کد خبر: ۷۶۷۷۶
تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۱:۵۹
وزیر امور خارجه در همایش خلیج فارس تاکید کرد:
امنيت نيابتی شكست خورده است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: وزیر امور خارجه اظهار داشت: «بازی برد - برد اگر چه در عمل بسيار سخت است ولی محال نيست و در هر صورت چه در تداوم و استمرار و چه در عمق و ريشه‌ پايدار تر است. ما در خليج فارس به دنبال يك همكاری مشترك با برادران خود در آن سوی آب‌ها هستيم».

به گزارش خبرنگار سياست خارجی آفتاب، منوچهر متكی وزير امور خارجه كشورمان صبح امروز دوشنبه در مراسم افتتاحيه هجدهمين كنفرانس بين المللی خليج‌فارس طی سخنانی ضمن خیرمقدم به ميهمانان شركت‌كننده در اين همايش گفت: «برای اينجانب مايه مسرت است كه دفتر مطالعات سياسی و بين‌المللی وزارت امور خارجه در طول نزديك ربع قرن از فعاليت‌های مطالعاتی و پژوهشی خود هيجده كنفرانس بين المللی پيرامون خليج فارس برگزار كرده است. اين امر پيش از هر امری نشانگر اهميتی است كه وزارت امور خارجه و جمهوری اسلامی ايران برای اين منطقه قائل است». 

متکی افزود: «برگزاری همايش‌های خليج‌فارس در تهران و همايش سال جاری كه به زمينه‌های ثبات، امنيت و همكاری منطقه‌ای در خليج فارس و موضوعات مهمی مانند مقابله با تهديدات و چالش‌های منطقه‌اي، همكاری‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای، زمينه‌های نوين همگرايی منطقه‌ای، ثبات در عراق و نقش رسانه‌ها در همكاری‌های منطقه‌ای اختصاص يافته است، مفر و مجال مناسبی برای گفت و شنود انديشمندان، پژوهشگران و صاحب نظران حاضر در اين جلسه فراهم ساخته و رهاوردهای ارزشمندی برای مردمان اين حوزه در پی داشته و می‌تواند چشم اندازهای تازه‌ای در افق همگرايی سياسی، فرهنگی، اقتصادی و امنيتی منطقه‌ای ترسيم كند». 


وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: «طرح ما همكاری در تمامی ابعاد سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و امنيتی است؛ اين مهم در پيشنهادهای دوازده گانه رئيس جمهور كشورمان در بيست و هشتمين اجلاس سران شورای همكاری خليج فارس به روشنی بيان شد؛ از جمله می‌توان به همكاری در زمينه‌های امنيتی، اقتصاد، انرژی، توريسم، مبادلات آموزشی، علمی، فناوری و پژوهشی، همكاری در صيانت از محيط زيست خليج فارس و دريايی عمان، تامين آب و گاز مورد نياز برادرانمان در جنوب خليج فارس، سرمايه گذاری مشترك در منابع نفت و گاز به صورت دو و چند جانبه، لغو رواديد و تسهيل رفت و آمد شهروندان اشاره كرد. هدف عالی جمهوری اسلامی در پس اين پيشنهادات و حضور در اجلاس سران شورای همكاری و هر دعوتی ايجاد چارچوبی مرضی الطرفين برای همكاری و همگرايی است و اين مهم در پيشنهادهای رياست جمهوری خطاب به سران منطقه آمده است».

متكی با اشاره به اينكه خليج فارس در تاريخ پر فراز و نشيب خود همواره از موقعيت برجسته‌ای در فرهنگ، سياست، اقتصاد و امنيت جهانی برخوردار بوده و اينك نيز در نخستين دهه سده بيست و يكم به بين المللی‌ترين حوزه جغرافيای كره زمين تبديل شده و شاهد روندهای كلان نوظهور و متنوعی است، خاطر نشان كرد: «در اين رهگذر برخورداری از بيشترين حجم ذخاير انرژی و اهميت جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، استراتژيك و ژئوپولتيك و جايگاه بی‌بديل، خليج فارس را در كانون توجه، نفوذ، مناقشه و رقابت قدرت‌های فرامنطقه‌ای قرار داده است. اين وضعيت به موازات تحت الشعاع قرار دادن معادلات درون منطقه‌ای، مانع تحقق تمام عيار منطق و همگرايی و همكاری منطقه‌ای كشورهای خليج فارس گشته است. وانگهی، حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نه تنها گره‌ای از مسائل خليج فارس نگشوده است بلكه بر عكس امنيتی كردن محيطی سياسی شالوده مشكلات موجود را تشكيل داده و مانع از ترجمه امكانات اين حوزه به سود مردمان آن گشته است. از اين رو، قدرت‌های فرامنطقه‌ای همواره عامل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی خليج فارس بوده‌اند». 

به گفته وزير خارجه بازسازی و احيای جايگاه تاريخی خليج فارس در عرصه‌های فرهنگی، سياسی و اقتصادی و تبديل اين حوزه به بازيگر اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و بين المللی مستلزم شكل‌دهی به الگوی بومی تعامل، همكاری و همگرايی منطقه‌ای بر مبنای امكانات و مقتضيات فرهنگی، سياسی و اقتصادی اين حوزه مهم جغرافيايی می‌باشد. بديهی است انگيزه‌ها، عوامل و متغيرهائی مانند همسايگی و هم سرنوشتی، اشتراكات عميق مذهبی و تمدنی، نزديكی و پيوند متقابل و مستحكم فرهنگ‌ها و سنت‌ها و ميراث‌های تاريخی ارزشمند ملل منطقه، نويدبخش آغاز فصل درخشان ديگری در تاريخ اين حوزه و زمينه ساز تعامل و همسوئی منافع و مصالح كشورهای خليج فارس عليرغم ميل برخی خواهد بود». 

وی افزود: «جمهوری اسلامی ايران در مقام پرجمعيت‌ترين كشور خليج فارس با موقعيت ژئواستراتژيك و جايگاه سیاسی، فرهنگی و تاريخی ممتاز و عامل پيوند حوزه‌های جغرافيايی شرق و غرب و شمال و جنوب برجسته‌‌ترين قدرت و شاخص‌ترين بازيگر سياسی، اقتصادی و فرهنگی خليج فارس محسوب می‌شود. به رغم تصوير سازی‌های منفی و تكاپوی گسترده قدرت‌های فرامنطقه‌ای جهت انزوای جمهوری اسلامی ايران، كشور ما در مقام بازيگری فعال و صلح طلب با اقدامات مسئولانه خود همواره پيشتاز همگرايی و همكاری منطقه‌ای بوده است. ايران همواره نقش برجسته‌ای در حل و فصل مناقشات منطقه‌ای ايفا نموده و در مقام كشوری صلح طلب از تغيير پارادايم سنتی ملهم از اهداف قدرت‌های فرامنطقه‌ای و شكل دهی به ساز و كارهای بومی سازی نظام امنيتی خليج فارس مبنی بر همكاری و اعتماد سازی كشورهای اين حوزه جانبداری می‌كند. نظر و عمل سياست خليج فارس جمهوری اسلامی ايران گواه بارز اين خط مشی می‌باشد». 

وزير خارجه كشورمان خاطر نشان كرد: «به اعتقاد من كشورهای خليج فارس از امكانات، توانمندی‌‌ها و ظرفيت‌های كافی و لازم برای ايفای نقش سازنده و برداشتن گام‌های بلند جهت مديريت موثر معادلات منطقه خود برخوردارند. منطقه‌گرايی از اولويت‌های نخست سياست منطقه‌ای در آسيای جنوبی غربی و خليج فارس به شمار می‌رود. منظر ايرانی منطقه گرايی، هم سرنوشتی بر مبنای اشتراكات فرهنگی را ره‌آموز توسعه اقتصادی و ثبات سياسی منطقه قلمداد می‌نمايد».


منوچهر متکی تاکید کرد: «ما در آن سوی آب‌ها به دنبال برادرانمان هستيم، برادرانی كه سرنوشت مشتركی با آنها داريم. ما در آب‌های خليج فارس به همراه آنها در درون قايق واحدی نشسته‌ايم و به سوی مقصد و مقصود واحدی در حركتيم و يا به عبارت بهتر همكاری و همراهی ما در اين تعامل نه تنها مفيد بلكه ضرورت است».
 
وی افزود: «البته ما همسايگان خودمان را انتخاب نكرده‌ايم، آنها نيز ما را انتخاب نكرده‌اند دست تقدير ما را در كنار هم قرار داده است، ولی زندگی خوب و توام با امنيت و رفاه برای ملت‌ها و نسل‌های آينده ديگر تقدير نيست و اين مهم توسط دست‌های خودمان قابل تحصيل است و بايد در اين راه بكوشيم و معادله‌ای را برقرار سازيم كه در آن هيچ طرفی با هر عده و عده‌ای بازنده‌ای معرفی نشود». 

متكی گفت: «بازی برد - برد اگر چه در عمل بسيار سخت است ولی محال نيست و در هر صورت چه در تداوم و استمرار و چه در عمق و ريشه‌ پايدار تر است. ما در خليج فارس به دنبال يك همكاری مشترك با برادران خود در آن سوی آب‌ها هستيم. ما با همديگر همسايه‌ايم، ما امت واحدی هستيم، تاريخ مشترك، دين مشترك، تمدن مشترك و از همه مهم تر آمال، آرزوها و آِينده مشتركی داريم، اگر از ما سوال كنند قبله شما كجاست؟ بی‌درنگ آن سوی آب‌ها را نشانه می‌رويم، درست همانجايی كه قبله ديگر ملت‌های منطقه‌ای است و هدف ما در برپايی اين كنفرانس ها برای دعوت‌ها و استقبال‌ها است». 

متكی با بيان اينكه جمهوری اسلامی ايران همكاری و همگرائی منطقه‌ای در خليج فارس را درصدد اولويت‌های سياست خارجی خود قرار داده است، گفت: «كشورهای خليج فارس می‌توانند با طراحی الگوی بومی، زمينه‌های تحقق آن را فراهم ساخته و در جهت‌دهی به معادلات اين منطقه و ارتقای جايگاه بين‌المللی آن نقش محوری ايفاء نمايند. سفرهای متعدد مقامات جمهوری اسلامی ايران به جنوب خليج فارس و دعوت از مسئولان اين كشورها جهت بازديد از كشورمان هدفش ارتقای سطح همكاری‌هاست نه توقع داريم در اين همكاری حقوق شما تضييع شود و نه توقع داريم از ما چنين انتظاری داشته باشيد، بلكه توقع ما يافتن راه‌های همكاری بيشتر می‌باشد به نحوی كه منافع دو طرف را تامين كند، لذا پيشنهاد می‌كنيم منافع خود را به نحوی تعريف كنيم كه مخل منافع ساير همسايگانمان نباشد و بلكه امنيت و رفاه و آسايش و ثبات را برای همه فراهم كند. هيچ يك از ما نمی‌تواند امنيت خودش را به تنهايی تضصمين كند. تجارب گذشته را نبايد تكرار كنيم». 

منوچهر متکی تصریح کرد: «امنيت در خليج فارس تنها با دست مردان و زنان با كفايت منطقه تامين می‌شود، امنيت وارداتی معنی و مفهوم ندارد، امنيت نيابتی شكست خورده است». 

وی گفت: «امنيت نظامی متكی به سلاح و عناد نظامی ابرقدرت‌ها، اختلاف، اشغال، ناامنی، برادر كشی و غارت ذخاير نسل‌های امروز و آينده فرزندان اين منطقه را به همراه داشته است. راهی كه در طول سال‌های گذشته در امنيت وارداتی و حضور نيرو و سلاح نظامی بيگانه و امنيت نيابتی پيموده شد، نه تنها امنيت را به همراه نياورد بلكه به ناامنی و كشتار و غارت بيشتر منتهی شد و اين تجربه قابل تكرار نيست. نه با روش‌های گذشته و نه با پيمان های بلندمدت و نمونه‌های جديد كه جز استمرار اشغال و استمرار غارت و استمرار زير پا گذاشتن استقلال و آزادی و حرمت انسانی چيزی ديگری به همراه نخواهد داشت». 

متكی اضافه کرد: «با توجه به تحول مفهوم امنيت در پرتو رخدادهای اخير، امنيت مشاركتی متشكل از بازيگران كشورهای هر حوزه و منطقه به يك پاراديم غالب تبديل شده است، از اين رو بايستی گفتمان تازه‌ای در خصوص ترتيبات امنيت خليج فارس شكل گيرد به نحوی كه معادله‌های گذشته مبتنی بر حضور بيگانگان و مستثنی ساختن برخی كشورهای عمده به سود تحولات جاری نظير استراتژی امنيتی آمريكا مبتنی بر تهديد سازی ساختگی برای تسلط بر كشورهای حوزه خليج فارس و متحول گردد». 

وی اظهار داشت: «هم اكنون زمينه‌های بسيار مساعد برای شكل‌گيری اتحاديه‌های اقتصادی - سياسی و امنيتی در حوزه خليج فارس مهيا است و تجربه تلاش‌های معطوف به برقراری صلح و ثبات از سوی جمهوری اسلامی ايران در حوزه‌های منطقه‌ای پيرامون خود نشانگر آن است كه ايران می‌تواند سكان اصلی امنيت و ثبات در منطقه خليج فارس باشد. در صورت كاهش تحريكات خارجی و رفع تلاش بيگانگان برای بيم‌آفرينی به منظور فروش تسليحات خود در اين منطقه، كشورهای حوزه خليجه فارس به دليل همگونی‌های مذهبی و اجتماعی خود آمادگی لازم برای شكل دادن به ترتيبات همكاری جويانه در اين حوزه و تقبل مسئوليت برقراری ثبات و امنيت درون جوش در اين حوزه را دارا هستند». 

وزير امور خارجه یاد‌آور شد: «جمهوری اسلامی ايران همچنين از تمايل كشورهای عضو شورای همكاری خليج فارس جهت استفاده از فناوری صلح آميز هسته‌ای برای توليد انرژی استقبال كرده و آمادگی خود را به منظور همكاری و انتقال تجربيات به كشورهای همسايه خود اعلام داشته است. ابراز تمايل كشورهای عضو شورا به استفاده از انرژی هسته‌ای دليلی بر حقانيت جمهوری اسلامی ايران برای بهره گيری از فناوری صلح آميز هسته‌ای مي‌باشد زيرا كشورهای غربی همواره در برنامه هسته‌ای ايران به اين دليل كه دارای ذخاير فسيلی است شبهه وارد كرده و آن را برای اهداف نظامی معرفی می‌كنند». 

متکی تصريح كرد: «در حالی كه كشورهای شورای همكاری كه دارای منافع عظيم انرژی فسيلی از قبيل نفت و گاز بوده با تلاش‌های به اين واقعيت پی برده‌اند كه اين منابع در آينده نه چندان دور به اتمام خواهد رسيد. همچنان كه بهره‌مندی نيروگاه بوشهر از آخرين تاسيسات ايمنی و استانداردهای بين‌المللی هسته‌ای می‌تواند الگو قرار گيرد. 

جمهوری اسلامی ايران بر اساس اعتقادات دينی و انسانی خود موضوع عاری‌سازی منطقه‌ای خاورميانه از سلاح‌های كشتار جمعی به ويژه سلاح اتمی را مخربترين نوع سلاح‌های كشتار جمعی است مطرح كرده و بر همين اساس بر تعهدات بين‌المللی و انسانی خود زير نظر آژانس بين‌المللی اتمی برنامه‌های هسته‌ای خود را پيگيری خواهد كرد. 

منوچهر متکی گفت: «اكنون تلاش‌هائی برای دامن زدن به نگرانی‌های تصنعی در رابطه با فعاليت صلح آميز هسته‌ای ايران از سوئی برخی از كشورهای فرا منطقه‌ای با هدف تحت تاثير قرار دادن مناسبات دوستانه ايران با همسايگان خود در حال انجام است». 

وی اضافه كرد:‌ «ما معتقديم هدف از اينگونه القائات از سوی كشورهای مزبور صرفا ادامه فشارهای سياسی در چارچوب سياست محروم سازی ملت ايران و ملت‌های منطقه‌ای از حقوق مشروع خود و ايجاد و افزايش تنش ‌ بدگمانی ميان كشورهای منطقه و دور نگاه داشتن آنها از دستيابی به اين فناوری پيشرفته مي‌باشد لذا اميدواريم رهبران و مسئولين كشورهای همسايه ما در خليج فارس توجه شايسته‌ای به اين واقعيت نمايند». 

وزير امور خارجه در پایان گفت: «شايد برخی پيشنهاد فوق الذكر را در برابر طمع قدرت‌های بزرگ، درخواست‌های ناممكن معرفی كنند، ولی در طول سال‌های گذشته تجربه ثابت كرده است كه همكاری‌های منطقه‌ای می‌تواند به اشغال پايان دهد و صهيونيست‌های اشغال‌گر را به عقب رانده و اشغالگران آمريكايی را با مشكل جدی مواجه نمايد، بنابراين پس از ايمان به خدای قادر متعال بايد دست در دست يكديگر برای آبادانی، پيشرفت، ثبات و امنيت برای نسل‌های امروز و فردای خود به تلاش برخيزيم و نه از ملامت ملامت كنندگان بهراسيم و نه از آيات ياس آنها مايوس شويم».
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x