کد خبر: ۸۴۲۴۳۷
تاریخ انتشار : ۰۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۳
تا خرداد ۱۴۰۲؛

استان اصفهان بارش‌ یکسال زراعی کامل را دریافت کرد

برپایه آمار اداره کل هواشناسی استان اصفهان، میانگین بارندگی این استان تا سوم خرداد سال جاری به ۱۹۹.۸۴ میلیمتر رسیده و بارش‌های یکسال کامل زراعی را دریافت کرده است.
استان اصفهان بارش‌ یکسال زراعی کامل را دریافت کرد
آفتاب‌‌نیوز :

میانگین بارندگی یک سال زراعی کامل در استان اصفهان ۱۹۷.۳۸ میلی‌متر و در کشور ۲۴۰ میلی‌متر است و سال زراعی از اول مهر هر سال شروع می‌شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه دارد.

بر پایه آمار اداره کل هواشناسی، میانگین بارندگی استان اصفهان از ابتدای سال زراعی (مهر ۱۴۰۱) تا سوم خرداد (۱۴۰۲) به ۱۹۹.۸۴ میلیمتر رسیده که حدود ۲ میلیمتر بیشتر از میانگین یک سال کامل زراعی این استان است.

این در حالی است که میانگین بارش‌های استان در مدت مشابه سال زراعی گذشته ۱۴۰ میلیمتر و در دوره آماری بلندمدت ۱۹۸ میلیمتر بود. برهمین اساس میانگین بارش‌های استان اصفهان در سال زراعی کنونی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد و نسبت به دوره بلندمدت تا امروز یک درصد افزایش نشان می‌دهد.

سمیرم پربارش‌ترین شهرستان در سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

بررسی آمار اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین نشان می‌دهد که سمیرم به‌عنوان پربارش شهرستان استان اصفهان از ابتدای سال زراعی تا سوم خردادماه ۶۲۰ میلیمتر بارندگی داشته در حالی که در مدت مشابه سال زراعی قبل میانگین بارش‌های این شهرستان به ۴۴۱ میلیمتر و در دوره آماری بلندمدت به ۴۹۴ میلیمتر می‌رسید.

میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهرستان سمیرم ۴۷۵ میلیمتر است. آمارها نشان می‌دهد بارش‌های امسال شهرستان سمیرم نسبت به سال زراعی قبل ۴۰ درصد و در مقایسه با دوره بلند مدت ۲۵ درصد افزایش یافته است.

همچنین میانگین بارشی شهرستان شهرضا از ابتدای سال زراعی تا سوم خرداد به ۱۹۹ میلیمتر رسیده در حالی که مدت مشابه سال زراعی گذشته بارش‌های این شهرستان ۱۰۶ میلیمتر و در بلندمدت ۱۳۹.۲ میلیمتر بود. میانگین یک سال زراعی کامل شهرستان شهرضا ۱۳۹.۴ میلیمتر است و بارش‌های امسال شهرستان شهرضا نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۷ درصد و نسبت به بلندمدت ۴۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شهرستان‌های غربی اصفهان نسبت به دوره بلندمدت کاهش بارندگی دارند

بر پایه آمار اداره کل هواشناسی اصفهان، میانگین بارندگی شهرستان فریدون‌شهر از ابتدای سال زراعی تا سوم خرداد ۴۷۳ میلیمتر بوده در حالی که بارش‌های این خطه در مدت مشابه سال زراعی گذشته ۴۱۲ میلیمتر و در بلند مدت ۵۵۳ میلیمتر بود. میانگین بارشی یک سال زراعی کامل فریدون‌شهر ۵۴۰ میلیمتر است و بارش‌های امسال این شهرستان در مقایسه با سال زراعی گذشته ۱۴.۹ درصد افزایش و نسبت به دوره بلندمدت ۱۴.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.‌

همچنین میانگین بارشی شهرستان خوانسار از ابتدای سال زراعی تاکنون به ۳۷۵ میلیمتر رسیده در حالی که بارش‌های دریافتی این شهرستان در مدت مشابه سال زراعی گذشته ۳۵۲ میلیمتر و در دوره آماری بلندمدت ۴۰۴ میلیمتر بود. میانگین بارش یک سال کامل زراعی شهرستان خوانسار ۳۹۰ میلیمتر است. بررسی آمار بارش این شهرستان حاکی از افزایش هفت درصدی بارندگی‌های امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته و کاهش ۶.۵ درصدی در مقایسه با میانگین دوره بلند مدت است‌.

طبق آمار اداره کل هواشناسی اصفهان، شهرستان چادگان نیز در سال زراعی کنونی تا سوم خرداد ماه به ۲۸۶ میلیمتر رسیده در حالی که میانگین بارش این شهرستان در مدت مشابه سال زراعی قبل ۲۲۴ میلیمتر و در بلندمدت ۲۸۸ میلیمتر بود. میانگین بارشی یک سال زراعی کامل این شهرستان ۲۸۸ میلیمتر است و میانگین بارندگی چادگان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد و در مقایسه با بلندمدت سه درصد افزایش یافته است.

همچنین میانگین بارشی شهرستان داران از ابتدای سال زراعی تاکنون به ۲۸۳ میلیمتر رسیده این درحالی است که میزان بارش‌های دریافتی این شهرستان در مدت مشابه سال گذشته ۲۷۳ میلیمتر و در دوره بلند مدت ۳۲۷ میلیمتر بود.

میانگین یک سال کامل زراعی شهرستان داران ۳۲۴ میلیمتر است. مقایسه آمار بارش‌های تاکنون این شهرستان در سال زراعی فعلی حاکی از افزایش ۳.۵ درصدی نسبت به سال زراعی گذشته و کاهش ۱۳ درصدی نسبت به میانگین دوره بلندمدت است.

افزایش ۴۸ درصدی بارش‌ها در شهر اصفهان

برپایه آمار هواشناسی استان، میانگین بارشی کلان‌شهر اصفهان نیز از ابتدای سال زراعی تا سوم خرداد ۱۷۷ میلیمتر بوده است. میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهر اصفهان ۱۲۰ میلیمتر است که این خطه در سال زراعی کنونی (مهر ۱۴۰۱- شهریور ۱۴۰۲) بارش‌های یک‌ساله خود را در مدت پنج ماه تا بهمن دریافت کرده است.

این در حالی است که میانگین بارش‌های شهر اصفهان در مدت مشابه سال گذشته ۵۲ میلیمتر و در دوره بلندمدت ۱۱۹ میلیمتر بوده است. بر پایه آمار اداره کل هواشناسی استان، میانگین بارشی شهر اصفهان در سال زراعی کنونی نسبت به سال زراعی گذشته (۱۴۰۰- ۱۴۰۱) ۲۳۴ درصد و نسبت به بلندمدت (۶۳ ساله) ۴۸ درصد افزایش یافته است.

تداوم کم‌بارشی در شمال و شرق استان اصفهان

بررسی آمارهای بارشی استان حاکی از شرایط مطلوب بارندگی در شهرستان‌های جنوبی و مرکزی اصفهان از جمله مبارکه و زرین‌شهر و نجف آباد در سال زراعی کنونی است و بارش‌های امسال در شهرستان‌های غربی استان مانند فریدونشهر، گلپایگان، خوانسار و داران اگرچه در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته اما این شهرستان‌ها نسبت به دوره بلند مدت کماکان کاهش بارندگی دارند.

همچنین وضعیت بارش‌های امسال در شهرستان‌های شرقی و شمالی استان از جمله نطنز، کاشان، نائین، خور و بیابانک، اردستان، ورزنه و مورچه خورت در مرکز اصفهان در مقایسه با دوره بلندمدت مطلوب نیست و این شهرستان‌ها با کاهش بارندگی رو به رو هستند.

خور و بیابانک کم بارش‌ترین نقطه استان اصفهان

میانگین بارشی شهرستان خور و بیابانک که کم بارش‌ترین نقطه استان بوده از ابتدای سال زراعی تاکنون به ۵۱ میلیمتر رسیده در حالی که بارش‌هدی این شهرستان در مدت مشابه سال گذشته ۲۸ میلیمتر و در دوره بلند مدت ۷۵ میلیمتر بود. میانگین بارشی یک سال زراعی کامل این شهرستان ۷۵ میلیمتر است و میانگین بارش‌های امسال خور و بیابانک نسبت به سال قبل ۸۰ درصد افزایش و در مقایسه با بلند مدت ۳۲ درصد کاهش یافته است.

همچنین میانگین بارشی شهرستان ورزنه در سال زراعی کنونی به ۶۶ میلیمتر رسیده در حالی که مدت مشابه سال قبل ۵۶ میلیمتر و در دوره بلندمدت ۸۳ میلیمتر بوده است. میانگین بارشی یک سال زراعی کامل این شهرستان ۸۱ میلیمتر است و بارش‌های تاکنون ورزنه نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش و در مقایسه با بلند مدت ۲۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

میانگین بارش‌های تاکنون شهرستان نطنز در سال زراعی جاری ۱۴۶ میلیمتر بوده در حالی که مدت مشابه سال قبل میانگین بارشی این شهرستان ۱۱۸ میلیمتر و در بلند مدت ۱۸۳ میلیمتر بود. میانگین بارشی یک سال زراعی کامل نطنز ۱۸۴ میلیمتر است که بارش‌های تاکنون این شهرستان نسبت به سال قبل ۲۳ درصد افزایش و در مقایسه با بلند مدت ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

میانگین بارش‌ها در سرشاخه اصلی حوضه زاینده‌رود به ۱۴۹۵ میلیمتر رسید

همچنین میانگین بارش در کوهرنگ سرچشمه اصلی حوضه آبریز زاینده‌رود از ابتدای سال زراعی (مهر ۱۴۰۱) تا پنج خرداد ۱۴۰۲ به یک هزار و ۴۹۵ میلیمتر رسیده در حالی که میانگین بارشی این منطقه در مدت مشابه سال زراعی گذشته یک هزار و ۲۰۹ میلیمتر بود. مقایسه بارش‌های تاکنون کوهرنگ در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از افزایش ۲۳.۶ درصدی بارندگی در این منطقه است.

میانگین بارش یک سال زراعی کامل در کوهرنگ سرچشمه اصلی حوضه آبریز زاینده رود یک هزار و ۳۵۰ میلیمتر است که بارش‌های سال زراعی کنونی در کوهرنگ طی ۹ ماه ۴۷.۶ درصد رشد داشته است.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین