۷۰ رای ۴۲ ۴۲
ایلام  ۴۵۹ هزار و ۵۷۳ نفر ۲۸۹ هزار نفر ۶۳.۲ ۶۳.۲
بوشهر ۷۹۷ هزار و ۹۵۱ نفر

۴۶۷هزار و ۵۹۹

۵۸.۶ ۵۸.۶
تهران ۹ میلیون و ۸۱۵ هزار  ۳ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۵۸۰ رای اخذ شده    ۳۴.۳۸
چهارمحال و بختیاری  ۷۴۱ هزار و ۳۲۲ نفر ۳۶۳ هزار و ۴۴ نفر ۵۰.۶۳ ۵۳.۲
خراسان رضوی ۴ میلیون و ۶۱۶ هزار نفر ۲ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۲۴۲ رای ماخوذه ۵۵ ۵۵
خراسان جنوبی   ۵۶۹ هزار و ۶۲۷ نفر ۴۲۲ هزار و ۵۹۹ ۷۴.۲۲ ۷۴.۲۲
خراسان شمالی ۶۷۲ هزار نفر ۴۳۰ هزار  نفر ۶۳.۵ ۶۴
خوزستان ۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۶۳۵ نفر یک میلیون و ۷۴۰ هزار نفر ۴۷.۸ ۴۷.۸
زنجان ۸۲۰ هزار نفر ۴۳۵ هزار و ۵۹ رای ۵۳ ۵۳
سمنان ۵۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر ۲۸۰ هزار و ۶۲۱   ۵۴ 
سیستان و بلوچستان یک میلیون و ۶۸۰ هزار و ۵۰۷ نفر  یک میلیون و ۳۸ هزار و ۴۵۹   حدود ۶۲
فارس سه میلیون و ۵۸۴ هزار نفر بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار رای حدود ۴۸ حدود ۴۸
قزوین ۹۴۵ هزار و سه نفر ۴۹۲ هزار و ۸۱۵ نفر ۵۲.۱۴ ۵۲.۱۴
قم ۸۴۶ هزار و ۴۳ نفر ۴۴۸ هزار و ۴۰۲ نفر ۴۸ ۵۳
کردستان یک میلیون و ۲۱۹ هزار و ۱۲۶ نفر  ۴۵۱ هزار و ۹۸۸ ۳۷.۰۷ ۳۷.۰۷
کرمان ۲ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۵۷۲ نفر یک میلیون و ۱۲۱ هزار و ۲۷۵ نفر ۵۹ ۶۰
کرمانشاه یک میلیون و ۵۷۷ هزار نفر ۷۱۱ هزار و ۲۵۲ رای ماخوذه ۴۶ ۴۶
کهگیلویه و بویراحمد ۵۵۰ هزار و ۶۴۲ نفر ۳۳۹ هزار و ۴۷۳ نفر ۶۲ ۶۲
گلستان یک میلیون و ۳۵۴ هزار نفر ۸۲۴ هزار رای  حدود ۶۲ حدود ۶۲
گیلان یک میلیون و ۸۸۹ هزار  و ۵۳۴ نفر   ۵۶.۴ ۵۷
لرستان یک میلیون ۵۰۱ هزار و ۹۶۴ نفر ۷۱۴ هزار و ۶۴۴  ۴۸ ۴۸
مازندران ۲ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۲۰۵ نفر یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ۶۰.۷ ۶۰.۷
مرکزی یک میلیون و ۹۸هزار و۳۶۶ نفر ۵۲۷ هزار و۵۸۵ نفر ۴۷ ۴۹
هرمزگان یک میلیون و ۱۸۹ هزار نفر ۶۹۱ هزار و ۴۰۷ نفر ۵۶.۵۲   ۵۸.۱۱
همدان یک میلیون ۴۲۵ هزار و ۹۷۰ نفر ۶۵۰ هزار و ۴۲۰ نفر ۴۵.۶ ۴۵.۶
یزد ۷۳۳ هزار و۷۲۱ نفر  ۴۲۵ هزار و۱۸۶ نفر ۵۶.۸ ۵۷.۹

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان آذربایجان شرقی

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان آذربایجان شرقی

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان آذربایجان غربی

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان آذربایجان غربی

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان اردبیل

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان اردبیل

میزان مشارکت

54.3 درصد

میزان کل آرا

542926

سیدابراهیم رئیسی

307393

محسن رضایی

54152

عبدالناصر همتی

88198

امیرحسین قاضی‌زاده

20300

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان اصفهان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان اصفهان

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان البرز

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان البرز

میزان مشارکت

42 درصد

میزان کل آرا

733170

سیدابراهیم رئیسی

264822

محسن رضایی

38946

عبدالناصر همتی

32801

امیرحسین قاضی‌زاده

21188

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان ایلام

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان ایلام

میزان مشارکت

63 درصد

میزان کل آرا

285194

سیدابراهیم رئیسی

156625

محسن رضایی

40600

عبدالناصر همتی

22544

امیرحسین قاضی‌زاده

7560

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان بوشهر

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان بوشهر

میزان مشارکت

57.8 درصد

میزان کل آرا

461269

سیدابراهیم رئیسی

310459

محسن رضایی

43069

عبدالناصر همتی

32008

امیرحسین قاضی‌زاده

10471

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان تهران

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان تهران

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

2159504

محسن رضایی

314772

عبدالناصر همتی

395211

امیرحسین قاضی‌زاده

178252

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان چهارمحال و بختیاری

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان چهارمحال و بختیاری

میزان مشارکت

52 درصد

میزان کل آرا

395015

سیدابراهیم رئیسی

187743

محسن رضایی

153826

عبدالناصر همتی

14032

امیرحسین قاضی‌زاده

7441

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان خراسان جنوبی

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان خراسان جنوبی

میزان مشارکت

74 درصد

میزان کل آرا

422599

سیدابراهیم رئیسی

343106

محسن رضایی

17260

عبدالناصر همتی

23220

امیرحسین قاضی‌زاده

12349

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان خراسان رضوی

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان خراسان رضوی

میزان مشارکت

54.9 درصد

میزان کل آرا

2536242

سیدابراهیم رئیسی

1862386

محسن رضایی

138452

عبدالناصر همتی

135273

امیرحسین قاضی‌زاده

104915

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان خوزستان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان خوزستان

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان زنجان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان زنجان

میزان مشارکت

53 درصد

میزان کل آرا

435059

سیدابراهیم رئیسی

279572

محسن رضایی

45671

عبدالناصر همتی

38391

امیرحسین قاضی‌زاده

17426

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان سمنان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان سمنان

میزان مشارکت

54 درصد

میزان کل آرا

280621

سیدابراهیم رئیسی

203994

محسن رضایی

15280

عبدالناصر همتی

16466

امیرحسین قاضی‌زاده

11394

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان سیستان و بلوچستان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان سیستان و بلوچستان

میزان مشارکت

61.79 درصد

میزان کل آرا

1038459

سیدابراهیم رئیسی

541212

محسن رضایی

218012

عبدالناصر همتی

108072

امیرحسین قاضی‌زاده

23539

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان فارس

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان فارس

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان قزوین

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان قزوین

میزان مشارکت

52.14 درصد

میزان کل آرا

492815

سیدابراهیم رئیسی

315401

محسن رضایی

44354

عبدالناصر همتی

39425

امیرحسین قاضی‌زاده

19713

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان قم

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان قم

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان کردستان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان کردستان

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان کرمان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان کرمان

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان کرمانشاه

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان کرمانشاه

میزان مشارکت

46 درصد

میزان کل آرا

711252

سیدابراهیم رئیسی

382087

محسن رضایی

98134

عبدالناصر همتی

68998

امیرحسین قاضی‌زاده

22825

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان کهگیلویه و بویراحمد

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان کهگیلویه و بویراحمد

میزان مشارکت

62.58 درصد

میزان کل آرا

344300

سیدابراهیم رئیسی

151087

محسن رضایی

148434

عبدالناصر همتی

12421

امیرحسین قاضی‌زاده

2312

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان گلستان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان گلستان

میزان مشارکت

61 درصد

میزان کل آرا

825000

سیدابراهیم رئیسی

462000

محسن رضایی

84000

عبدالناصر همتی

139000

امیرحسین قاضی‌زاده

25000

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان گیلان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان گیلان

میزان مشارکت

56.93 درصد

میزان کل آرا

1132269

سیدابراهیم رئیسی

615208

محسن رضایی

101945

عبدالناصر همتی

132550

امیرحسین قاضی‌زاده

45570

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان لرستان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان لرستان

میزان مشارکت

48 درصد

میزان کل آرا

709400

سیدابراهیم رئیسی

416339

محسن رضایی

160200

عبدالناصر همتی

45997

امیرحسین قاضی‌زاده

12939

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان مازندران

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان مازندران

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان مرکزی

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان مرکزی

میزان مشارکت

51 درصد

میزان کل آرا

537585

سیدابراهیم رئیسی

366899

محسن رضایی

43542

عبدالناصر همتی

31035

امیرحسین قاضی‌زاده

21823

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان هرمزگان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان هرمزگان

میزان مشارکت

58.11 درصد

میزان کل آرا

691407

سیدابراهیم رئیسی

436134

محسن رضایی

61148

عبدالناصر همتی

53230

امیرحسین قاضی‌زاده

20612

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان همدان

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان همدان

میزان مشارکت

45.6 درصد

میزان کل آرا

650420

سیدابراهیم رئیسی

440847

محسن رضایی

53262

عبدالناصر همتی

62989

امیرحسین قاضی‌زاده

20626

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان یزد

آمار انتخابات ریاست جمهوری – استان یزد

میزان مشارکت

58.36 درصد

میزان کل آرا

428739

سیدابراهیم رئیسی

306080

محسن رضایی

22958

عبدالناصر همتی

34969

امیرحسین قاضی‌زاده

17602

*****

همچنین میزان آرای تفکیکی هر کاندیدا به شرح جداول زیر است:

جناب آقای سیدابراهیم رئیسی (رئیس جمهور منتخب)

نام استان

میزان کل آرا

سید ابراهیم رئیسی

آذربایجان شرقی

   

آذربایجان غربی

   

اردبیل

542926

307393

اصفهان

   

البرز

733170

264822

ایلام

285194

156625

بوشهر

461269

310459

تهران

 

2159504

چهارمحال و بختیاری

395015

187743

خراسان جنوبی

422599

343106

خراسان رضوی

2536242

1862386

خراسان شمالی

430000

221722

خوزستان

   

زنجان

435059

279572

سمنان

280621

203994

سیستان و بلوچستان

   

فارس

   

قزوین

492815

315401

قم

   

کردستان

   

کرمان

1321000

 

کرمانشاه

711252

38287

کهگیلویه و بویراحمد

344300

151087

گلستان

825000

462000

گیلان

1132269

615208

لرستان

709400

410172

مازندران

   

مرکزی

537585

366899

هرمزگان

691407

436134

همدان

650420

440847

یزد

428739

306080

*****

جناب آقای محسن رضایی

نام استان

میزان کل آرا

محسن رضایی

آذربایجان شرقی

   

آذربایجان غربی

   

اردبیل

542926

54152

اصفهان

   

البرز

733170

38946

ایلام

285194

40600

بوشهر

461269

43069

تهران

 

314772

چهارمحال و بختیاری

395015

153826

خراسان جنوبی

422599

17260

خراسان رضوی

2536242

138452

خراسان شمالی

430000

36756

خوزستان

   

زنجان

435059

45671

سمنان

280621

15280

سیستان و بلوچستان

   

فارس

   

قزوین

492815

44354

قم

   

کردستان

   

کرمان

1321000

 

کرمانشاه

711252

98134

کهگیلویه و بویراحمد

344300

148434

گلستان

825000

84000

گیلان

1132269

101945

لرستان

709400

157845

مازندران

   

مرکزی

537585

43542

هرمزگان

691407

61148

همدان

650420

53262

یزد

428739

22958

*****

جناب آقای عبدالناصر همتی

نام استان

میزان کل آرا

عبدالناصر همتی

آذربایجان شرقی

   

آذربایجان غربی

   

اردبیل

542926

88198

اصفهان

   

البرز

733170

32801

ایلام

285194

22544

بوشهر

461269

32008

تهران

 

295211

چهارمحال و بختیاری

395015

14032

خراسان جنوبی

422599

23220

خراسان رضوی

2536242

135273

خراسان شمالی

430000

41616

خوزستان

   

زنجان

435059

38391

سمنان

280621

16466

سیستان و بلوچستان

   

فارس

   

قزوین

492815

39425

قم

   

کردستان

   

کرمان

1321000

 

کرمانشاه

711252

68998

کهگیلویه و بویراحمد

344300

12421

گلستان

825000

139000

گیلان

1132269

132550

لرستان

709400

45620

مازندران

   

مرکزی

537585

31035

هرمزگان

691407

53230

همدان

650420

62989

یزد

428739

34969

*****

جناب آقای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی

نام استان

میزان کل آرا

امیرحسین قاضی‌زاده

آذربایجان شرقی

   

آذربایجان غربی

   

اردبیل

542926

20300

اصفهان

   

البرز

733170

21188

ایلام

285194

7560

بوشهر

461269

10471

تهران

 

178252

چهارمحال و بختیاری

395015

7441

خراسان جنوبی

422599

12349

خراسان رضوی

2536242

104915

خراسان شمالی

430000

18160

خوزستان

   

زنجان

435059

17426

سمنان

280621

11394

سیستان و بلوچستان

   

فارس

   

قزوین

492815

19713

قم

   

کردستان

   

کرمان

1321000

 

کرمانشاه

711252

22825

کهگیلویه و بویراحمد

344300

2312

گلستان

825000

25000

گیلان

1132269

45570

لرستان

709400

15626

مازندران

   

مرکزی

537585

21823

هرمزگان

691407

20612

همدان

650420

20626

یزد

428739

17602

*****

در جدول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400، میزان کل آرای اخذ شده و آرای 4 کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک اعلام می‌شود:

ردیف نام استان

میزان مشارکت

میزان کل آرا رئیسی رضایی همتی قاضی‌زاده
1 آذربایجان شرقی            
2 آذربایجان غربی 46.3 درصد 924 هزار و 727 نفر رای 578 هزار و 733 رای 122 هزار و 778  رای 187 هزار و 872 رای 35 هزار و 230 رای
3 اردبیل 54.3 درصد 542 هزار و 926 نفر رای 307 هزار و 393 رای 54 هزار و 152 رای 88 هزار و 198 رای 20 هزار و 300 رای
4 اصفهان            
5 البرز 42 درصد 733 هزار و 170 نفر رای 264 هزار و 822 رای 38946 رای 32801 رای 21188 رای
6 ایلام 63 درصد 285 هزار و 194 رای 156 هزار و 625 رای 40 هزار و 600  رای 22 هزار و 544  رای 7 هزار و 560 رای
7 بوشهر 57.8 درصد 461 هزار و 269 رای 310 هزار و 459 رای 43 هزار و 69 رای 32 هزار و 8 رای 10 هزار و 471 رای
8 تهران     2 میلیون و 159  هزار و 504 رای 314 هزار و 772  رای 295  هزار و 211 رای 178 هزار و 252 رای
9 چهارمحال و بختیاری 52 درصد 395 هزار و 15 رای 187 هزار و 743 رای 153 هزار و 826 رأی 14 هزار و 32 رأی 7 هزار و 441 رأی
10 خراسان جنوبی 74 درصد‌ 422 هزار و 599 هزار رای 343 هزار و 106 رای ‌17 هزار و 260 رای 23 هزار و 220 رای 12 هزار و 349 رای
11 خراسان رضوی  54.9 درصد 2 میلیون و 536 هزار و 242 رای یک میلیون و 862 هزار و 386 رای 138 هزار و 452 رای 135 هزار و 273 هزار رای 104 هزار و 915 رای
12 خراسان شمالی 65 درصد 430 هزار رای 221 هزار و 722 رای 36 هزار و 756 رای 41 هزار و 616 رای 18 هزار و 160 رای
13 خوزستان            
14 زنجان 53 درصد 435 هزار و 59 رای 279 هزار و 572 رای 45 هزار و 671 رای 38 هزار و 391 رای 17 هزار و 426 رای
15 سمنان 54 درصد 280 هزار و 621 ‌ رأی 203 هزار و 994 رأی 15 هزار و 280 رأی 16 هزار و 466 رأی 11 هزار و 394 رأی
16 سیستان و بلوچستان 61.79 درصد یک میلیون و 38 هزار و 459 رای 541 هزار و 212 رای 218 هزار و 12 رای 108 هزار و 72 رای 23 هزار 539 رای
17 فارس            
18 قزوین 52.14 درصد 492 هزار و 815 رأی 315 هزار و 401 رای 44 هزار و 354 رای 39 هزار و 425 رای 19 هزار و 713 رای
19 قم            
20 کردستان            
21 کرمان 60 درصد یک میلیون و 321 هزار رای        
22 کرمانشاه 46 درصد 711 هزار و 252  رای 382 هزار و 87 رای 98 هزار و 134  رای 68 هزار و 998 رای 22 هزار و 825 رای
23 کهگیلویه و بویراحمد 62.58 درصد 344 هزار و 300 رای  151 هزار و 87 رای  148 هزار و 434 رای 12 هزار و 421 رای 2 هزار  312 رای
24 گلستان 61 درصد 825 هزار 462 هزار رأی  84 هزار رأی،  139 هزار رأی  25 هزار رأی
25 گیلان 56.93 درصد یک میلیون و 132 هزار و 269 رای 615 هزار و 208 رأی 101 هزار و 945 رأی 132 هزار و 550 رأی 45 هزار و 570 رأی
26 لرستان 48 درصد 709 هزار و 400 رای 416 هزار و 339 رای 160 هزار و 200  رای 45 هزار و 997  رای 12 هزار و 939 رای
27 مازندران            
28 مرکزی 51 درصد 537 هزار و 585 366 هزار و 899 رای 43 هزار و 542 رای 31 هزار و 35 رای 21 هزار و 823 رای
29 هرمزگان 58.11 درصد 691 هزار 407 رای 436 هزار و 134 رای 61 هزار 148 رای 53 هزار و 230 رای 20 هزار و 612 رای
30 همدان 45.6 درصد 650 هزار و 420 رای 440 هزار و 847 رای 53 هزار و 262 رای 62 هزار 989 رای 20 هزار و 626 رای
31 یزد 58.36 درصد 428 هزار و 739 رای 306 هزار و 80 رای 22 هزار و 958 رای 34 هزار و 969 رای 17 هزار و 602 رای

 

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
3
3
توی خوزستان و چهار محال و کهگلویه رضایی اول است .
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین